Hvordan bruger jeg SpeedGrader?

SpeedGrader gør det nemt og hurtigt at evaluere individuelle opgaver og gruppearbejde.

SpeedGrader viser opgaveafleveringer for aktive studerende i dit fag. SpeedGrader viser dog opgaveindlæg i henhold til de aktuelle karakteroversigt-indstillinger for inaktive tilmeldinger og afsluttede tilmeldinger. For eksempel, hvis karakteroversigt-indstillingerne viser inaktive tilmeldinger, så vises inaktive afleveringer også i SpeedGrader.

Du kan få adgang til SpeedGrader via: afleveringer, quizzer, bedømte diskussioner, og karakteroversigten.

SpeedGrader-ydeevne

I SpeedGrader indlæses alle værdier for en opgave og gemmes i browseren, herunder den studerendes afleveringsdata, eventuelle karakterer (herunder originale karakterer for genindsendte opgaver), rubrikker og kommentarer. Denne adfærd reducerer indlæsningstiden, når du bruger SpeedGrader, så instruktører kan bedømme alle afleveringer hurtigt uden at skulle opdatere browseren. Fremskridt fra en aflevering til den næste indlæser ikke noget opdateret indhold dynamisk.

I store fag påvirkes SpeedGrader-indlæsningstider af en tærskel af datapunkter, der kan indlæses inden for et vindue på 60 sekunder. Denne tærskel er baseret på en enkelt indsendelse pr. studerende. Flere indlæg fra den samme studerende øger afleveringsgrænsen. Opgaver med mere end 1500 indsendelser kan resultere i forsinkede SpeedGrader-indlæsningstider, og opgaver med mere end 2500 indlæg kan muligvis slet ikke indlæses.

For at forbedre SpeedGrader-ydeevnen skal store fag opdeles i sektioner, som gør det muligt for SpeedGrader at vise afleveringer for en bestemt sektion og reducere den samlede indlæsningstid for en opgaves data.

SpeedGrader-brugere

SpeedGrader er generelt designet, for at en instruktørrolle kan bedømme adskillige indlæg ad gangen. På grund af måden hvorpå SpeedGrader-data indlæses og gemmes i browseren, bør flere brugere ikke bedømme afleveringer på samme tid, da hver bedømmer ikke kan se de nyeste oplysninger for en aflevering. Opdaterede karakterer påvirker også karakteroversigten.

Hvis dit fag indeholder flere bedømmere, kan bedømmere, som er tilføjet til et fag, begrænses til kun at interagere med brugere i en sektion og kun bedømme i den sektion, de er blev tildelt. Denne tilmeldingsmulighed forhindrer overlapning af opgavebedømmelse, så flere instruktørroller ikke kan bedømme den samme opgave.

Samlet karaktergivning

Hvis du bedømmer en opgave med karakter, og det maksimale antal karaktergivere er nået, vil SpeedGrader blive vist i skrivebeskyttet tilstand for at skjule alle de studerendes navne og afleveringsoplysninger.

Lær mere om SpeedGrader.

Bemærk: Instruktører kan ikke slette opgaveindlæg. Hvis du har brug for at slette en upassende opgaveaflevering, skal du kontakte din administrator.

Vis SpeedGrader

SpeedGrader indeholder flere områder, der hjælper dig med at finde og se afleveringer, karakterafleveringer og tilføje kommentarer til afleveringer.

Se SpeedGrader-menuikoner

Se SpeedGrader-menuikoner

SpeedGrader-menuen indeholder flere værktøjer og ressourcer til at hjælpe med at bedømme opgaver.

I venstre side af menuen findes de generelle indstillinger og valgmuligheder.

Klik på ikonet Karakteroversigt [1] for at vende tilbage til karakteroversigten.

For at slå en opgave op eller skjule den, klik på ikonet Synlighed [2].

Klik på ikonet Indstillinger [3] for at få vist SpeedGrader-indstillinger. SpeedGrader-indstillinger inkluderer:

Bemærk: Når samlet karaktergivning er aktiveret for en opgave, ser endelige bedømmere (moderatorer) også knappen Bedømmelsesside (Moderation Page), der gør det muligt for dem at få vist siden Karakteroversigt for den bedømte opgave.

