Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan medtager jeg et fag i det offentlige fagindeks?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan medtager jeg et fag i det offentlige fagindeks?

Det offentlige fagindeks er en samling af alle fag, der kan ses offentligt inden for din institution. Ordet offentligt refererer til indekset, ikke fagene. Fag i indekset kan være offentlige eller private. Lær, hvordan du kan se det offentlige fagindeks.

Hvis du vil medtage dit fag som en del af det offentlige fagindeks, kan du vælge fagindeksets synlighed i fagindstillinger. Du kan også oprette en beskrivelse til dit fag som en del af kataloglisten.

Hvis du vil vide mere om synlighedsindstillinger, henvises der til ressourcedokumentet Canvas-fagenes synlighedsindstillinger.

Bemærk:

  • Det offentlige fagindeks er i øjeblikket en opt-in-funktion i kontoen og skal aktiveres af din institutionelle administrator.
  • Hvis dit fag er aktiveret til selvtilmelding, kan du tilføje en Tilmeld-knap for at give brugerne mulighed for selv at tilmelde sig, når de ønsker det. Denne indstilling behøver ikke være aktiveret for at inkludere et fag i det offentlige fagindeks, men de studerende, der ser faget, kan ikke bidrage til diskussioner, test eller opgaver, medmindre de er tilmeldt.
  • Hvis et fag indeholder en slutdato, fjernes faget ikke automatisk fra det over offentlige fagindeks.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Fagnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn kursusdetaljer

Åbn kursusdetaljer

Klik på fanen Fagdetaljer (Course Details).

Indstil synlighed

Indstil synlighed

I synlighedsindstillingerne skal du klikke på afkrydsningsfeltet Medtag dette fag i det offentlige fagindeks (Include this course in the public course index).

Indstil beskrivelse

Indstil beskrivelse

Indtast en beskrivelse for dit fag i beskrivelsesfeltet.

Opdater kursusdetaljer

Opdater kursusdetaljer

Klik på Opdater kursusdetaljer (Update Course Details) knappen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.