Hvad er forskellen mellem forfaldsdatoer og tilgængelighedsdatoer?

Udover at sætte en forfaldsdato for en opgave, kan instruktører specificere et specielt datoområde, hvor studerende kan indsende opgaven. Disse datoer er kaldet tilgængelighedsdatoer. Disse datoer er valgfrie og kan indstilles afhængigt af, hvordan du ønsker at administrere opgaven.

I Quizzer kan tilgængelighedsdatoer påvirke studerendes indsesndelser. Flere oplysninger kan ses på Quiz-tilgængelighedsdatoer lektion.

Bemærk:

 • Under forfaldsdato og tilgængelighedsdato-felter, vil Canvas vise tidszone, dato og tid i henhold til kontekst. Hvis du administrerer kurser i en tidszone, som er forskellig fra din lokale tidszone og opretter eller redigerer forfaldsdato for en opgave, vil kurset og lokale tider vises for reference.
 • Hvis dit kursus benytter Flere bedømmelsesperioder, er kun forfaldsdatoer valideret imod lukkede bedømmelsesperioder. Tilgængelighedsdatoer gælder ikke.
 • Afhængigt af deres meddelelsesindstillinger vil de studerende modtage en meddelelse, hvis du offentliggør en opgave, selvom tilgængelighedsdatoen ikke er blevet overholdt.

Se forfaldsdato

Se forfaldsdato

Forfaldsdato er den dato og tid, hvor opgaven skal være indsendt. Studerendes opgaver indsendt efter forfaldsdatoen vil blive markeret som for sent i karakterbogen. Forfaldsdatoer er ikke nødvendige i Canvas, men de er nyttige for at administrere kursusworkflow og afleveringsfrister.

Du kan også indstille et bestemt tidspunkt som en del af afleveringsdatoen. Når du ændrer et afleveringstidspunkt på en opgave, indstilles sekundværdien til 0, medmindre minutværdien er indstillet til 59, i så fald indstilles sekunderne også til 59. Hvis du for eksempel indstiller en forfaldsdato til den 19. september kl. 16.15, markeres afleveringer indsendt den 19. september kl. 16:15:01 som for sent.

Hvis en dato ikke inkluderer et klokkeslæt, vil den angivne dato som standard være fagets standardtidspunkt.

Se tilgængelige datoer

Se tilgængelige datoer

Hvis du ønsker at oprette et datoområde for studerende, så de kan se og indsende en opgave, kan du sætte tilgængelighedsdatoer. Tilgængelighedsdatoer kan også kaldes låsningsdatoer.

Ledig fra [1]: dato og tid, hvor opgaver vil blive tilgængelige for studerende. Hvis en afleveringsdato ikke inkluderer et klokkeslæt, vil den angivne dato som standard være fagets standardtidspunkt. Studerende kan ikke se opgaveindhold, før efter datoen Tilgængelig fra er passeret.

Indtil [2]: dato og tid, hvor studerende ikke længere kan se opgavedetaljer (datoer, pointværdier eller beskrivelser), eller indsendelse af opgave. Hvis der ikke er indstillet noget tidspunkt, indstilles det til kl. 23:59 for fagets tidszone, og opgaven lukker kl. 00:00:00 den følgende dag.

Når opgaven er offentliggjort, tillader blanke felter med ledige datoer at indsende opgaven til enhver tid gennem hele kurset.

Se opgave sammendrag

Se opgave sammendrag

Efter du har gemt opgaven, kan du se detaljerne for opgaven. Hvis der er en opgaveforfaldsdato, vil datoen vises under Forfalds-overskriften [1]. Hvis der er tilgængelighedsdatoer, vil de vises under Tilgængelig fra (Available from) og Indtil (Until) overskrifter [2].

Du kan også vise detaljer for alle opgaver på Opgave-indekssiden.

Se korrekte svar i quizzer

Se korrekte svar i quizzer

I Quizzer vil Indtil (Until) dato ikke begrænse studerendes adgang til at se resultaterne for deres quiz. For eksempel ønsker du måske ikke, at studerende kan se resultater af deres quiz. For at foretage denne ændring skal du redigere quizmuligheder og begrænse quizresultater.

Arbejde med forfalds- og tilgængelighedsdatoer

Forfaldsdatoer og tilgængelighedsdatoer kan blive benyttet sammen, afhængigt af, hvordan du ønsker at administrere opgaven. Her er et par normale scenarier, du kan oprette med datoer. Alle eksempler inkluderer en forfaldsdato, selvom de ikke er nødvendlige for opgaverne.  

Opret åbn opgave

Opret åbn opgave

Hvis du ønsker at holde en opgave åben igennem hele kurset, skal du ikke sætte tilgængelighedsdatoer. Når ingen tilgængelige datoer er sat, kan opgaven indsendes af alle brugere, indtil kurset slutter.

For eksempel, hvis du ønsker, studerende skal være i stand til at se og indsende opgave til enhver tid, men ønsker at belønne dem, der indsender før en forfaldsdato, fx d. 19. september kl. 23:59, så skal du kun indstille forfaldsdatoen.

Canvas ser og scorer opgaver som følger:

 • Canvas åbner opgaven til alle indsendelser på den første dato i kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)
 • I karakterbogen er opgaven mærket som til tiden, hvis den er indsendt før 19. september kl. 11:59pm (i henhold til kursustidszone)
 • I karakteroversigten vil opgaven være markeret som afleveret for sent, hvis den indsendes på eller efter den 20. september kl. 00:00:00 (i henhold til fagets tidszone)
 • Canvas lukker opgaven for alle indsendelser på den sidste dag af kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)

Begræns indsendelse tilgængelige fra dato

Begræns indsendelse tilgængelige fra dato

Hvis du vil forhindre studerende i at se og aflevere en opgave indtil en bestemt dato, skal du angive en Tilgængelig fra-dato. Opgavens indhold er ikke synligt for de studerende, før datoen og klokkeslættet Tilgængelig fra er passeret. Rubrikker er dog synlige for studerende uanset tilgængelighedsdatoer.

For eksempel, hvis du sætter en opgave som forfalden den 19. september kl. 11:59pm, men du ikke ønsker at studerende indsender opgaven indtil 9. september kl. 12:00am, skal du sætte Tilgængelig fra-dato som 9. september kl. 12:00am.

Canvas ser og scorer opgaver som følger:

 • Canvas åbner opgaven for alle indsendelser fra studerende den 9. september kl. 12:00am (i henhold til kursustidszone)
 • I karakterbogen vil opgaven være vist som til tiden, hvis den er indsendt før 19. september kl. 11:59pm (i henhold til kursustidszone)
 • I karakteroversigten vil opgaven være markeret som afleveret for sent, hvis den indsendes på eller efter den 20. september kl. 00:00:00 (i henhold til fagets tidszone)
 • Canvas lukker opgaven for alle indsendelser på den sidste dag af kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)

Begræns indsendelse indtil dato

Begræns indsendelse indtil dato

Hvis du ønsker at tillade studerende at indsende en opgave indtil en specifik dato, skal du sætte en Indtil-dato. Datoen du sætter afhænger af, om du ønsker at acceptere for sene indsendelser. Når indtil-datoen er passeret, kan studerende stadig se eller downloade deres afleveringer og se enhver kommentar til afleveringen.

Ingen for sen indsendelse - Nogle instruktører tillader ikke for sene indsendelse ved at sætte indtil-datoen som forfaldsdato. For eksempel, hvis du ønsker at tillade studerende til enhver tid at se opgaven med forfaldsdato 19. september kl. 11:59pm, men du ikke ønsker at acceptere for sene indsendelser, vil også indtil-datoen være 19. september kl. 11:59pm.  

Canvas ser og scorer opgaver som følger:

 • Canvas åbner opgaven til alle indsendelser på den første dato i kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)
 • I karakterbogen vil opgaven være vist som til tiden, hvis den er indsendt før 19. september kl. 11:59pm (i henhold til kursustidszone)
 • Canvas lukker opgaven for alle indsendelser fra studerende den 20. september kl. 00:00 (i henhold til fagets tidszone)

 

Tillad sene afleveringer

Tillad for sen indsendelse - Nogle instruktører tillader for sen indsendelse indenfor en specifik tidsperiode efter forfaldsdatoen. For eksempel, hvis du ønsker at tillade studerende at indsende en for sen opgave op til tre dage efter forfaldsdatoen, skal du sætte indtil-datoen som 22. september kl. 11:59pm.

Canvas ser og scorer opgaver som følger:

 • Canvas åbner opgaven til alle indsendelser på den første dato i kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)
 • I karakterbogen vil opgaven være vist som til tiden, hvis den er indsendt før 19. september kl. 11:59pm (i henhold til kursustidszone)
 • I karakteroversigten bliver opgaven markeret som for sent afleveret, hvis den indsendes mellem d. 20. september kl. 00:00:00 og d. 22. september kl. 23:59:59 (i henhold til fagets zone)
 • Canvas lukker opgaven for alle indsendelser fra studerende den 23. september kl. 00:00:00 (i henhold til fagets tidszone)

Bemærk: I quizzer er autoindsend-funktionen bundet til indtil-dato, hvilket kan påvirke studerendes indsendelse. Flere oplysninger kan ses på Quiz-tilgængelighedsdatoer lektion.

Begræns indsendelses datoområdet

Begræns indsendelses datoområdet

Hvis du ønsker at tillade studerende at indsende en opgave kun i en specifik periode, sæt begge tilgængelighedsdatoer for opgaven.

For eksempel hvis en opgave er forfalden 19. september 11:59pm, men du ønsker, at studerende kun kan indsende opgaven mellem 9. september og 22. september, og du ønsker at tillade for sen indsendelse i 3 dage, sæt tilgængelig fra dato som 9. september 12am, og indtil dato som 22.september 11:59pm.

Canvas ser og scorer opgaver som følger:

 • Canvas åbner opgaven til alle indsendelser på den første dato i kurset (i henhold til termindato og kursustidszone)
 • I karakterbogen vil opgaven være vist som til tiden, hvis den er indsendt før 19. september kl. 11:59pm (i henhold til kursustidszone)
 • I karakteroversigten bliver opgaven markeret som for sent afleveret, hvis den indsendes mellem d. 20. september kl. 00:00 og d. 22. september kl. 23:59:59 (i henhold til fagets zone)
 • Canvas lukker opgaven for alle indsendelser fra studerende den 23. september kl. 00:00:00 (i henhold til fagets tidszone)

Opdatering af flere afleverings- og tilgængelighedsdatoer

Du kan måske opdatere afleveringsdatoer og tilgængelighedsdatoer for flere opgaver på én gang.

Hvis der ikke er indstillet et tidspunkt, indstilles afleveringstidspunktet til 23:59:59 for fagets tidszone, og opgaven markeres som afleveret for sent kl. 00:00:00. Hvis du for eksempel indstiller afleveringsdatoen til den 19. september klokken 23:59, markeres opgaven som for sent afleveret, hvis den indsendes den 20. september kl. 00:00 eller senere.