Se opgave sammendrag

Midten på menulinjen indeholder opgaveoplysninger og overordnede karakteroplysninger. Opgaveoplysninger indeholder navnet på opgaven [1], tilmeldingsdatoen [2] og fagets navn [3].

For at se opgavedetaljerne skal du klikke på opgavens navn. På siden med opgavedetaljer kan du også downloade alle afleveringer til opgaven.  

For at vende tilbage til fagets startside skal du klikke på fagets navn.

Karakteroplysninger inkluderer opgavestatistikker, herunder antallet af opgaver, der er blevet bedømt ud af det samlede antal studerende i faget [4] og det gennemsnitlige resultat og procentdel [5]. Du kan bruge disse oplysninger til at holde styr på dine bedømmelsesfremskridt.

Se liste over studerende

Se liste over studerende

I den højre side af menulinjen findes listen over de studerende for opgaven. SpeedGrader åbner opgaven for den første studerende, der er opført på listen, som er sorteret alfabetisk efter efternavn. Hvis du har aktiveret visning for studerende, vises den teststuderende til sidst på listen. Listen viser også status for hver studerendes aflevering. Du kan også bruge listen over studerende til at finde studerendes afleveringer.

Vis den studerendes aflevering

Når du har valgt en studerende, vises den studerendes aflevering i forhåndsvisningsvinduet.

Afhængigt af opgave- og afleveringstype kan SpeedGrader-forhåndsvisningsvinduet variere. For eksempel vil en URL-aflevering blive vist i hoveddelen af ​​SpeedGrader med mulighed for at åbne URL'en i en ny fane. Nogle URL-afleveringer kan ikke ses i Canvas og skal vises i en ny fane. Medieafleveringer kan vises som en indlejret fil i SpeedGrader eller kun vises som en fil, der kan downloades.

For at skrive kommentarer på dokumentafleveringer kan du:

  • bruge Canvas DocViewer til at bedømme .pdf, .doc/.docx og .ppt/.pptx opgaver direkte i SpeedGrader. SpeedGrader kan tage op til ti minutter efter, at en opgave er sendt til visning af et dokument, der understøtter DocViewer.
  • Hent afleveringen, giv feedback på dokumentet og upload afleveringen igen.

Bemærk: Når Tillad, at flere AGS-afleveringer tæller som én aflevering er aktiveret, kan de studerende vælge flere filer, der skal uploades til en tredjepartsopgave i Canvas. Det kan dog være, at nogle tredjepartsværktøjer ikke er bygget til at imødekomme denne funktion.

Vis afleveringer, der bliver uploadet.

Hvis en opgaveupload til Google Drive eller Microsoft Office 365 står i kø for indsendelse, vises der et Upload-billede i stedet for den studerendes aflevering [1]. Der vises også et Upload-ikon ved siden af​opgavelinket [2].

Se mislykket indsendelse-uploads

Når det ikke lykkes at uploade en opgave til Google Drive eller Microsoft Office 365, eller når du ser på en ikke-understøttet filtype i SpeedGrader, vises der et billede Upload lykkedes ikke (Upload failed) [1]. Mislykkedes uploads viser et Upload mislykkedes-ikon ved siden af opgavens link [2].

Vis tilmeldingsmeddelelse

Vis inaktiv studerende-meddelelse

SpeedGrader viser opgaveafleveringer i henhold til de nuværende karakteroversigt-indstillinger for inaktive og afsluttede tilmeldinger. Hvis en opgave indeholder en aflevering fra en inaktiv eller afsluttet studerende, vises der en meddelelse øverst i SpeedGrader-vinduet.

