Hvordan opretter jeg en test i New Quizzes?

Du kan oprette en test ved hjælp af New Quizzes fra Test-siden. Du kan oprette forskellige typer indhold i hver test.

Lær mere om New Quizzes.

Bemærk: New Quizzes er et værktøj, der kan tilvælges. Hvis dette værktøj ikke er tilgængeligt for dig, skal du kontakte din Canvas-administrator.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Bemærk: Du kan også få adgang til quizzer fra siden Opgaver.

Tilføj quiz

Tilføj quiz

Klik på Tilføj Quiz (Add Quiz) knappen.

Opret ny test

Opret ny testvurdering

På skærmen Vælg et testprogram skal du vælge New Quizzes [1]. For at gemme dit valg af testprogram for dette fag skal du markere afkrydsningsfeltet Husk mit valg for dette fag (Remember my choice for this course) [2].

Klik derefter på knappen Indsend (Submit) [3].

Bemærk: Du kan når som helst nulstille dit valg af testprogram fra menuen Test-indstillinger.

Rediger quizindstillinger

Rediger quizindstillinger

I feltet Opgavenavn (Assignment Name) [1] skal du indtaste testens navn. For at indtaste testdetaljer skal du indtaste mulige point i alt [2], vælge opgavegruppen [3] og vælge, hvordan karakteren vises for de studerende [4].

For at fjerne denne test fra beregning af slutkarakteren skal du klikke på afkrydsningsfeltet Tæl ikke denne opgave med i slutkarakteren (Do not count this assignment towards the final grade) [5].

De mulige point, der er angivet på siden med opgaveoplysninger, er det samlede antal mulige point for testen. Point indstillet pr. spørgsmål bestemmer opnåede point for korrekte svar. Opnåede point for korrekte svar lægges sammen og divideres med summen af testens samlede spørgsmålspoint. Denne procentdel bruges derefter til at beregne det endelige resultat baseret på det samlede antal point, der er angivet på opgavens oplysningsside. Hvis du fx indstiller det samlede antal point på siden med opgaveoplysninger til 50 og opretter en test med 10 spørgsmål, der hver er 1 point værd, har testen i alt 10 point, men er 50 point værd, når den gives karakter. Hvis en studerende besvarer 9 spørgsmål korrekt, er hans eller hendes testresultat 90 % (9/10). Det endelige resultat i karakteroversigten er dog 45/50 (90 %).

Hvis din test er nul point værd, kan du vælge ikke at vise testen i karakteroversigten eller på siden med de studerendes karakterer [6].

Anonym bedømmelse

Anonym bedømmelse

Anonym karaktergivning skjuler studerendes navne for bedømmere, når de får vist opgaveafleveringer i SpeedGrader.

Bemærk: Når anonym karaktergivning er blevet slået til for en test, kan den ikke slås fra.

Tildel test

Tildel test

I feltet Tildel til (Assign To) [1] skal du vælge, hvem der skal tage testen. Du kan tildele testen til de enkelte studerende eller til sektioner.

I feltet Afleveringsdato (Due) [2] skal du vælge testens afleveringsdato.

I felterne Tilgængelig fra (Available from) og Indtil (Until) [3] skal du vælge tilgængelighedsdatoer for testen. Igangværende test afleveres automatisk, når Indtil-datoen og -klokkeslættet overskrides.

Bemærk: Hvis du har indstillet sektionstilsidesættelsesdatoer i dit fag, skal du muligvis vælge en fagsektion og angive afleverings- og tilgængelighedsdatoer, der falder inden for sektionens tilsidesættelsesdatoer.

Gem quiz

Gem quiz

For at gemme testens oplysninger skal du klikke på knappen Gem (Save) [1]. For at gemme og offentliggøre din test skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [2].

Når du har klikket på knappen Gem eller Gem og offentliggør, vender du tilbage til den side, hvor du åbnede testen.

Åbn siden Opret

Åbn siden Opret

For at åbne oprettelsessiden i New Quizzes og tilføje spørgsmål og indhold til din test skal du klikke på knappen Opret (Build).

Åbn siden Opret

Hvis du klikkede på knappen Gem eller Gem og offentliggør og vendte tilbage til siden, hvor du åbnede testen, kan du klikke på ikonet Indstillinger [1] og derefter på linket Opret (Build) [2].

Opret test

På oprettelsessiden kan du redigere titlen og beskrivelsen af din test [1], se dine elementbanker [2], justere testen til læringsudbytterne [3], forhåndsvise testen i visning for studerende [4] og navigere i testen [5].

Du kan bruge Rich Content Editor til at formatere og tilføje indhold til dine testinstruktioner.

Tilføj indhold

Tilføj indhold

For at tilføje indhold til din test skal du klikke på knappen Tilføj (Add).

Vælg indhold

For at indsætte indhold fra en elementbank skal du klikke på knappen Elementbank (Item Bank) [1]. For at oprette et nyt spørgsmål skal du klikke på knappen for spørgsmålstypen [2] eller tilføje stimulusindhold [3]

Følgende spørgsmålstyper er tilgængelige i New Quizzes:

Rediger spørgsmål

For hvert spørgsmål kan du indtaste spørgsmålets titel [1], spørgsmålets emne [2] og svar [3]. Du kan også vælge indstillinger, der er specifikke for spørgsmålet [4], justere spørgsmålet til et læringsudbytte [5] og tilføje spørgsmålet til en elementbank [6].

I feltet Point [7] kan du justere pointværdien for spørgsmålet ved at indtaste et tal eller klikke på piletasterne. For at tilføje generel feedback til studerende skal du klikke på Feedback-ikonet [8].

For at gemme spørgsmålet skal du klikke på knappen Udført (Done) [9].

Bemærk: Spørgsmål med en stil, der skal indsendes, inkluderer ikke et svarfelt og skal bedømmes manuelt.

Slet spørgsmål

For at slette et spørgsmål skal du klikke på Slet-ikonet [2]. Siden bekræfter, at du vil fjerne elementet.

Åbn spørgsmåls-navigatøren

Åbn spørgsmåls-navigatøren

For at åbne spørgsmåls-navigatøren og se din test skal du klikke på Udvid-ikonet.

Gå tilbage til testsiden

Gå tilbage til testsiden

For at lukke din test og vende tilbage til testsiden skal du klikke på knappen Gå tilbage (Return).