Hvordan tilføjer jeg krav til et modul?

Når du tilføjer krav til et modul, skal studerende opfylde modulets definerede krav, før modulet bliver markeret som afsluttet. Du kan kræve, at de studerende opfylder alle krav i modulet, eller få dem til at vælge ét element for at opfylde et specifikt krav.

Bemærk, at du ikke kan tilføje krav, før du har tilføjet modulelementer: Du kan tilføje indholdselementer såsom opgavetyper, sider og filer; tekstoverskrifter; eksterne værktøjer; og eksterne URL'er.

Du kan vælge at give de studerende lov til at opfylde kravene i en hvilken som helst rækkefølge, eller du kan kræve, at de går gennem modulet sekventielt. Et krav om at gå gennem modulelementer sekventielt relaterer til elementernes rækkefølge på siden Moduler, ikke den rækkefølge, der vises i Modulindstillinger. Hvis du har flere gentagelser af et modulelement, kan du indstille forskellige krav til hvert element.

Modulkrav vises i den rækkefølge, de eksisterer som modulelementer. Det kan være nødvendigt omarrangere modulelementer, så kravene indstilles korrekt.

Afhængigt af modulelementtype kan kravene inkludere op til fem muligheder:

  • Se elementet: De studerende skal se elementet.
  • Marker som udført: De studerende skal markere opgaven eller siden som udført, før de kan gå videre til næste punkt. Denne mulighed synkroniseres også med de studerendes listevisning og afslutter elementet for den studerende. Denne adfærd understøttes dog kun, når elementet med dette krav er placeret i ét modul. Tilføjelse af det samme element i flere moduler understøttes ikke.
  • Bidrag til siden: Studerende skal sende et svar på en diskussion uden karakter eller bidrage med indhold til en side (sørg for, at de studerende har lov til at redigere sider i faget).
  • Aflever opgaven: Studerende skal aflevere en opgave, sende et svar til en bedømt diskussion eller indsende en test. (Canvas tillader ikke, at du manuelt indtaster en karakter for at opfylde dette krav; en aflevering skal foretages af den studerende.)
  • Opnå mindst: Studerende skal opnå et minimumsresultat. Med denne mulighed vises der et ekstra felt, hvor du kan indtaste det minimumsresultat, som de studerende skal opnå. Denne mulighed er tilgængelig for alle bedømte opgavetyper, og karakteren skal slås op, for at den studerende kan komme videre til næste modul.

 

Du kan også indstille forudsætningsmoduler og kræve, at de studerende gennemfører hvert modul i rækkefølge.

Bemærk:

  • Hvis du vælger at indstille kravtypen til kun at fuldføre én mulighed, og du ønsker at bruge den med bedømte elementer, skal du være opmærksom på, at alle opgaver med deres nuværende karakterer afspejles i karakteroversigten. Hvis du f.eks. ønsker, at et modul skal kræve, at en studerende afleverer en af tre opgaver, medregnes de to opgaver, som endnu ikke er afleveret, stadig i karakteroversigten som ikke-afleverede. Du kan vælge manuelt at konfigurere de ikke-afleverede opgaver korrekt, enten ved at bruge funktionen differentierede opgaver eller fritage opgaverne i karakteroversigten.
  • Ved brug af krav i et modul påvirker sentpolitikken ikke studerende, der går videre i modulet.

Åbn moduler

Åbn moduler

I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Rediger modul

Find navnet på modulet, og klik på Indstillinger-ikonet [1]. Vælg linket Rediger (Edit) [2].

Tilføj krav

Tilføj krav

Klik på linket Tilføj krav (Add Requirement).

Indstil kravtype

Indstil kravtype

For at kræve, at de studerende opfylder alle krav, der er angivet på siden Rediger modulkrav, skal du klikke på indstillingen Studerende skal opfylde alle disse krav (Students must complete all these requirements) [1]. For at kræve, at de studerende skal opfylde alle krav i sekventiel rækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet De studerende skal gennemgå kravene i sekventiel rækkefølge (Students must move through requirements in sequential order) [2].

For at kræve, at de studerende opfylder et af kravene, der er angivet på siden Rediger modulkrav, skal du klikke på indstillingen De studerende skal opfylde et af disse krav (Students must complete one of these requirements) [3].

Bemærk: Hver kravindstilling gælder kun for de anførte, påkrævede elementer [4].

Administrer påkrævede elementer

Administrer påkrævede elementer

Den valgte kravindstilling gælder for de anførte påkrævede elementer.

Som standard er det første element i modulet angivet som et påkrævet element [1].

For at vælge et andet modulelement skal du klikke på rullemenuen for elementer [2].

For at administrere, hvordan elementet skal fuldføres, skal du klikke på rullemenuen for krav til fuldførelse [3].

For at tilføje yderligere påkrævede elementer skal du klikke på linket Tilføj krav (Add requirement) [4].

For at fjerne et påkrævet element skal du klikke på Fjern-ikonet [5].

Bemærk:

  • Hvis du har valgt, at de studerende skal opfylde alle krav og gerne vil have dem til at opfylde hvert element i modulet, skal du tilføje hvert modulelement som et krav.
  • Hvis du har inkluderet et indholdselement i det samme modul flere gange, kan du stille forskellige krav til hvert element

 

Opdater modul

Opdater modul

Klik på knappen Opdater modul (Update Module).

Lås modul igen

Lås modul igen

Hvis du ændrer modulkrav, som studerende allerede har fuldført, vil Canvas spørge, om du vil lade de studerende gå videre gennem faget eller låse modulerne igen og kræve, at de studerende opfylder kravene igen.

For at låse modulerne igen skal du klikke på knappen Lås moduler igen (Re-Lock Modules) [1]. For at give de studerende mulighed for at fortsætte uden ændringer skal du klikke på knappen Fortsæt (Continue) [2].

Vis krav

Se modulkravstypen [1] og de nødvendige elementer til modulet [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No