Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg som instruktør Oversigten?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan bruger jeg som instruktør Oversigten?

Oversigten er den første ting du vil se, når du logger ind i Canvas. Oversigten hjælper dig med at se hvad der sker i alle dine nuværende kurser.

Du kan vende tilbage til din brugeroversigt til enhver tid ved at klikke på linket for Oversigten i Global Navigation.

Bemærk: Hvis din institution har aktiveret Kursusopsætning (Course Setup Tutorial), reagerer Panel Oversigt på browserens fulde bredde.

Åbn panel oversigt

Åbn panel oversigt

I Global Navigation klik på linket for Oversigten (Dashboard).

Se Oversigten

Oversigten er din destinationsside i Canvas. Afhængigt af din institution kan din oversigt som standard have en af ​​to visninger: Kortvisning eller Seneste aktivitet-visning.

  • Kortvisning: Viser fagkort for hurtig adgang til alle dine yndlingsfag (samme fag vises i Fag-linket fra menuen Global navigation)
  • Seneste aktivitet-visning: viser alle seneste aktiviteter for alle fag

Se opgavelisten & Sidebjælke

Se opgavelisten & Sidebjælke

I oversigten Kortvisning og oversigten Seneste aktivitet indeholder sidepanelet en opgaveliste og andre sektioner, der hjælper dig med at vide, hvilke opgaver og begivenheder der kommer i alle dine fag. Lær mere om oversigtens sidepanel.

Se globale beskeder

Se globale beskeder

Oversigten kan også indeholde globale bekendtgørelser, der er bekendtgørelser oprettet af din institution. For at fjerne bekendtgørelser fra din oversigt, klik på ikonet for Fjern.

Vis afviste beskeder

Vis afviste beskeder

Hvis du afviser en global besked, kan du se afviste beskeder på siden Globale beskeder.

Skift panel oversigt visning

Skift panel oversigt visning

Hvis du vil ændre visningen af din oversigt, skal du klikke på menuen Muligheder (Options) [1]. Du kan se oversigten i Kortvisning (Card View) [2] eller Seneste aktiviteter-visning (Recent Activity View) [3]. Hvis Canvas til folkeskolen er blevet aktiveret i din institution, kan du også se oversigten i Klasselokalevisning (Homeroom View) [4].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.