Hvordan ser jeg kursusanalyser?

Kursusanalyser vil vise dig aktivitet, opgaveindsendelser, karakterer og studerende. Du kan se analyser for både aktive og afsluttede fag. Du kan også se offentliggjorte teststatistikker

Bemærk:

 • Analytics-funktionerne, der vises i denne lektion, fjernes i en fremtidig version og erstattes af New Analytics. Se mere information om brug af New Analytics.
 • Visning af Analyser er en kursustilladelse. Hvis du ikke kan se analyser, har din institution begrænset denne funktion.
 • Analyse knappen vises kun når studerende er blevet tilmeldt og studerende har startet med at deltage i kurset.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn kursusanalyser

Åbn kursusanalyser

Klik på Se kursusanalyser (View Course Analytics) knappen.

Se analysegrafer

Se analysegrafer

Som standard vises analyser i et graf-format. Der er tre typer af grafer: Aktivitet efter dato, Afleveringer, og Karakterer.

Se aktivitet efter dato

Grafen Aktivitet efter dato viser alle kursaktiviteter for alle brugere på kurset. X-aksen repræsenterer kursdatoer, mens y-aksen repræsenterer antallet af sidevisninger. Mørkeblå søjler repræsenterer deltagelse i kurset. Hvis en dato kun indeholder sidevisninger, vises søjlen kun som lyseblå.

Grafen ændrer søjlevisningen efter længden af tiden. Aktivitet, der er mindre end seks måneder gammel, viser søjlen som daglig aktivitet, med seks måneders søjler vises som ugentlig aktivitet, og på cirka et år vises søjler som månedlig aktivitet. Browservinduestørrelse, zoomniveau og skærmopløsning kan også ændre, hvordan søjlerne vises.

For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se. Den ugentlige visning viser den første og sidste dato for ugen; den månedlige visning viser måneden og året.

Følgende brugerhandlinger vil generere analyse af kursusdeltagelse:

 • Bekendtgørelser: Sender en meddelelse (instruktør)
 • Bekendtgørelser: Sender en ny kommentar til en meddelelse
 • Opgaver: Opdaterer en opgaves indstillinger eller beskrivelse (instruktør)
 • Opgaver: Indsender en opgave (studerende)
 • Kalender: Opdaterer indstillinger eller beskrivelse af begivenheden i en kalender (instruktør)
 • Samarbejde: Indlæser et samarbejde for at se/redigere et dokument
 • Konferencer: Tilslutter sig en webkonference
 • Diskussioner: Sender en ny kommentar til en diskussion
 • Sider: Opretter en wiki-side
 • Quizzer: Sender en quiz (studerende)
 • Quizzer: Starter en quiz (studerende)

Se Indsendelser

Indsendelser-grafen fiser status for hver opgave i kurset. X-aksen repræsenterer opgaverne, mens y-aksen repræsenterer procentdelen af afleveringer for alle studerende i kurset.

Den grønne afrundede form nederst på linjen angiver, hvor mange studerende, der afleverede opgaven til tiden [1]. Den gule form med lige kanter angiver, hvor mange studerende afleverede opgaven sent/efter deadline [2]. Den røde afrundede form øverst på linjen angiver, hvor mange studerende, der ikke har afleveret opgaven [3].

For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se. Oplysningerne omfatter opgavetitel, deadline (hvis nogen), og procentdelen af sen, til tiden og manglende afleveringer.

Bemærk: Bjælkerne strækker sig kun til kanten af de datoer, der er til rådighed for kurset, selvom der er en opgave eller quiz, der strækker sig ud over kursets start- og slutdato. Grafen vil indeholde en note-graf, der forklarer, at der er opgaver uden for kursusdatoer.

Se Karakterer

Grafen med karakterer viser gennemsnitlig, høj og lav scoringer for en opgave. X-aksen repræsenterer hver opgave, mens y-aksen repræsenterer antallet af points for en opgave. Den lodrette blå linje strækker sig fra den laveste score til den højeste score [1]. Den blå boks strækker sig fra 25. til 75. procent [2]. Den vandrette sorte linje viser den gennemsnitlig score for opgaven [3]. Grå linjer angiver skjulte opgaver [4].

For at se detaljerne i søjlediagrammet skal du svæve over den specifikke søjle, du vil se.

Se analysetabeller

Se analysetabeller

Hvis du vil se analyser uden at svæve over graf-kolonner, kan du se alle data i et tabelformat. Hvis du vil skifte til tabelformatet, skal du klikke på ikonet Analyse (Analytics). Ikonet skifter fra venstre til højre, hvilket angiver den aktuelle analysevisning.

Se tabeldata

Tabeller gælder for hver graf på dens respektive side, og hver kolonne definerer dataene inden for dens respektive graf. Grafiske data vises i kolonne.

Hver tabel er pagineret til 30 poster per side. Yderligere sider kan ses ved at gå videre til næste side.

Se studerendes analyse

Studerendes analyse (Student Analytics) vises altid i et tabelformat og fremstår som en oversigt over studerendes deltagelse i kurset.

Du kan se den studerendes navn [1], sidevisninger [2], deltagelser [3] og afleveringer [4].

Kolonnen Afleveringer viser, hvor mange offentliggjorte og bedømte opgaver hver studerende har indsendt i faget. Afleveringer er opdelt efter, hvor mange der blev afleveret til tiden [5], for sent [6] og som mangler [7]. Bemærk, at en opgave kun tæller som manglende, hvis forfaldsdatoen er passeret, og den er ikke indsendt.

Du kan også se en studerendes nuværende score procent [8], hvilket er deres samlede score i kurset.

Analysetabellen er pagineret, så du kan se flere studerende, hvis du fortsætter med at rulle ned på siden.

Sorter studerendes analyse

Du kan sortere studerendes analyser i stigende eller faldende rækkefølge efter studerendes navn, sidevisninger, deltagelser og nuværende score. Disse filtre giver dig mulighed for at evaluere studerendes præstation efter dine præferencer.

Se studerendes analyse

For at se analyse for en bestemt studerende, klik på den studerendes navn.