cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg indekssiden for Konferencer?

Hvordan bruger jeg indekssiden for Konferencer?

På indekssiden for Konferencer kan du se alle konferencer inden for et fag. Som instruktør kan du oprette nye konferencer, starte konferencer og administrere afsluttede konferencer. Hvis din institution har opgraderet til Premium i Canvas Konferencer, kan du se konferencestatistikker.

Lær mere om konferencer.

Bemærk:

  • Oprettelse af en konference er en kursustilladelse. Hvis du ikke kan oprette en konference, har din institution begrænset denne funktion.
  • Du kan få flere oplysninger om indstillinger for webkonferencer i Canvas’ ressourcer til webkonferencer.
  • Fagnavigationslinket til dit webkonferenceværktøj reflekterer navnet på webkonferenceværktøjet. Linket vises måske som BigBlueButton, Adobe Connect eller med navnet på det webkonferenceværktøj, som din institution bruger.

Åbn konferencer

Åbn konferencer

I fagnavigation skal du klikke på linket for dit webkonferenceværktøj. Linkets navn afspejler det konferenceværktøj, din institution bruger.

Se konferencer

Se konferencer

Konferencer er grupperet i to dele: Nye konferencer [1] og afsluttede konferencer [2]. Begge viser altid konferencenavn [3] og beskrivelse [4].

Hvis en studerende er blevet inviteret til en konference, kan den studerende se konferencen på siden Konferencer.

Vis igangværende konference

Vis igangværende konference

Som moderator kan du starte nye konferencer [1]. Når konferencen er startet, vises konferencens status som igangværende [2]. Deltagere inviteret til konferencen kan deltage, så længe knappen Tilslut er synlig [3].

Se afsluttede konferencer

Afsluttede konferencer vises i sektionen Afsluttede konferencer. Hver afsluttede konference viser titel, dato og beskrivelse af konferencen [1].

Du kan slette en afsluttet konference ved at klikke på konferencens menu Indstillinger (Settings) [2] og klikke på indstillingen Slet (Delete) [3].

Se optaget konference

Se optaget konference

Afsluttede konferencer, der muliggjorde optagelse, viser Pil-ikonet [1].

Hvis du vil se optagelsen og yderligere detaljer, skal du klikke på konferencens navn [2].

Åbn optagelse

Åbn optagelse

For at afspille konferencen igen skal du klikke på linket Video eller Præsentation (Presentation) [1]. Du kan også se konferenceoptagelsens varighed [2].

Linket til optagelsesformat vises ikke, før konferencen er blevet gengivet til afspilning. Det kan tage nogen tid at gennemføre gengivelsesprocessen. Hvis din konference inkluderede billedtekst, viser afspilningsbjælken for videoen en knap til billedtekster for at se de tilgængelige billedtekster.

For at slette optagelsen skal du klikke på knappen Slet (Delete) [3].

Bemærk: For alle konferencekonti på basisniveauet slettes optagelser automatisk 7 dage efter konferencens afslutning.

Åbn noter

Åbn noter

Hvis din konference inkluderede delte noter, kan du se noterne ved at klikke på linket Noter (Notes). De delte noter vises i en ny browserfane, hvor de kan ses og kopieres.

Bemærk: Noter er kun tilgængelige for optagede konferencer.

Åbn statistik

Åbn statistik

Hvis din institution har opgraderet til Premium i Canvas Konferencer, kan du se konferencestatistikker ved at klikke på linket Statistikker (Statistics).

Se statistikker

Statistikker omfatter oplysninger om deltagelse i den optagede session, fx sessionens længe i tid [1], antal moderatorer og deltagere [2] og antallet af studerende, der talte, skrev beskeder, brugte emojis eller rakte hånden op under konferencen [3]. Oplysningerne indeholder også hver studerendes svar på afstemninger [4].

Hvis du vil hente statistikker såsom en CSV-fil, skal du klikke på knappen Download CSV [5].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback