Hvordan tilføjer jeg en planlægningsværktøj-aftalegruppe i en fagkalender?

Hvis Planlæg er aktiveret til din institution, kan du oprette mødegrupper i Planlæg. Mødegrupper skaber en blok af tid, hvor de studerende kan mødes med dig. Studerende kan tilmelde sig aftalen i deres egne kalendere.

Aftaler vises i din kalender, efter at en studerende eller gruppe har reserveret et tidsvindue. Aftaledetaljer er også inkluderet, når du eksporterer kalenderen ved hjælp af kalenderfeeden.

Bemærkninger:

  • Hvis brugerdeltagelse er begrænset til datoer mellem fagets start- og slutdato, kan Planlægningsbegivenheder ikke redigeres eller slettes efter fagets afslutning.
  • Tidsplan-værktøj er valgfrit. Hvis det ikke allerede er tilgængeligt for din konto, bedes du kontakte din Kundesuccess Manager.
  • Når en instruktør eller undervisningsassistent opretter en aftalegruppe for et helt fag, kan alle fagsekstionens brugere se aftalegruppen. Men hvis en aftalegruppe er oprettet til en specifik sektion eller tilføjet af en sektionsbegrænset instruktør eller undervisningsassistent, er det kun brugere i den sektion, der kan se aftalegruppen.

Åbn Kalender

Åbn Kalender

I Global Navigation skal du klikke på Kalender (Calendar) linket.

Tilføj begivenhed

På listen Kalendere skal du klikke på afkrydsningsfeltet for den kalender, du vil tilføje aftalegruppen til [1]. Aftalegrupper kan tilføjes til flere kalendere.

Klik på en hvilken som helst dato i kalenderen for at tilføje en begivenhed [2]. Eller klik på pilene ved siden af navnet på måneden for at navigere til en anden måned [3], og vælg en dato.

Hvis du ikke ønsker at finde datoen manuelt, kan du klikke på ikonet Tilføj (Add) [4].

Åbn Aftalegruppe

Åbn Aftalegruppe

Klik på fanen Aftalegruppe (Appointment Group).

Opret navn og sted

Opret navn og sted

Indtast navn på mødet i navnefeltet [1]. Indtast sted for mødet i lokationsfeltet [2].

Vælg kalendere

Vælg kalendere

Klik på knappen Vælg kalendere (Select Calendars) [1]. For at vælge det eller de fag eller sektioner, hvor du vil vise aftalegruppen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for fagets eller sektionens navn [2]. For at lukke kalenderlisten skal du klikke på knappen Færdig (Done) [3].

Hvis du vil vælge bestemte sektioner fra dit fag, skal du klikke på pileikonet [4].

Bemærkninger:

  • Kalenderen kan ikke ændres, når mødegruppen er gemt. Der kan dog tilføjes yderligere kalendere til den oprindelige aftalegruppe.
  • Hvis det fag eller den sektion, du vil vælge, ikke vises på listen Vælg kalendere, skal du vende tilbage til kalenderen og klikke på afkrydsningsfeltet for faget eller sektionen på listen Kalendere.

Tillad gruppetilmelding

Tillad gruppetilmelding

Hvis du har oprettet mindst ét​gruppesæt i dit fag, kan du få de studerende til at tilmelde sig i grupper ved at markere afkrydsningsfeltet Få de studerende til at tilmelde sig i grupper (Have students sign up i groups) [1]. Vælg derefter navnet på den gruppekategori, du vil bruge til gruppens tilmelding [2].

Bemærk: Gruppevalgmuligheden er kun tilgængelig, hvis du tidligere har valgt kalenderen for hele faget. Du kan ikke vælge en kalender for en bestemt sektion, fordi Canvas ikke i øjeblikket understøtter sektioner i grupper.

Tillad observatørtilmelding

Tillad gruppetilmelding

For at lade observatører tilmelde sig aftaler, skal du markere afkrydsningsfeltet Lad observatører tilmelde sig (Allow observers to sign up).

Indstil Aftalens tidsområde

Indstil Aftalens tidsområde

I datofeltet [1] skal du indtaste aftalens dato. Du kan også vælge en dato ved at klikke på ikonet for Kalender.

Indstil tidsintervallet for aftalen ved at indtaste i feltet for tidsinterval [2]. Du skal inkludere mindst et tidsområde.

Du kan opdele tidsområdet i flere tidsvinduer ved at indtaste opdelingstiden i tidsfeltet [3]. For eksempel kan du oprette 15 minutters mødetider fra 14:00 til 17:00 ved at indtaste 15.

For at oprette tidsvinduer skal du klikke på knappen Go [4].

Sæt mødetid

Sæt mødetid

Du kan manuelt ændre en aftaletid, der er oprettet af opdelingen. Hvis du vil fjerne en aftaletid, skal du klikke på ikonet for Fjern.

Bemærkninger:

  • Aftalens dato, tidsinterval og aftalernes tidsvinduer kan ikke ændres, når aftalegruppen er blevet gemt. Der kan dog tilføjes yderligere datoer, tidsintervaller og aftalevinduer til den oprindelige mødegruppe.
  • Du skal oprette mindst ét tidsvindue for hver mødegruppe.

Sæt Mødemuligheder

Sæt Mødemuligheder

Du kan begrænse, hvor mange brugere, der kan tilmelde sig en aftale ved at indtaste antallet i Begræns brugere-feltet [1] og ved afkrydse afkrydsningsboksen. Hvis du valgte muligheden for at få de studerende til at tilmelde sig, vises dette i feltet: begræns hvert tidsvindue til x grupper (Limit each time slot for x groups).

For at gøre aftalerne offentlige for studerende i faget, skal du klikke på afkrydsningsboksen Lad studerende se, hvem der har tilmeldt sig til aftaler, der stadig er tilgængelige (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) [2]. Valg af denne mulighed tillader også studerende at se kommentarer andre studerende tilføjer til deres møder.

Hvis du ønsker at begrænse antal af aftaler, skal du klikke på Begræns deltagere til [antal] aftaler (Limit Participants to [number] appointment(s)) afkrydsningsboksen [3].

Bemærk: Når gruppetilmeldings-muligheden benyttes, vil kun ét gruppemedlem skulle tilmelde sig på vegne af deres gruppe. Hvert medlem i gruppen vil se aftalen i deres egen gruppekalender.

Tilføj yderligere mødedetaljer

Tilføj yderligere mødedetaljer

Hvis du vil tilføje detaljer om mødegruppen, skal du indtaste dem i detaljeringsfeltet.

Offentliggør Aftalegruppe

Offentliggør Aftalegruppe

Klik på knappen Offentliggør (Publish).

Se Kalender

Se aftaledatoer og -tidspunkter i din fagkalender. Studerende kan reservere tidsvinduer. Observatører, hvis tilladt, kan også reservere tidsvinduer. Tidsvinduer, der er reserveret af brugere, vises som en udfyldt farve.

Bemærk: Hvis du har føjet en aftalegruppe til mere end et fag, vises aftalernes tidsrum kun i kalenderen for det første fag, der vises i aftalegruppen.