Hvordan bruger jeg som instruktør opgavelisten og sidepanelet i oversigten?

I oversigten Kortvisning og oversigten Seneste aktivitet indeholder sidepanelet en opgaveliste og andre sektioner, der hjælper dig med at vide, hvilke opgaver og begivenheder der kommer i alle dine fag. Sidepanelet indeholder specifikke elementer for instruktørroller og studerende. Hvis du er tilmeldt Canvas-fag med mere end en brugerrolle, kan dit sidepanel vise elementer for begge roller.

Sidepanelet ligner det sidepanel, der vises på dit fags startside, men fagtes sidepanel indeholder kun elementer til det specifikke fag. Afhængigt af opsætningen af fagets startside kan sidepanelet i et fag indeholde yderligere sektioner end dem, der er vist i sidepanelet.

Åbn panel oversigt

Åbn panel oversigt

I Global Navigation klik på linket for Oversigten (Dashboard).

Se sidepanelets fagelementer

Se sidepanelets fagelementer

Sidepanelet viser forskellige handlinger i alle dine fag. Hvert element er forbundet med et bestemt fag. Alle elementer fra alle dine aktive fag vises i sidepanelet - ikke bare foretrukne fag i oversigten.

For fagidentifikation viser hvert sidepanel fagkoden eller fagets korte navn [1]. Fagkoden er placeret direkte under hele fagets navn.

Fagenes kaldenavne kan indstilles i stedet for sidepanelets fagkoder, der kan være lange eller på anden måde svære at huske. Hvis du har givet et fag et kaldenavn, så vises kaldenavnet i sidepanelet i stedet for fagkoden [2]. Den originale fagkode vises dog altid i fagkortet.

Se instruktørsektioner

Se instruktørsektioner

Sidepanelet hjælper dig med at administrere karaktergivning i alle dine fag. Opgaver, der ikke er bedømt eller kræver ikke en online aflevering, vises kun indtil forfaldsdatoen.

Sektionen Opgaveliste viser alle elementer, der kræver karaktergivning i Canvas, uanset afleveringsdato [1]. Hvert punkt på Opgavelisten viser opgavens navn, fagets navn, antallet af point og afleveringsdatoen for opgaven. Nogle opgaver kan vise flere forfaldsdatoer.

Sektionen Kommer viser opgaver og begivenheder for de næste syv dage [2]. Elementer kan indeholde tests uden karakter og opgaver, der ikke kræver en aflevering, selvom disse opgavetyper ikke vises i opgavelisten med karakterer for instruktører. Nogle elementer kan vise flere afleveringsdatoer. Sektionen Kommer viser op til 20 elementer arrangeret efter dato.

Hvis din Canvas-admin har givet dig tilladelse til at oprette fag, kan du se knappen Start et nyt fag (Start a New Course) [3], som giver dig mulighed for at oprette et nyt Canvas-fag.

Knappen Se karakterer (View Grades) linker til siden karakteroversigt og viser det samlede gennemsnit for alle dine aktive fag [4].

Administrer sidebjælkeelementer

Administrer sidebjælkeelementer

Hvert sektionselement angiver, hvor mange elemeneter der skal skal bedømmes [1]. Som standard åbnes linket Bedøm opgave i SpeedGrader i en ny browserfane [2]. Du kan deaktivere, at Bedøm opgave-links åbnes i en ny fane i dine brugerfunktionsindstillinger.

Hvis en sektion indeholder flere elementer, end hvad der er listen, vises der et link under listen med elementerne på opgavelisten [3].

Sektionen Opgaveliste viser op til syv elementer med afleveringsdatoer i de kommende uger. For at få vist flere elementer skal du manuelt fjerne elementer fra listen. For at fjerne et element på opgavelisten skal du klikke på ikonet fjern [4].

Bemærk: Når et element fjernes, kan elementet kun gendannes til Opgaveliste-sektionen, hvis der modtages en ny aflevering for den pågældende opgave.