Hvordan opretter jeg et resultat for et fag?

Hvis du ikke kan finde et læringsudbytte at bruge i dit fag, kan du oprette et nyt læringsudbytte.

Læringsudbytterne kan inkluderes i opgaverubrikker som en nem måde at vurdere beherskelse af læringsmål på. Når du opretter et læringsudbytte, skal du også definere et kriterie, som kan bruges, når du opretter opgaverubrikker. Definer så mange rubrikkolonner, som du har brug for, og angiv en pointtærskel, der skal bruges til at definere opfyldelse af dette læringsudbytte.

Se en video om læringsudbytter eller lær mere om læringsudbytter.

Denne lektion viser, hvordan du opretter læringsudbytter i den klassiske sidevisning med læringsudbytter. Hvis siden Læringsudbytter i dit fag vises anderledes end billederne i denne lektion, kan du lære at oprette et læringsudbytte i et fag inden for en konto, der har aktiveret den forbedrede funktionsindstilling til styring af læringsudbytter.

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I kursusnavigation skal du klikke på Læringsmål (Outcomes) linket.

Tilføj læringsudbytte

Tilføj læringsudbytte

Klik på knappen Nyt læringsudbytte (New Outcome).

Opret læringsudbytte

Opret læringsudbytte

Indtast et navn for læringsudbyttet i feltet Navngiv dette læringsudbytte (Name this outcome) [1]. Dette er det officielle navn på læringsudbyttet, der også vises i Karakteroversigten for opfyldelse af læringsmål.

Hvis du giver de studerende mulighed for at se resultater for opfyldelse af læringsmål på siden Karakterer, vil de se navnet på læringsudbyttet. Det kan dog være en god idé at oprette et brugerdefineret, nemt navn. For at oprette et venligt navn til visning for studerende skal du indtaste et navn i feltet Venligt navn (valgfrit) (Friendly name (optional)) [2].  

Du kan også indtaste en beskrivelse i feltet Rich Content Editor [3].

Tilføj kriteriebedømmelser

Tilføj kriteriebedømmelser

Klik på Rediger-ikonet [1] for at redigere kriteriebedømmelsen. Du kan ændre kriteriets eksisterende navn (hvis det ønskes) i feltet Kriteriets navn (Criterion Name) [2]. Indstil kriteriepointværdien ved at indtaste i feltet Points [3].

For at gemme kriteriet skal du klikke på knappen Ok [4]. For at fjerne kriteriet helt, skal du klikke på knappen Slet (Delete) [5].

For at tilføje yderligere kriterier skal du klikke på linket Indsæt (Insert) [6].

Bemærk: Hvis du ikke kan redigere kriterier for dit læringsudbytte, har din institution aktiveret skalaer for opfyldelse af læringsmål for hele fag (course-wide mastery scales).

Indstil opfyldelse af læringsmål og beregningsmetode

Indstil opfyldelse af læringsmål og beregningsmetode

Indstil pointværdien for opfyldelse af læringsmål i feltet Opfyldelse af læringsmål ved (Mastery at) [1]. Dette felt angiver antallet af point, der skal opnås for opfyldelse af læringsmål i henhold til kriteriebedømmelserne.

I rullemenuen Beregningsmetode (Calculation Method) [2] skal du vælge beregningsmetoden for læringsudbyttet. Som standard indstilles nye læringsudbytter til beregningsmetoden Vægtet gennemsnit i Canvas-grænsefladen.

Klik på Gem (Save) knappen [3].

Vælg beregningsmetode

Du kan indstille en af følgende beregningsmetoder: Vægtet gennemsnit, dæmpet gennemsnit, n antal gange, seneste resultat og højeste resultat.

Vægtet gennemsnit: Vælg denne indstilling for at udregne gennemsnittet for bedømmelseselementresultater med større vægt for det senest redigerede bedømmelseselement. Beregning af vægtet gennemsnit fordeler den samlede procentdel mellem det senest redigerede bedømmelseselement og et gennemsnit af alle tidligere bedømmelseselementer. For eksempel kan du indstille den senest redigerede opgave til at blive vægtet til 40 % af det samlede resultat, og tidligere afleveringer vægtes til 60 % af det samlede resultat.

Indtast det seneste elements vægtning til en procentdel mellem 1% og 99%. Den resterende procentdel bruges til at vægte tidligere resultater. Procentdelingen er som standard indstillet til 65/35. Gennemsnittet afrundes til de næste to decimaler. Hvis der kun er ét resultat, vises blot det enkle resultat.

Dæmpet gennemsnit: Vælg denne indstilling for at udregne gennemsnittet for bedømmelseselementresultater med større vægt for det senest redigerede bedømmelseselement. Beregning af dæmpet gennemsnit fordeler den samlede procentdel mellem det senest redigerede bedømmelseselement og et gennemsnit af alle tidligere bedømmelseselementer. For eksempel kan du indstille den senest redigerede opgave til at blive vægtet til 40 % af det samlede resultat, og tidligere afleveringer vægtes til 60 % af det samlede resultat.

Indtast det seneste elements vægtning til en procentdel mellem 50% og 99%. Den resterende procentdel bruges til at vægte tidligere resultater. Procentdelingen er som standard indstillet til 65/35. Gennemsnittet afrundes til de næste to decimaler. Hvis der kun er ét resultat, vises blot det enkle resultat.

n Antal gange: Vælg denne mulighed for at indstille et antal gange, som en studerende skal opfylde eller overstige opfyldelse af læringsmål på et angivet antal justerede elementer. Ethvert resultat, der ikke når opfyldelsen af læringsmålet, bruges ikke som en del af beregningen. Du kan angive mellem 1 og 10 elementer, der kræves til opfyldelse af læringsmål.

Seneste resultat: Vælg denne mulighed for altid at vælge det seneste resultat for alle vurderingselementer.

Højeste resultat: Vælg denne mulighed for altid at vælge det højeste resultat for alle bedømmelseselementer.

Bemærk: Hvis du ikke kan redigere beregningsmetoder for dit læringsudbytte, har din institution aktiveret beregningsmetoder for læringsudbytte for hele fag (course-wide outcome calculation methods).

Se læringsudbytte

Se det oprettede resultat.