For gruppeopgaver, hvor de studerende bedømmes som en gruppe, vises gruppen, så længe der er mindst en aktiv studerende i gruppen. Hvis der ikke er nogen aktive studerende i gruppen, vises gruppen, hvis et gruppemedlem stemmer overens med tilmeldingsindstillingerne i karakteroversigten. For gruppearbejder, hvor de studerende bedømmes individuelt, vises individuelle afleveringer i henhold til tilmeldingsindstillingerne i karakteroversigten.

Inaktive afleveringer kan stadig bedømmes i SpeedGrader, men de studerende modtager ingen meddelelser om deres opgave og kan ikke se fagets karakterer.

Afsluttede afleveringer er skrivebeskyttede. De kan ikke bedømmes eller modtage kommentarer.

Bemærk: Hvis en studerende ikke har en aflevering til opgaven, kan den studerende være blevet deaktiveret eller afsluttet, før han/hun kunne indsende opgaven.

Vis lukket karakterperiode

Vis lukket karakterperiode

Hvis dit fag bruger flere karakterperioder, vises der en meddelelse øverst i SpeedGrader-vinduet, hvis en opgave er i en lukket karakterperiode. Opgaver i en lukket karakterperiode kan ikke redigeres.

Se sidepanel

Se sidepanel

SpeedGrader-sidebjælken indeholder alle afleveringsdetaljer for den studerende vist i listen over studerende. Der vises dog ikke afleveringsoplysninger, når en opgave bedømmes anonymt.

Se afleveringsdetaljer [1], herunder afleveringens dato og tidspunkt. Hvis en opgave blev genindsendt, kan du se tidligere versioner af indsendelsen.

Du kan også downloade afleveringsfilen ved at klikke på linket [2].

Afslut vurderingen af afleveringen ved at indtaste en karakter i karakterfeltet (Grade) [3] eller ved hjælp af en rubrik, hvis tilgængelig, ved at klikke på knappen Vis rubrik (View Rubric) [4].

Du kan skrive feedbackkommentarer eller indsætte en kommentar fra kommentarbiblioteket ved hjælp af sektionen Opgavekommentarer [5]. Opgavekommentarer vises også som en ny tråd i Konversationer (Conversations).

Vis opgaven, der blev tildelt igen

Vis opgaven, der blev tildelt igen

I SpeedGraders sidebjælke kan du muligvis se knappen Tildel opgaven igen (Reassign Assignment) [1]. For at tildele opgaven til den studerende igen, skal du tilføje mindst en kommentar til den studerendes afleveringer [2].

De studerende vil se et element i opgavelisten på oversigten, hvor han/hun kan genindsende opgaven.

Vis afleveringstatus

Vis afleveringstatus

I SpeedGrader-sidebjælken kan du se den studerendes opgaveafleveringsstatus [1].

Hvis du vil redigere afleveringsstatus, skal du klikke på Rediger (Edit)-knappen [2]. Tilgængelige statusser inkluderer For sent, Mangler, Undskyldt og Ingen.

Vis opgave for næste studerende

Vis opgave for næste studerende

Når du har bedømt afleveringen, ændres den studerendes opgaveindikator til et flueben, hvilket angiver, at afleveringen er blevet bedømt.

Du kan se den næste studerendes aflevering ved at klikke på pilen ved siden af ​​listen over studerende.

Vis gruppeopgaver

Vis gruppeopgaver

Når du vurderer gruppeopgaver, viser listen over studerende navnet til hver gruppe, medmindre gruppeopgaven bedømmes enkeltvis. Vurdering af gruppearbejde foregår på samme måde som individuelle studerende. Du kan bedømme dokumenter direkte eller downloade dem for feedback, indtaste karakterer og se rubrikken, og skrive og se kommentarer. Lær mere om bedømmelse af gruppeopgaver.

Vis Anonyme opgaver

Vis Anonyme opgaver

Hvis en opgave blev indstillet til at være anonym, viser listen over studerende alle studerendes navne som anonyme. Rækkefølgen på listen over studerende matcher ikke rækkefølgen i karakteroversigten, som er randomiseret for hver opgave.

Hvis en opgave ikke er anonym, kan du aktivere anonym karaktergivning i SpeedGrader for at skjule studerendes navne til enhver tid.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No