Hvordan importerer jeg en eksportpakke til Canvas-fag?

Hvis du har en Canvas-fag eksportpakke fra en anden, som du vil bruge i Canvas, eller du tidligere har eksporteret et fag, så kan du importere faget som en Canvas-fag eksportpakke. En eksportpakke importeres som en IMSCC-fil.

Bemærk:

 • Ved import til et fag har fageksporter samme begrænsninger som fagimporter. For yderligere detaljer henvises der til importindholdssektionen i Canvas Basics Guide.
 • Når du importerer en eksportpakke til Canvas-fag, overskriver pakken nogle af de eksisterende fagindstillinger. Hvis dit destinationsfag fx er oprettet med en privat ophavsret, og du importerer en pakke, der har en Creative Commons (CC) ophavsret, så ændres ophavsretstilladelsen i destinationsfaget fra Privat til CC. Gennemgå fagindstillingen efter en hvilken som helst fagimport for at sikre, at vigtige indstillinger stadig er på plads.
 • Import af den samme fageksportpakke mere end en gang overskriver det eksisterende indhold i faget. For at undgå dette skal du downloade eksportfilen igen for at oprette en ny fageksportfil, inden du importerer filen til dit fag igen. Når du importerer den nye fil, inkluderer dit fag både det indhold, der oprindeligt blev importeret, og indholdet fra den nyligt downloadede eksportfil.
 • Fag er tildelt en bestemt filstørrelsebegrænsning for fillagring. Din fageksportpakkes filstørrelse skal være mindre end kvoten for dit fag som angivet i fagstatistik. Hvis du ikke har nok lagerplads i dit fag til at importere eksportpakken, bedes du kontakte din Canvas-administrator.
 • Instruktører skal manuelt abonnere på eller aktivere meddelelser til diskussioner og beskeder efter at have importeret dem til et nyt fag.
 • Hvis du importerer en vurdering i New Quizzes og derefter importerer den samme vurdering igen, vender Canvas tilbage til den oprindelige vurdering. For at importere ændringer til en vurdering i New Quizzes skal du duplikere vurderingen og derefter importere den til dit fag.
 • Eksportpakker for Canvas til folkeskolen bevarer Canvas til folkeskolen-temaet ved import.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på linket Importer indhold ind i dette fag (Import Course Content) for at importere indhold.

Vælg indholdstype

Vælg Canvas-fag eksportpakke

I rullemenuen Indholdstype skal du vælge muligheden Canvas-fag eksportpakke (Canvas Course Export Package).

Vælg fil

Vælg fil

Klik på knappen Vælg fil (Choose File).

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser .zip-fil

Vælg den .imscc-fil, du vil importere [1]. Klik på knappen Åbn (Open) [2].

Vælg overførselsindhold

Vælg fag

Klik på Alt Indhold (All Content) knappen [1], hvis du ønsker at kopiere alt indhold fra kurset.

Hvis du ønsker at specificere indhold, skal du klikke på Vælg specifikt indhold (Select specific content) knappen [2].

Bemærk: Hvis du vælger en specifik indholdsmulighed, skal du vælge det indhold, du ønsker at importere efter du har gennemset de resterende sidemuligheder. Efter du har påbegyndt import af indhold, kan importvalget ikke annulleres.  

Overførsel af flere eksisterende test som New Quizzes

Importer eksisterende test som New Quizzes

Hvis det er tilladt af din institution, kan du overføre flere eksisterende test til New Quizzes ved at markere afkrydsningsfeltet Importer eksisterende test som New Quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes).

Hvis din institution aktiverer testoverførselsfunktionen, vil spørgsmålsbanker, der er tilknyttet via en spørgsmålsgruppe i Classic Quizzes, overføres til New Quizzes. Hvis testoverførselsfunktionen ikke er aktiveret af din institution, skal spørgsmål fra spørgsmålsbanker tilføjes individuelt, før du overfører til New Quizzes.

Bemærkninger:

 • New Quizzes inkluderer ikke en undersøgelsesfunktion. Derfor er undersøgelser, der overføres fra Classic Quizzes, standardtest i New Quizzes.
 • Efter overførsel til New Quizzes vises multiple dropdown-spørgsmål som matchende spørgsmål.
 • "Tekst uden spørgsmål"-spørgsmål overføres til New Quizzes som stimulus-spørgsmål. En instruktør skal tilføje et spørgsmål, for at det kan vises i en test.
 • Spørgsmålsgrupper med manuelt oprettede spørgsmål vil overføres som elementbanker i New Quizzes.
 • Hvis en test overføres flere gange, bruger Canvas smart sammenfletning til at dechifrere det spørgsmålsbankindhold, der skal beholdes. Denne proces hjælper med at sikre, at alt indhold bevares, f.eks. i tilfælde hvor flere brugere kan foretage redigeringer af en test på samme tid.

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Vælg fag

Hvis du ønsker at justere forfaldsdatoer, som er associeret med fagbegivenheder og opgaver, skal du klikke på afkrydsningsboksen Juster begivenheder og forfaldsdatoer (Adjust events and due dates).

Se advarselsbesked om indholdsimport

Se advarselsbesked om indholdsimport

Når du importerer indhold, vises der en besked, som forklarer, at import af det samme fagindhold eller eksportpakke mere end én gang overskriver alt eksisterende indhold i faget.

Importer kursus

Importer kursus

Klik på knappen Import [1].

En statusindikator viser uploadstatus i procent [2].

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen [1].

Hvis du vælger specifikt indhold i dit kursus, vises det aktuelle job som Venter på valg (Waiting for Select) [2], hvilket betyder at du skal vælge det indhold, du vil importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No