Hvordan bruger jeg som instruktør Filer?

Som instruktør lader Filer dig gemme filer og opgaver inden for Canvas. Du kan uploade en eller flere filer, se alle detaljer om dine filer, forhåndsvise filer, offentliggøre og fjerne offentliggørelse for filer, indstille brugsrettigheder og begrænse adgangen til filer. Filerne er bygget med lydhørt design for skalering i browsere. Foldernavigationsvinduet, fildisplayet og selv filnavne justeres til bredden af browservinduet.

Filkvoter

Du har adgang til filer (dokumenter, billeder, medier osv.) på tre forskellige funktionsområder:

Se filer

Den grundlæggende funktionalitet i filer er den samme inden for hver filplacering, men nogle funktioner kan variere alt efter funktionsområde.

Det venstre panel [1] viser alle mapper til hurtig navigation. Nogle mapper kan være placeret inde i andre mapper. Klik på pilene ud for mappenavnet for at udvide alle mapper.

Klik på en mappes navn. Alt indhold i den mappe, du ser på, vises i højre panel [2]. Du kan også klikke på mappenavne i højre panel for at se mappens indhold.

Administrer filer

Afhængigt af filområdet kan filer indeholde flere muligheder for at håndtere filer:

Søg efter filer [1]. Filer kan søges efter filnavn.

Tilføj en mappe [2]. Tilføj en ny mappe til filer for at gemme filer. Mapper kan også indeholde andre mapper.

Upload en fil [3]. Upload en fil til Filer.

For fag og grupper, der bruger brugsrettigheder, skal brugsrettighed (ophavsret) indstilles for en fil [4]. Du skal indstille en brugsrettighed for en fil, før den kan offentliggøres. Filer, der ikke indeholder en brugsrettighed viser et advarselsikon.

Skift filens status [5]. Filer kan være offentliggjort, ikke offentliggjort eller have en begrænset status.

Administrer valgte filer

For at vælge en fil skal du klikke på filens navn. Du kan også vælge flere filer på samme tid ved at holde kommando- (MAC) eller kontrol-tasten (PC) nede.

Når en fil er valgt, vises Filer-værktøjslinjen øverst i vinduet. Afhængigt af filområdet kan værktøjslinjen indeholde flere muligheder for at styre den (de) valgte fil(er):

  • Forhåndsvis filen [1]
  • Administrer filen for at begrænse adgang [2]
  • Download filen [3] (hvis du vælger mere end en fil, vises muligheden for at downloade som zip-fil)
  • Flyt filen [4]
  • Administrer brugsrettigheder for filen [5]
  • Slet filen [6]

 Du kan også administrere nogle eller alle muligheder for en valgt fil i filens menu Muligheder (Options) [7].

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Hvis dit fag indeholder Blueprint-ikoner, er dit fag forbundet med et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon og kan indeholde låste objekter, der administreres af en Canvas-administrator, fagdesigner eller anden instruktør.

Fanen Fagdetaljer i Fagindstillinger vil fortælle dig, om dit fag er et blueprint-fag. Ofte vil dit fag ikke være et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.