Hvordan administrerer jeg API-adgangs-tokener som instruktør?

Du kan administrere API-adgangstokener fra dine brugerindstillinger. Adgangstokener giver adgang til Canvas-ressourcer gennem Canvas-API’en. Adgangstokener kan genereres automatisk til tredjepartsapplikationer eller oprettes manuelt. Tredjepartsapplikationer, herunder enheder, du har brugt til at åbne appen Canvas for lærere, adgang til Canvas på dine vegne.

Brug af Canvas-API'en giver adgangs-tokenholderen adgang til de samme Canvas-ressourcer, som du kan få adgang til. For eksempel har tredjepartsapplikationer, herunder enheder, du har brugt til at åbne appen Canvas for lærere, adgang til Canvas på dine vegne. Du kan få flere oplysninger om brugen af Canvas API i Dokumentation for Canvas API.

Åbn brugerindstillinger

Åbn brugerindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Indstillinger (Settings) [2].

Se adgangs-token

Tredjepartsapplikationer med adgangs-tokener og brugergenererede adgangs-tokener er angivet i sektionen Godkendte integreringer [1].

For hver adgangs-token kan du se navn [2], formål [3], udløbsdato [4] og dato for sidste brug [5].

Bemærk: Mobile adgangs-tokener genereres for dig, når du logger ind på en mobil-app til Canvas, og de udløber aldrig. For at fjerne adgangen til en mobilapplikation skal adgangs-tokenet slettes.

Tilføj adgangs-token

Tilføj adgangs-token

For at manuelt tilføje et adgangs-token skal du klikke på knappen Tilføj nyt adgangs-token (Add New Access Token).

Tilføj token-detaljer

Tilføj token-detaljer

Indtast en beskrivelse for dit adgangs-token i feltet Formål [1]. Du kan også vælge en udløbsdato ved at klikke på Kalender-ikonet [2]. For at generere et token uden udløb, skal du feltet Udløb (Expires) efterlades tomt.

For at generere et nyt adgangs-token skal du klikke på knappen Generer token (Generate Token) [3].

Se adgangs-token

Se adgangs-token

Se token-beskrivelsen [1]. For at se token-detaljer skal du klikke på linket detaljer (Details) [2].

Se Token-detaljer

Se Token-detaljer

Oplysninger om adgangs-token indeholder et token, der kan bruges til at foretage API-opkald på dine vegne [1].

For at regenerere et adgangs-token skal du klikke på knappen Regenerer Token (Regenerate Token) [2].

Slet adgangs-token

Slet applikation

Hvis du vil slette et adgangs-token, skal du klikke på ikonet slet.

Bekræft sletning

Bekræft sletning

For at bekræfte sletningen skal du klikke på knappen Okay.