cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan kopierer jeg et Canvas-kursus ind i en ny kursusform?

Hvordan kopierer jeg et Canvas-kursus ind i en ny kursusform?

Hvis du har lov til at oprette et Canvas-fag, kan du kopiere et fag og oprette en ny form. Kopierede fag tilføjes til samme underkonto som det fag, der kopieres.

Fag bør kopieres, når du ønsker at benytte elle genbruge tidligere oprettet indhold, herunder fagindstillinger, læseplan, opgaver, moduler, filer, sider, diskussioner, test og spørgsmålsbanker. Du kan også kopiere eller justere begivenheder og forfaldsdatoer. Ikke al indhold kan kopieres some en del af et kursus.

Når du kopierer et Canvas-fag ved hjælp af knappen Kopier dette fag (Copy this Course), bliver du automatisk tilføjet til faget som instruktør.

Lær mere om værktøjet Importer fagindhold.

Bemærk:

  • Fagimporten omfatter muligvis ikke alt indhold. For yderligere detaljer henvises der til importindholdssektionen i Canvas Basics Guide.
  • Import af et kursus mere end en gang kan have uventede konsekvenser. Hvis du importerer indhold ind i et nyt kursus, redigere indholdet af det nye kursus og senere importerer det forrige indhold igen, vil dit importerede indhold tilsidesætte det eksisterende indhold.
  • Hvis knappen for Kopier dette kursus ikke forekommer i Kursus indstilligner, er denne funktion begrænset af din institution. Ikke desto mindre, hvis du allerede har adgang til en fag-form, kan du kopiere et fag gennem Fag-importværktøjet.
  • Kopier af eksisterende Canvas-fag og fagfiler henviser til den originale Canvas-filkvote til fag og tæller ikke med i fagets filkvoter.
  • Hvis du kopierer alt indhold eller inkluderer fagindstillinger i valgt indhold, så tilsidesætter politikken for at slå karakterer op den oprindelige politik for at slå karakterer op i det nye fag. Derudover vil importerede opgaver bevare deres opslagspolitik fra det originale fag.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Kopier kursusindhold

Kopier kursusindhold

Klik på linket Kopier dette fag (Copy this Course).

Indtast nye kursusdetaljer

Indtast nye kursusdetaljer

Indtast navn [1] og kode [2] for det nye fag. Navnet vil blive vist på fagets startside og i konversationer. Fagkoden vises øverst i fagnavigationsmenuen og på fagkortet i Oversigten. Fagkoden kaldes også referencenummer eller kort navn.

Indtast startdato [3] og slutdato [4] for det nye fag.

Bemærk: Hvis det aktuelle fag indeholder tilsidesættelse af fagets datoer i fagindstillinger, vil felterne start- og slutdato blive udfyldt med disse datoer.

Vælg overførselsindhold

Vælg overførselsindhold

Klik på Alt Indhold (All content) knappen [1], hvis du ønsker at kopiere alt indhold fra kurset.

Hvis du ønsker at specificere indhold, skal du klikke på Vælg specifikt indhold (Select specific content) knappen [2].

Bemærk: Hvis du vælger den specifikke mulighed, skal du vælge det indhold du ønsker at importere; denne handling kan ikke annulleres.

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Hvis du ønsker at justere forfaldsdatoer, som er associeret med fagbegivenheder og opgaver, skal du klikke på afkrydsningsboksen Juster begivenheder og forfaldsdatoer (Adjust events and due dates).

Opret fag

Opret fag

Klik på knappen Opret fag (Create course).

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen [1].

Hvis du vælger specifikt indhold i dit kursus, vises det aktuelle job som Venter på valg (Waiting for Select) [2], hvilket betyder at du skal vælge det indhold, du vil importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback