Hvordan ser og sorterer jeg diskussionssvar som instruktør?

Du kan se alle svar i en diskussion ved at rulle eller søge efter indhold. Fokuserede diskussionssvar vises i hierarkisk rækkefølge, trådede diskussioner er hierarkiske, kan skjules og vises.

Du kan også søge efter diskussionssvar og kopiere et direkte link til et diskussionssvar.

Hvis trinnene i denne lektion ikke stemmer overens med det, der vises i dit fag, kan du lære at se og sortere diskussionssvar i grænsefladen Diskussioner - nyt design.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Åbn diskussion

Åbn diskussion

Klik på diskussionens navn.

Se diskussion

Se diskussion

I en diskussion har du flere muligheder for at se og sortere diskussioner. Brug søgefeltet [1] til at søge efter svar eller specifikke forfattere. For at filtrere efter ulæste svar skal du klikke på knappen Ulæst (Unread) [2]. For at se slettede svar skal du klikke på knappen Vis (Show) [3]. Du kan også skjule og udvide alle diskussionssvar [4].

For at følge en diskussion skal du klikke på knappen Følg (Subscribe) [5]. Ved at følge en diskussion kan du følge med i diskussionen og modtage meddelelser som angivet i dine meddelelsesindstillinger. Du følger automatisk alle diskussioner, du svarer på. Når du opretter en diskussion, følger du også automatisk diskussionen. Hvis du følger en diskussion, har knappen en grøn baggrund. For at afmelde dig skal du klikke på knappen Følg (Subscribe), så bliver baggrunden grå.

For at redigere diskussionsemnet skal du klikke på knappen Rediger (Edit) [6].

For at åbne indstillinger for diskussionen skal du klikke på Indstillinger-ikonet [7]. Indstillinger giver dig mulighed for at markere alle eksisterende opslag (svar) som læst, slette diskussionen og lukke kommentarer på diskussionen. Hvis din diskussion er bedømt, kan du se rubrikken for diskussionen, hvis nogen, og få adgang til SpeedGrader for at bedømme diskussionen.

Du kan se, hvor mange ulæste svar, der er i en tråd [8]. Tallet til venstre angiver ulæste svar, mens tallet til højre angiver det samlede antal svar.

Bemærk: Siden Diskussioner understøtter genvejstaster. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Se besømt diskussion

Se besømt diskussion

Hvis din diskussion er bedømt, kan du se diskussionen på samme måde som almindelige diskussioner. Du kan dog se antallet af point diskussionen er værd [1], og om der er en forfaldsdato [2]. Indstillinger-ikonet [3] vil vise rubrikken for den bedømte diskussion, hvis nogen, samt et link til SpeedGrader.

Se gruppediskussion

Se gruppediskussion

Hvis en diskussion er en gruppediskussion, kan du se de grupper, der har adgang til diskussionen. Klik på gruppelinkene for at få adgang til og se gruppediskussionen.

Gruppediskussioner vises kun for studerende, hvis de er medlem af gruppen.

Vis svar

Vis svar

Diskussionssvar vises i rækkefølge efter dato. I diskussionssvar indikerer det ulæste ikon, at svaret er nyt og ulæst [1]. Læst-ikonet indikerer, at et svar er læst [2]. Når du navigerer væk fra diskussionen eller opdaterer siden, markerer Canvas automatisk svarene som læst. Når Canvas har ændret svarstatus, kan du manuelt markere diskussionssvar som læst eller ulæst når som helst.

Du kan også ændre dine diskussionsindstillinger, så du kan markere diskussionssvar som læst manuelt.

Se trådet diskussion

Se trådet diskussion

Trådede diskussioner er diskussioner med svar i svar. Ud over oplagsdatoen vises svar i hierarkisk rækkefølge, med svar indrykket for at angive, når en studerende svarer på en anden studerendes svar.

Når du ser trådede diskussionssvar, kan du skjule og udvide individuelle trådede diskussioner ved at holde markøren over toppen af den hvide boks, som indeholder hele svaret [1]. Når et trådet diskussionssvar er skjult, kan du se svarindikatorerne, der viser antallet af ulæste og samlede svar [2].

Se diskussioner med Synes godt om

Se diskussioner med Synes godt om

Hvis du tillader de studerende at synes godt om svar i en diskussion, vises der et Synes godt om-ikon ud for hvert svar i diskussionen. Blå ikoner angiver svar, som du har syntes godt om. Antallet af samlede Synes godt om vises også ved siden af ikonet.

Vis tilmeldingsmeddelelse

Vis tilmeldingsmeddelelse

Hvis en diskussion indeholder et svar fra en inaktiv studerende, vises der et mærke ud for den studerendes navn. Inaktive studerendes bedømte diskussioner kan stadig bedømmes i SpeedGrader, men de studerende modtager ingen meddelelser om deres diskussion og kan ikke se fagets karakterer.

Søg efter svar

For at søge efter et diskussionssvar skal du indtaste et hvilket som helst udtryk i Søgefeltet (Search)[1]. Søgeresultater inkluderer match for brugernavne [2] og svartekst [3].

Se svar i diskussion

Se svar i diskussion

For at rydde søgeresultater og se svaret som en del af hele diskussionen skal du klikke på linket Vis i diskussion (View in discussion) [1].

For at kopiere et direkte link til diskussionssvaret skal du højreklikke på linket Vis i diskussion og vælge muligheden Kopiér linkadresse (Copy Link Address) [2].

Se svarindstillinger

Se svarindstillinger

Hvert diskussionssvar har sin egen valgmenu.

I originale diskussionssvar kan du vende tilbage til hoveddiskussionsemnet ved at klikke på linket Gå til emne (Go to Topic) [1].

I trådede diskussioner, hvis du ser et svar i et svar, skal du vende tilbage til det oprindelige svar ved at klikke på linket Gå til overordnet (Go to Parent) [2].

For at redigere eller slette svaret skal du klikke på linksene Rediger (Edit) eller Slet (Delete) [3].

Se indstillinger for bedømte diskussioner

Se indstillinger for bedømte diskussioner

Bedømte diskussioner omfatter også et link Åbn i SpeedGrader (Open in SpeedGrader) til at bedømme diskussionssvarene.

Svar på diskussionen

Svar på diskussionen

For at svare på en diskussion skal du svare på hoveddiskussionsemnet ved at klikke på Svar-feltet [1]. Hvis din diskussion er trådet, kan du svare på ethvert andet indlæg i diskussionen ved at klikke på linket Svar (Reply) [2].