Hvordan anvender jeg en politik for sen aflevering i karakteroversigten?

Politikken for sen aflevering giver dig mulighed for automatisk at trække point fra ved alle sene afleveringer. En aflevering markeres For sent, når den afleveres efter afleveringsdatoen. Kun opgaver med statussen For sent vil blive påvirket af politikken for sen aflevering. Politikken for sen aflevering vil blive anvendt på en aflevering, når den bedømmes.

Politikker for sen aflevering gælder kun for det fag, hvor de er konfigureret. Politikker for sen aflevering vil påvirke tidligere bedømte opgaver, men påvirker ikke opgaver i lukkede karakterperioder eller afleveringer for studerende med afsluttede tilmeldinger. Deaktivering af en politik for sen aflevering vil ikke fjerne sanktioner fra tidligere bedømte opgaver.

Politikken for sen aflevering giver dig mulighed for at definere en procentdel af det samlede antal point, der er muligt for en opgave, som vil blive fratrukket for sene afleveringer. Der kan trækkes point pr. dag eller time, hvor afleveringen er forsinket. Hvis feltet Fradrag f.eks. er indstillet til 10 %, og intervallet indstilles til Dag, og opgaven er 10 point værd, så fratrækkes der 1 point pr. dag. Hvis en aflevering er 2 dage forsinket, og den studerende opnåede fulde point, så vil deres endelige karakter på opgaven være 8 point (2 dage for sent x 1 point fradrag pr. dag = 2 point for for sen aflevering).

Når der beregnes en straf for for sen aflevering, runder Canvas dagen eller timen op til det næste hele tal. Du kan for eksempel angive en politik for sen aflevering på 10 % pr. dag. Hvis en studerende afleverer en opgave på 10 point 1,3 dage for sent, vil straffen for for sen aflevering runde 1,3 dage op til 2 dage. Den studerendes resultat vil afspejle en straf på 20 % (2 point) for den sene aflevering.

Derudover kan du definere den lavest mulige karaktergrænse for en politik for sen aflevering. Den lavest mulige karakterprocent er det laveste resultat, en studerende kan få, når der anvendes straf for karakterer, der er indtastet over denne procentdel. Enhver karakter tildelt, der er lig med eller under denne procentdel, vil ikke modtage straf for for sen aflevering.

Hvis f.eks. politikken for sen aflevering er indstillet til at fratrække 10 % pr. dag for sene afleveringer, og en studerende afleverer 8 dage for sent for en opgave, der er 10 point værd, så får den studerende 2 point, hvis der blev tildelt topkarakter for opgaven (8 dage for sent x 1 point fratrukket pr. dag = 8 point straf). Men hvis den lavest mulige karakter er indstillet til 60 %, vil den studeredes karakter blive justeret til 6 point. Enhver tildelt karakter, der er mindre end eller lig med 6, vil ikke have en politik for sen aflevering.

Bemærk:

  • Indstilling af en politik for sen aflevering påvirker alle opgaver i et fag, herunder opgaver med tidligere forfaldsdatoer. For at udelukke en specifik opgave skal du markere afleveringen som noget andet end For sent i karakterdetaljebakken.
  • Til beregning af straffen for sen aflevering rundes dage for sent op til næste hele tal. Hvis f.eks. en studerende afleverer 1,3 dage for sent, vil straffen behandle den studerendes aflevering som 2 dage for sent. Denne adfærd gælder også for timer.
  • Anvendelse af et fradrag for sene afleveringer vil automatisk påvirke eventuelle tidligere bedømte afleveringer. Derfor bør politikken for sen aflevering sættes op, når et fag oprettes, før der oprettes opgaver.
  • Politikken for sen aflevering vil ikke påvirke afleveringer i lukkede karakterperioder eller afleveringer for afsluttede tilmeldinger.
  • Politikken for sen aflevering vil ikke automatisk blive anvendt på opgaver uden aflevering eller afleveringer på papir. Et For sent-mærke kan dog tilføjes i Karakterdetaljerbakken.
  • Politikken for sen aflevering påvirker ikke afleveringer for fuldstændige/ufuldstændige opgaver.
  • Politikken for sen aflevering fungerer muligvis ikke korrekt, når den anvendes på en test, der er oprettet med værktøjet Classic Quizzes, og når du også bruger en politik for manglende aflevering. For at sikre, at straffen beregnes korrekt for disse test, skal du indstille en Indtil-dato og -klokkeslæt, der indtræffer efter afleveringsdatoen. Hvis du ikke angiver en Indtil-dato for testen, kan du indstille testens rediger point til 0 i SpeedGrader, når du bedømmer testen.
  • Politik for sen aflevering understøttes ikke, når du bruger flere forsøg i New Quizzes.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Åbn karakteroversigtens indstillinger

Klik på Indstillinger (Settings) ikonet.

Vis Sent-politikker

Vis Sent-politikker

I karakteroversigtens indstillinger kan du se fanen Politikker for sen aflevering (Late Policies).

Anvend politik for sen aflevering

Anvend politik for sen aflevering

Marker afkrydsningsfeltet Anvend automatisk fradrag ved sene afleveringer (Automatically apply deduction to late submissions).

Bemærk: Markering af dette afkrydsningsfelt vil automatisk anvende det fradrag, du angiver for eventuelle sene afleveringer i faget, der tidligere er blevet bedømt, og det gælder for fremtidige sene afleveringer, du bedømmer.

Indstil fradrag

Indstil fradrag

For at indstille den procentdel, du ønsker at trække fra sene afleveringer, skal du angive en procentdel i feltet Fradrag for sen aflevering (Late Submission Deduction) [1]. Indstil derefter det interval, som du ønsker, at Canvas skal trække point for, i rullemenuen Fradragsinterval (Deduction Interval) [2]. Tilgængelige intervalmuligheder er Dag eller Time.

Indstil lavest mulige karakter

Indstil lavest mulige karakter

For at administrere den lavest mulige karakter for politikken for sene afleveringer skal du indtaste en procentdel i feltet Laveste mulige karakter (Lowest possible grade). Den lavest mulige karakterprocent er det laveste resultat, en studerende kan få, når der anvendes straf for karakterer, der er indtastet over denne procentdel. Enhver karakter tildelt, der er lig med eller under denne procentdel, vil ikke modtage straf for for sen aflevering.

Anvend indstillinger

Anvend indstillinger

Klik på knappen Anvend indstillinger (Apply Settings).

Se Karakterer

Se Karakterer

Se de berørte karakterer i karakteroversigten.

Vis bakke med karakterdetaljer

Vis bakke med karakterdetaljer

I bakken med Karakterdetaljer kan du se detaljer om den studerendes karakter og justere indstillinger for hver studerendes individuelle aflevering.

I sektionen Karakter-info [1], kan du se eller redigere den karakter, du gav den studerende for deres aflevering, straffen for sen aflevering og den studerendes endelige karakter for opgaven.

I sektionen Status [2], kan du se, hvor mange dage for sent den studerende afleverede opgaven og justere antallet af dage for sent i intervalfeltet. Du kan også manuelt ændre afleveringen til en anden status end For sent, men ændring af status vil fjerne eventuelle straffe, der automatisk er blevet anvendt på den studerendes aflevering.

Vis advarsel for politik for sen aflevering

Hvis du indstiller en politik for sen aflevering og derefter justerer nogen af parametrene, viser Canvas en advarsel for at give dig besked om, at ændring af politikken for sen aflevering vil påvirke tidligere bedømte afleveringer. For at udelukke en aflevering fra straffen for sen aflevering, skal du manuelt ændre en afleveringens status til noget andet end For sent i bakken med karakterdetaljer.