Hvilke typer mediefiler kan jeg uploade i Canvas som instruktør?

Canvas kan uploade specifikke billed-, video- og lydfiler som brugerindhold. 

Når du overfører lyd- og mediefiler ved hjælp af medieværktøjet i Rich Content Editor, konverterer Canvas filer på op til 500 MB. Hvis en fil overstiger grænsen på 500 MB, kan du hoste filen via en ekstern kilde såsom YouTube og indlejre den ved hjælp af Rich Content Editor. Hvis du vil vide mere om tilgængelige muligheder for at bruge mediefiler i Canvas, henvises der til ressourcedokumentet Canvas mediesammenligning.

Når du overfører en fil til dit fag, din gruppe eller dine brugerfiler, konverterer Canvas filen til et format, der understøttes af din browser. Canvas understøtter dog ikke overførsel af større filer end 5 GB til dine brugerfiler. Medieafspilning bestemmes ifølge browseren, så hvis du ikke kan se filen, skal du muligvis forsøge at se filen i en anden browser.

Canvas-filerne har kvotegrænser indstillet for hvert brugerområde: brugerfiler (personlige), fag- og gruppefiler. Filer, der uploades direkte til dine bruger- eller gruppefiler, medregnes i hver enkelt kvote, undtagen profilbilledet. Alle filer, der uploades til et fag, tæller mod fagkvoten. For studerende uploades eventuelle vedhæftede filer, der er del af en opgaveaflevering med karakter, i brugerfiler, men de tælles ikke med i brugerkvoten.

Bemærk: Hvis du uploader en fil, der ikke understøttes af Canvas Media Player, kan du bede brugere om at downloade filen for at se den uden for Canvas.

Understøttede billedformater

Canvas accepterer følgende billedfiltyper:

 • BMP - Windows Bitmap
 • GIF - Graphics Interchange Format
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • SVG - Scalable Vector Graphics
 • TIFF - Adobe Systems
 • PNG - Portable Network Graphics

Bemærk: Forhåndsvisninger af TIF- og TIFF-filer er ikke indbygget i de fleste browsere og kan muligvis ikke forhåndsvises i Canvas.

Understøttede videoformater

Canvas’ medieafspiller understøtter H.264-videoafspilning. Canvas accepterer følgende videofiler til afspilning:

 • FLV – Flash Video
 • ASF – Windows Media
 • QT – Apple QuickTime
 • MOV – Apple QuickTime
 • MPG – Digital Video Format
 • MPEG – Digital Video Format
 • AVI – Digital Video Format
 • M4V – Digital Video Format
 • WMV – Windows Media
 • MP4 – Digital Video Format
 • 3GP – Multimedia Mobile Format

 

For tips om mediekompressioner og afspilningskvalitet henvises der til Vimeos Retningslinjer for videokomprimering.

Understøttede lydformater

Canvas accepterer følgende lydfiltyper til afspilning:

 • MP3 – Digital Audio Format
 • WAV - Waveform Audio File
 • WMA – Windows media audio
 • WMV – Windows Media