Hvordan giver jeg ekstra points i et kursus?

Ekstra kredit er i øjeblikket ikke en standardindstilling i Canvas. Du kan dog give de studerende ekstra kredit ved hjælp af forskellige muligheder.

Bemærk:

  • Hvis du vægter dine opgavegrupper, vær venligst oprmærksom på, hvordan vægtede grupper kan påvirke Karakterbogen, hvis opgaver er nul points værd.
  • Hvis du har dropregler opsat i en opgavegruppe, kan tilføjelse af ekstra points muligvis påvirke dine studerendes score.

Opret ny opgave med værdien nul point

Opret nye opgaver uden indsendelse

Opret en ny opgave med nul point [1], og vælg en hvilken som helst afleveringsform [2]. Opgaver, der er indstillet til typen Ingen aflevering, fungerer godt for aktiviteter i klasseværelset, som fx diskussioner eller præsentationer i klassen.

Når de studerende gennemfører en online aflevering eller opretter og afleverer arbejde offline, kan du tilføje og justere point i karakteroversigten.

Bemærk: For at en opgave med nul point skal indgå i en studerendes karakter, skal du tilføje en positiv pointværdi til mindst én ekstra opgave i enhver opgavegruppe.

Tilføj ekstra points til en eksisterende opgave

Tilføj ekstra points til en eksisterende opgave

Tilføj ekstra points til en opgave, du allerede har oprettet. Indtast manuelt ekstra points i Karakterbogen.

For eksempel er denne opgave 40 point værd. Tilføjelse af 5 ekstra points vil bringe opgavens total for denne studerende til 45 points. De ekstra points vil forøge de totale points beregnet i Karakterbogens endelige karakter.

Tilføj snydepoints til en quiz

Du kan bruge Rediger points i SpeedGrader for at tilføje point til en test. Rediger points tillader dig manuelt at justere en total quizscore.

Tilføj yderligere kriterier til en instruktion for ekstra points.

Tilføj yderligere kriterier til en instruktion for ekstra points.

Tilføj et ekstra kriterium til en rubrik for ekstra kredit. Sørg for, at instruktionen er mere værd end opgaven, og du kan give studerende ekstra points og uden at påvirke de faktiske opgavepoints.

Tilføj ekstra point ved hjælp af en rubrik i SpeedGrader

Tilføj ekstra point ved hjælp af en rubrik i SpeedGrader

Du kan tilføje ekstra kredit ved hjælp af en rubrik i SpeedGrader. Indtast en pointværdi, der er større end det mulige antal point for et kriterie [1]. Beregningen af det samlede antal point afspejler eventuelle ekstra point tildelt for hvert kriterie [2].

Bemærk: For at SpeedGrader automatisk opdaterer rubrikkens pointværdi ved bedømmelse skal du markere afkrydsningsfeltet Brug denne rubrik til opgavebedømmelse (Use this rubric for assignment grading), når du tilføjer rubrikken til en opgave. Ellers kan du opdatere karakterfeltet manuelt.

Tilføj ekstra point ved hjælp af SpeedGrader

Tilføj ekstra point ved hjælp af SpeedGrader

Du kan manuelt tilføje ekstra point ved at redigere den karakter, der vises i karakterfeltet i SpeedGrader.

Opret ekstra kredit med opgavegrupper

Opgaver skal være placeret inden for en opgavegruppe. Opgavegrupper kan være uvægtede eller vægtede, afhængig af hvordan du ønsker at bedømme studerende i dit kursus.

Lær mere om at give ekstra point ved hjælp af opgavegrupper.

Bemærk:

  • Opgaver i ekstra point-opgavegruppen skal bedømmes i slutningen af faget, efter alle andre fagopgaver er blevet bedømt.
  • Alle andre opgavegrupper i faget bør have mindst én bedømt opgave, for at ekstra point-opgavegruppeberegningen kan påvirke de studerendes karakterer korrekt.

Opret ekstra kredit ved hjælp af uvægtede opgavegrupper

Opret ekstra kredit ved hjælp af uvægtede opgavegrupper

Når opgavegrupper ikke er vægtede, kan du oprette ekstra pointopgaver i deres egen opgavegruppe, hvis du ønsker det. Du vil måske også ønske at oprette en separat gruppe for at hjælpe med at skelne mellem forskellige typer af opgaver. I dette eksempel har hele opgavegruppen ingen mulige points [1].

Når den studerende fuldfører arbejdet, som er nødvendigt for ekstra pointopgaver, kan du manuelt tilføje points i Karakterbogen

Opret ekstra kredit ved hjælp af vægtede opgavegrupper

Opret ekstra kredit ved hjælp af vægtede opgavegrupper

Når opgavegrupper er vægtede, beregner Canvas ikke karakterer for en hel gruppe, der ikke har mulige point. For at ekstra points kan beregnes korrekt i vægtede grupper, skal de placeres i en eksisterende opgavegruppe, der har mindst en opgave, der er mere værd end nul points.

I dette eksempel er ekstra point-opgaven placeret i ekstra point-opgavegruppen med flere opgaver, der er mere værd end nul points [1]. Bemærk, at vægtning af opgavegruppe i alt er 110 % [2]. Enhver opgave, der er placeret inden for den ekstra point-opgavegruppe, har enten en positiv eller neutral virkning på de studerendes samlede karakter. Hvis en studerende ikke indsender en ekstra point-opgave, vil deres karakter ikke blive negativt påvirket.

Når den studerende fuldfører arbejdet, som er nødvendigt for ekstra pointopgaver, kan du manuelt tilføje points i Karakterbogen

Fejl med vægtede opgavegrupper

Fejl med vægtede opgavegrupper

Hvis du opretter dine ekstra pointopgaver med nul points inden for deres egen opgavegruppe, men du bestemmer at vægte dine opgavegrupper, vil dine ekstra points ikke beregnes korrekt i Canvas. Canvas kan ikke beregne opgavegrupper, hvor der ikke er nogen mulige points. For eksempel hvis den studerende har 12 points af 0 mulige points, kan Canvas ikke bestemme påvirkningen af den totale karakter, fordi 12 ikke kan divideres med 0.

Der vises en fejl i kolonnen med samlet karakter. I dette eksempel vil de to ekstra pointopgaver (begge med nul mulige points) blive placeret i en opgavegruppe kaldet Ekstra points. Ikke desto mindre er opgavegruppen blevet vægtet. Advarselsnotifikationen indikerer, at scoren ikke inkluderer ekstra points (som en opgavegruppe), fordi hele gruppen ikke har nogen mulige points. I denne situation skal opgaverne flyttes til en anden opgavegruppe, eller du skal inkludere en opgave indenfor Ekstra point-opgavegruppen, der har mindst ét muligt point.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No