Hvordan vægter jeg den endelige karakter baseret på opgavegrupper?

Du kan vægte de endelige karakterer baseret på opgavegrupper. Valg af denne mulighed tildeler en vægt til hver opgavegruppe, ikke til opgaverne. Indenfor hver opgavegruppe vil en procent blive beregnet ved at dele det total antal points en studerende har opnået med det total antal points mulig for alle opgaver i den gruppe.

For eksempel en studerende, hvis totale score er 15 points for opgaverne, der totalt var 25 point, vil få en 60% indenfor den opgavegruppe. Denne procent er derefter multipliceret med den valgte gruppevægt. Hver opgavegruppeberegning er lagt sammen for at oprette den endelige karakter.

For eksempel kan en instruktør oprette tre opgavegrupper (A, B og C) vægtet med henholdsvis 20%, 50% og 30%. Ligningen for den totale scoreberegning for et kursus med tre opgavegrupper er (procent A x vægt A) + (procent B x vægt B) + (procent C x vægt C) = endelig kursus procent. Hvis en studerende scorer 75% i Gruppe A, 98% i Gruppe B og 87% i Gruppe C, vil den endelige score blive bregnet som ([(.75 x .20) + (.98 x .50)] + (.87 x .30) = .901 eller 90.1%.

Den endelige resultatberegning ændres, hvis der ikke er nogen elementer med karakter i en opgavegruppe. I dette tilfælde vil alle opgavegrupper med bedømte elementer blive divideret med deres kombinerede vægt, og opgavegrupper uden bedømte elementer er fjernet fra ligningen. Hvis det forrrige eksempel blev justeret så Gruppe C ikke indeholder nogen bedømte diskussioner, opgaver eller quizzer, vil beregningen for den endelige score være ([(.75 x .20) + (.98 x .50)] ÷ .70 = .9143, or 91.43%.

Flere karakterperioder

Hvis du benytter flere bedømmelsesperioder, kan du ikke ændre opgavegruppevægte, når en opgavegruppe har opgaver i en lukket bedømmelsesperiode. Yderligere kan vægtede bedømmelsesperioder også understøtte vægtede opgavegrupper i et kursus. Vægtningen af en opgavegruppe er anvendt på bedømmelsesperiodens endelige karakter, og hver bedømmelsesperiodes endelige karakter er lagt sammen for at beregne den totale karakter.

Hvis du vælger at benytte vægtede opgavegrupper, bør separate opgavegrupper være oprettet for hver bedømmelsesperiode i kurset. Hvis en opgavegruppe indeholder opgaver, der falder under flere bedømmelsesperioder med forskellige vægtningsprocenter, kan karaktererne have utilsigtede konsekvenser.

Bemærk: Hvis en opgavegruppe vægtes til nul procent, vil fagelementer, der tilføjes til gruppen, ikke tælle i forhold til den endelige karakter.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver (Assignments)-linket.

Åbn indstillinger for vægtning af opgavegrupper

Åbn indstillinger for vægtning af opgavegrupper

Klik på ikonet Opgaveindstillinger [1], og vælg indstillingen Assignment Groups Weights (Vægtning af opgavegruppe) [2].

Vægt endelige karakter

Vægt endelige karakter

Klik på Vægt endelig karakter baseret på opgavegrupper (Weight final grade based on assignment groups) afkrydsningsboksen.

Sæt vægte

Sæt vægte

Indtast procentvægt for hver af de forskellige opgavegrupper, du oprettede [1]. Den procentvægt, du specificerer her, vil bestemme, hvordan Canvas beregner den endelige karakter for dit kursus. Disse procenter kan ændres til enhver tid, og studerende vil få besked, når ændringer foretages. Vægtningen vil vises i karakterbogen for både studerende og instruktører.

Klik på knappen Gem (Save) [2].

Bemærkninger:

  • Opgavegruppevægte kan indeholde decimaler.
  • Den total procent af alle opgavegrupper kan sættes over elelr under 100%.