Hvordan duplikerer jeg en side i et fag?

Du kan duplikere en side i dit fag. Når en side kopieres, tilføjes ordet Kopi (Copy) til slutningen af sidenavnet.

Hvis du dublerer en side, får den kopierede side som standard statussen "ikke offentliggjort". Alle elementer på siden duplikeres, herunder sidenavn, indhold og indstillinger.

Hvis en side bruges i MasteryPaths, er MasteryPaths-indstillingen også aktiveret på den kopierede side. Derudover vises enhver MasteryPaths-side også på indekssiden for opgaver.

Hvis det er relevant, viser Sider ikoner for blueprint-fag, når siden er opdateret.

Åbn sider

Åbn sider

I Navigation skal du klikke på linket Sider (Pages).

Se sider

Sider er designet til at åbne på fagets forside, hvis der er valgt en forside. For at vælge en side fra Side Indekset klik på Se Alle Sider knappen.

Åbn side

Find den side, du vil duplikere. Klik på Indstillinger-ikonet [1], og klik derefter på Dupliker (Duplicate) [2].

Vis dublet

Vis sideduplet i dit fag.

Bemærk: Hvis det er relevant for dit fag, vises ikoner for blueprint-fag, når siden opdateres.