Hvordan tildeler jeg en diskussion med karakter til en enkelt studerende?

Når du opretter eller redigerer en diskussion med karakter, kan du tildele en diskussion med karakter til en bestemt studerende. Tilgængelighedsdato-funktionaliteten er stadig tilgængelig for hver diskussion med karakter.

Kun den eller de studerende, der er angivet i diskussionsoplysningerne, kan se diskussionen med karakter.

Ved brug af differentierede opgaver med Karakteroversigten, vises diskussionen med karakter som en kolonne for alle studerende, men karakterceller er nedtonet for studerende, der ikke er medtaget i diskussionen. Karakterer kan ikke tildeles for studerende, der ikke er inkluderet i opgaven og opgaver, der ikke er blevet tildelt til en studerende medtages ikke i de totale karakterer.

Når Flere bedømmelsesperioder er aktiveret i et kursus, er opgaver også accepteret for lukkede bedømmelsesperioder.

Bemærk: Hvis dit fag bruger MasteryPaths, behøver du ikke manuelt at tildele diskussioner med karakter til enkelte studerende. Lær, hvordan man tildeler opgaver til MasteryPaths.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Tilføj Diskussion

Klik på Tilføj Diskssusion (Add Discussion) knappen.

Indtast diskussionsdetaljer

Indtast diskussionsdetaljer

Indtast en emnetitel [1] og diskussionsdetaljer [2].

Indstil diskussion med karakter

Indstil diskussion med karakter

Klik på afkrydsningsfeltet Bedømt (Graded).

Indtast karaktergivningsoplysninger

Indtast karaktergivningsoplysninger

Indtast antallet af mulige point [1]. Vælg Karaktergivningstype [2] og Opgavegruppe [3], og tildel Peer reviews [4], hvis gældende.

Tildel til studerende

Tildel til studerende

Som standard vil Canvas indstille din opgave til alle i dit fag. For at oprette opgaven for en bestemt studerende skal du klikke på Alle fjern ikon [1], start derefter med at skrive navnet på en studerende [2]. Søgefelter er dynamiske, og du kan søge efter studerende efter for- eller efternavn. Når det fulde navn vises, skal du klikke på navnet. Lister kan ikke rulles.

Du kan inkludere mere end en studerende i feltet Til, så længe de studerende skal tildeles samme forfalds- og ledighedsdatoer.

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

I datofelterne skal du tilføje dine foretrukne datoer med følgende muligheder:

  • Forfalder [1]: Indstil dato og tid for, hvornår diskussionen med karakter forfalder. Forfaldsdatoen vil allerede være udfyldt, hvis du oprettede en opgaveform, men du kan ændre det om nødvendigt.
  • Ledig fra [2]: Indstil dato og tid, hvor diskussionen med karakter vil blive tilgængelig.
  • Indtil [3]: Indstil dato og tid for, hvornår diskussionen med karakter ikke længere er tilgængelig.

Bemærk: Under forfaldsdato og tilgængelighedsdato-felter, vil Canvas vise tidszone, dato og tid i henhold til kontekst. Hvis du administrerer fag i en tidszone, som er forskellig fra din lokale tidszone og opretter eller redigerer forfaldsdato for en diskussion med karakter, vil faget og lokale tider vises for reference.

Tilføj yderligere datoer

Tilføj yderligere datoer

For at tilføje en anden studerende med en anden forfalds- og tilgængelighedsdato skal du klikke på knappen Tilføj (Add).

Fjern datoer

Fjern datoer

Du kan også slette flere datoer ved at klikke på fjern-ikonet ved siden af ​​den relevante dato.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til offentliggøre din diskussion, skal du klikke på Gem & Offentliggør (Save & Publish) knappen [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din diskussion og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Se Forfaldsdatoadvarsel

Se Forfaldsdatoadvarsel

Hvis du ikke tilføjer fagafsnit til opgaven, vil du se en advarselsmeddelelse, der spørger dig, om du vil tilføje disse afsnit.

Du kan klikke på knappen Fortsæt (Continue) [1], hvis du ikke vil tilføje sektioner til opgaven, eller klik på knappen Gå tilbage (Go Back) [2] for at gå tilbage og tilføje andre sektioner.

Bemærk: Denne advarselsmeddelelse vises ikke, hvis Alle eller alle fagafsnit er tildelt til opgaven.

Se datofejl

Se datofejl

Hvis du indsender en ugyldig streng af afleveringsdatoer og forsøger at gemme diskussionen med karakter, genererer Canvas en fejlmeddelelse. Sådanne ugyldige indtastninger omfatter ikke oplåsning af ​​diskussionen, inden den forfalder, ikke at placere afleveringsdatoen inden for området af ​​tilgængelighedsdatoer eller tildeling af en dato, der ligger uden for fag- eller semesterdatoer.

Ret datoen, og opdater diskussionen igen.

Bemærk:

  • Hvis faget ikke inkluderer specificerede start- og slutdatoer for faget, så validerer Canvas den bedømte diskussion i henhold til semesterdatoerne, som er indstillet for faget.
  • Hvis dit fag bruger flere karakterperioder, så validerer tildelingsfeltet afleveringsdatoen mod den afsluttede karakterperiode og kræver, at diskussionens afleveringsdato er efter datoen for den afsluttede karakterperiode.

Se diskussionsdatoer

Se diskussionsdatoer

For at se brugere og afleveringsdatoer for diskussionen skal du klikke på linket Vis afleveringsdatoer (Show Due Dates).

Se tildelte datoer

Se de datoer, der er tildelt til diskussionen med karakter.

Se datoer i Diskussioner - nyt design

Se datoer i Diskussioner - nyt design

For at se tilgængeligheds- og afleveringsdatoer for diskussionen i Diskussioner - nyt design skal du klikke på linket Vis afleveringsdatoer (Show Due Dates).

Se tildelte datoer

Se de datoer, der er tildelt til diskussionen med karakter.

Se opgaveside

På siden Opgaver viser diskussionen med karakter, at der er flere brugere og datoer tildelt til diskussionen. Hold musen over teksten for at se tilgængeligheds- eller afleveringsdatoer.