Hvordan bruger jeg indekssiden for test?

Du kan se alle dine test i dit fag på indekssiden for tests. Som instruktør kan du også tilføje tests og ændre testindstillinger.

Lær mere om test.

Bemærk: Hvis du bruger New Quizzes LTI i dit fag, så viser testsiden også New Quizzes-test. For hjælp med New Quizzes-funktionaliteten henvises der til New Quizzes-kapitlet.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I Navigation skal du klikke på linket Quizzer (Quizzes).

Se indekssiden for test

Se indekssiden for test

Indekssiden for test er designet med globale indstillinger øverst på siden [1], efterfulgt af grupperede testtyper [2]. Individuelle tests er indlejret inden for hver testtype [3].

Se globale indstillinger for tests

Se globale indstillinger for tests

Globale indstillinger omfatter søgning efter tests [1] og tilføjelse af nye tests [2]. Du kan også administrere fagets testmuligheder i menuen Options (Muligheder) [3]:

Vis testmuligheder

Vis testmuligheder

I menuen Indstillinger kan du administrere fagets spørgsmålsbanker [1].

Hvis din institution har aktiveret New Quizzes, og du valgte at gemme dit valg af testprogram, når du opretter en test, du kan nulstille dit gemte valg. For at nulstille dit valg af testprogram skal du vælge Reset quiz engine choice (Nulstil valg af testprogram) i rullemenuen med indstillinger [2].

Se testgrupper

Se testgrupper

Testgrupper kan udvides og skjules ved at klikke på pilen ved siden af navnet.

Se nye vurderinger af test

Se nye vurderinger af test

Hvis du bruger New Quizzes LTI i dit fag, så indikerer Test-siden en New Quizzes-vurdering med New Quizzes-ikonet [1]. Test, der er oprettet med det klassiske Canvas-testværktøj, er angivet med Classic Quizzes-ikonet [2]. Begge testtyper kan bruges i samme fag.

For hjælp med New Quizzes-funktionaliteten henvises der til New Quizzes-kapitlet i instruktørvejledningen.

Se individuel test

Se individuel test

Hver test viser testnavnet [1], forfaldsdato (hvis nogen) [2], antallet af point testen er værd [3], antallet af spørgsmål i testen [4] og testens udkastform-status (offentliggjort eller ikke offentliggjort) [5].

Du kan også indstille forskellige forfaldsdatoer for en test og oprette forfaldsdatoer [6] i henhold til fagsektionen. Forskellige forfaldsdatoer vises som flere datoer.

Bemærk: Forfaldsdatoer er ikke påkrævet for en test.

Se tilgængelige datoer

Se tilgængelige datoer

Tests kan også omfatte tilgængelighedsdatoer. Tilgængelighedsdatoer kan gøre en opgave tilgængelig i en bestemt periode.

Administrer individuel test

Hvis du vil administrere en individuel test, skal du klikke på ikonet Indstillinger [1].

I rullemenuen Indstillinger kan du redigere testen [2], åbne SpeedGrader [3], slette testen [4], overføre testen til en ny test [5], sende testen til en anden instruktør [6], eller kopiere testen til et andet fag [7].

Bemærk: Overførselsindstillingen er tilgængelig, hvis funktionen New Quizzes er aktiveret i dit fag.

Se SIS-tests

Se SIS-tests

Hvis din institution har aktiveret integration af informationssystemer for studerende (SIS), kan du se, om en test er oprettet til at kunnes sendes til din institutions SIS. Tests kan aktiveres direkte ved at klikke på synkroniseringsikonet ved siden af en test.

Bemærk: Nogle institutioner kan begrænse testnavne og / eller kræve forfaldsdatoer for tests. Hvis du forsøger at aktivere en test, og du får en fejlmeddelelse, viser fejlen, hvilket krav der skal løses, før testen kan aktiveres for at blive synkroniseret til din SIS.

Se MasteryPaths

Se MasteryPaths

Hvis du bruger MasteryPaths i dit fag, kan du se, hvilke elementer der er opstillet i Moduler som MasteryPaths eller elementer for modificeret indhold.

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Hvis dit fag indeholder Blueprint-ikoner, er dit fag forbundet med et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon og kan indeholde låste objekter, der administreres af en Canvas-administrator, fagdesigner eller anden instruktør.

Fanen Fagdetaljer i Fagindstillinger vil fortælle dig, om dit fag er et blueprint-fag. Ofte vil dit fag ikke være et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.

Vis visning for studerende

For at vise test-indekssiden som studerende skal du klikke på knappen Visning for studerende (Student View).

Bemærk: Hvis fagnavigationslinket til siden er deaktiveret og skjult for studerende, vises knappen Visning for studerende ikke.