Hvad er eksterne apps (LTI værktøjer)?

LTI tilbyder en ramme hvorigennem et LMS (Canvas) kan sende verificerbare oplysninger om en bruger til tredje part. For at LTI kan virke, skal tredje part angive en forbrugernøgle og en delt hemmelighed, som Canvas kan bruge til at generere en signatur for verifikation af ægtheden for de indsendte data. Som standard er de fleste brugerinformationer anonyme, men dette kan ændres, når konfigurationen er sat op.

Eksterne Apps kan blive konfigureret på konto- eller kursusniveau igennem URL, XML eller manuel indtastning.

Hvornår vil jeg benytte en Ekstern App?

Hvornår vil jeg benytte en Ekstern App?

Eksterne Apps tilføjer funktionalitet til et Canvas-kursus. For eksempel vil en instruktør måske inkludere studiehjælp (flashcards, mini-quizzer etc.) for at hjælpe de studerende til bedre at forstå de indlærte koncepter.

Administratorer kan tilføje eksterne apps til konti og underkonti via XML, URL eller manuel konfiguration.

Hvis apps ikke allerede eksisterer for et kursus, kan instruktører tilføje eksterne apps i deres kurser for at oprette yderligere læringsstier for studerende. Apps kan blive tilføjet til Moduler, Kursusnavigation, Rich Content Editor og Opgaver.

I Rich Content Editor vises ikoner for eksterne apps i den orden, de er konfigureret.

Hvornår vil jeg bruge Canvas App Center?

Hvornår vil jeg bruge Canvas App Center?

Administratorer og instruktører kan også aktivere apps gennem App Center, som er integreret direkte i Canvas.

Canvas App Center er en del af fanen Apps i både konto- og kursusindstillinger. Det giver dig mulighed for at:

  • Tilføje nye funktioner til Canvas på konto- eller kursusniveau
  • Konfigurere apps til at forbinde til moduler eller vurderinger
  • Installere apps uden hjælp af IT
  • Skabe en tilpasset læreerfaring
  • Åbne døren for flere muligheder
  • Filtrer apps efter navn
  • Se installerede apps

App Center er en del af fanen Apps i både konto- og kursusindstillinger.

Administratorer kan administrere de apps, der kan bruges i kurser, til konti og underkonti ved at oprette en hvidliste i Edu App Center og administrere hvidlisten i Canvas.