cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan efterlader jeg feedback til studerendes indsendelser i SpeedGrader?

Hvordan efterlader jeg feedback til studerendes indsendelser i SpeedGrader?

Du kan efterlade feedback til dine studerende ved at benytte tekst, en vedhæftet fil, video eller lyd.

Opgavekommentarer vises også som en ny tråd i Konversationer (Conversations).

Hvis dine studerende indsender en skrevet opgave, og du ønsker at efterlade kommentarer i dokumentet, skal du benytte Canvas DocViewer i SpeedGrader. En studerende kan se dine DocViewer-kommentarer fra siden for opgavens afleveringsoplysninger.

Bemærk:

  • Hvis du indtaster et opgaveresultat, indsendes resultatet automatisk til karakteroversigten, når du navigerer til en ny aflevering i SpeedGrader. Opgavekommentarer skal dog indsendes manuelt, før de kan ses af de studerende.
  • For at sikre, at studerende ikke har adgang til opgavekarakterer og kommentarer, før du er færdig med at vurdere, skal du vælge en manuel opslagspolitik for opgaven.

Åbn SpeedGrader

Åbn SpeedGrader

Åbn SpeedGrader fra enhver opgaver, bedømt diskussion eller quiz.

Åbn studerendes indsendelser

Åbn studerendes indsendelser

Benyt listen over studerende for at finde en aflevering.

Se kommentarer

Se kommentarer

I afsnittet Opgavekommentarer kan du sende kommentarer til den studerende. Eventuelle kommentarer, der er skrevet af den studerende, vises også i denne sektion.

Se Gruppeopgavekommentarer

Se Gruppeopgavekommentarer

Kommentarer til gruppeafleveringer, der ikke bedømmes individuelt, sendes til hele gruppen [1].

Gruppeafleveringer med individuelle karakterer omfatter kommentarmuligheder. Hvis du vil sende din kommentar til en studerende i en gruppe, skal du vælge Send kun kommentar til denne studerende (Send comment to this student only) [2]. Hvis du vil sende din kommentar til en hele gruppen, skal du vælge Send kommentar til hele gruppen (Send comment to the whole group) [3].

Tilføj tekstkommentar

Tilføj tekstkommentar

For at tilføje en kommentar til opgaven, skal du indtaste tekst i feltet Tilføj en kommentar (Add a Comment) [1]. For at udvide størrelsen af kommentarfeltet, skal du klikke og trække i hjørnet af tekstboksen [2].

Tilføj filkommentar

Tilføj filkommentar

For at vedhæfte en fil til kommentaren, skal du klikke på ikonet for vedhæftning.

Tilføj mediekommentar

Tilføj mediekommentar

For at optage en video- eller lydkommentar, skal du klikke på Medie ikonet.

Brug Chrome-talegenkendelse

Brug Chrome-talegenkendelse

Hvis du bruger Chrome, kan du bruge talegenkendelses-værktøjet til at insende kommentarer.

Indsend kommentar

Indsend kommentar

Klik på knappen Indsend kommentar (Submit Comment).

Vis udkast til kommentar

Vis udkast til kommentar

Hvis du navigerer væk fra SpeedGrader-siden eller ser en anden aflevering, inden du sender din kommentar, vil Canvas informere dig om, at din kommentar er gemt som et udkast. Du kan til enhver tid returnere til afleveringen og indsende [1] eller slette [2] udkastet til kommentaren. Kommentarer kan ikke ses af de studerende, før de indsendes.

Se kommentar

Se kommentar

Kommentarer vil blive organiseret kronologisk med den ældste kommentar vist øverst [1] og nyere kommentarer vist for neden [2].

Bemærk: Afhængig af størrelsen af dit browservindue, kan kommentarer indenfor SpeedGrader Diskussionsboksen forekomme begrænset. Du kan benytte scrollbaren indenfor diskussionsboksen for at se yderligere eller længere kommentarer.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback