Hvordan benytter jeg Pensum som instruktør?

Pensum i Canvas gør det nemt at kommunikere med dine studerende nøjagtigt, hvad der vil blive krævet af dem igennem kurset i kronologisk orden. Du kan også sætte pensum som din kursushjemmeside.

Du kan vælge at gøre dit pensum offentligt, så folk, der ikke er tilmeldt til dit kursus, kan se mere information om kurset. Et offentligt pensum kan ses som en del af et privat kursus, når du sender et link til en studerende, eller hvis kurset er listet i det offentlig kursusindeks.

Fagoversigten genereres automatisk på grundlag af fagopgaver og begivenheder i fagkalenderen. Du kan vælge at deaktivere fagoversigten. Elementer i fagoversigten kan kun ændres ved at redigere eller slette opgaver eller begivenheder. Alle opgaver (ikke-offentliggjorte og offentliggjorte) er listet i pensum for instruktører.

Åbn pensum

Åbn pensum

I Navigation skal du klikke på linket Pensum (Syllabus).

Se pensum

Læseplanen indeholder læseplanens beskrivelse [1], fagoversigten [2] og sidepanelet [3].

Se pensumbeskrivelse

Se pensumbeskrivelse

Pensumbeskrivelsen er, hvor du kan poste din kursusbeskrivelse, en kort introduktion, klasse-guidelines, ugentlige påmindelser og anden vigtig information. Du kan kopiere indhold fra Word-dokumenter direkte ind i Rich Content Editor eller oprette originalt indhold inde i Rich Content Editor.

Du kan også linke til din læseplan ved at uploade den til fagfiler som PDF og indlejre dokumentet i Rich Content Editor. Canvas vil automatisk oprette en forhåndsvisning af dit dokument, så dine studerende ikke behøver at downloade det, før de læser det.

For at redigere pensum klik på Rediger (Edit) knappen.

Vis fagoversigt

Vis fagoversigt

Fagoversigten genereres automatisk for faget og indeholder en liste over fagopgaver og begivenheder i fagkalenderen. Opgaver er angivet med opgaver-ikonet [1], og begivenheder er angivet med kalender-ikonet [2]. Elementer uden karakter med en afleveringsdato viser afleveringsdatoen [3]. Alle opgaver (ikke-offentliggjorte og offentliggjorte) er listet i pensum for instruktører, men studerende kan kun se offentliggjorte opgaver.

Der kan udføres ændringer i daterede elementer i både opgaver- og kalender-indstillinger. Ændringer opdateres automatisk i pensum.

Klik på titlen for at se detaljerne for opgaven eller begivenheden. Eventuelle opgaver eller begivenheder, der har passeret forfaldsdagen, er markeret med gråt. Udaterede elementer er listet i alfabetisk orden [4].

Fagoversigten er som standard aktiveret. Lær, hvordan du kan deaktivere fagoversigten.

Vis tidszoner

Vis tidszoner

Hvis du har indstillet en bestemt tidszone i dine brugerindstillinger, vises alle fagdatoer og tidspunkter i din lokale tidszone, men hvis du fører musen henover tiden, kan du også se fagets dato og klokkeslæt.

Se sidepanel

Se sidepanel

Sidepanellet vil vise information om kursusbegivenheder og bedømmelser. Opgavegruppeinformationen kan redigeres i opgavefunktionen, mens kalenderinformation kan redigeres i både opgave- og kalenderfunktionerne. Eventuelle ændringer vil blive reflekteret i fagoversigtssektionen i læseplanen.

Sidepanellet inkluderer en mini-kalender [1]. Enhver dato, der inkluderer en begivenhed elelr opgave forfaldsdato er vist med en grå baggrund. For at se en tilknyttet opgave eller begivenhed i fagoversigten skal du klikke på kalenderdatoen.

Hvis dit kursus inkluderer vægtede opgavegrupper, vil sidepanellet også vise procent for hver gruppe [2].

Vis visning for studerende

For at se læseplanen som studerende skal du klikke på knappen Visning for studerende (Student View).

Bemærk: Hvis fagnavigationslinket til siden er deaktiveret og skjult for studerende, vises knappen Visning for studerende ikke.