Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg en ekstern app i et fag?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan tilføjer jeg en ekstern app i et fag?

Der er mange steder, hvor du kan finde apps til brug i dine fag. Du kan tilføje eksterne apps i Canvas App Center, Edu App Center eller gennem leverandørleverede værktøjer.

Når de er konfigureret, kan eksterne apps muligvis tilføjes til moduler, fagnavigering, Rich Content Editor og Opgaver. Den eksterne app skal indeholde oplysninger om, hvor appen kan placeres i Canvas.

Lær mere om eksterne apps.

Se Canvas App Center

Se Canvas App Center

Det findes i fagindstillinger, og App Center er din gateway til kraftfulde undervisningsværktøjer, der nemt integreres i en Canvas-konto eller et Canvas-fag. Disse apps kan installeres i Canvas med et enkelt klik.

Se Edu App Center

Hvis din institution ikke har konfigureret Canvas App Center, er Edu App Center en indeksliste over alle nuværende Canvas-kompatible eksterne apps, og den opdateres ofte.

Hver app indeholder detaljer, som du kan bruge til at konfigurere appsene manuelt, med en URL, eller med XML.

Brug leverandør-leverede værktøjer

Brug leverandør-leverede værktøjer

Mange leverandører bruger deres egne eksterne værktøjsintegrationer. Leverandører har deres egne destinationssider med instruktioner om, hvordan man konfigurerer og bruger værktøjet. Nogle leverandører kan levere en Common Cartridge, der importerer værktøjerne for dig. Enhver app, der bruges af en leverandør, kræver dog en nøgle og nøglehemmelighed, som leverandøren har, og som skal konfigureres manuelt, med en URL, eller med XML.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.