cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg som moderator eller ordstyrer konferencegrænsefladen?

Hvordan bruger jeg som moderator eller ordstyrer konferencegrænsefladen?

Når du har startet en konference eller forbundet dig til en konference som moderator, kan du bruge konferencegrænsefladen til at moderere og deltage i konferencen. Enhver bruger, der starter en konference, eller en instruktør, der forbinder sig til konferencen, får moderatortilladelser. Moderatorer kan nedgradere andre moderatorer til tilskuer.

Konference-grænsefladen vises ved hjælp af BigBlueButtons HTML5-konferencesystem. Denne vejledning giver et grundlæggende overblik over konference-grænsefladen. For at lære mere om specifikke funktioner henvises der til BigBlueButtons HTML5-brugerdokumentation.

Det anbefales at bruge Chrome- eller Firefox-browsere til at få adgang til konference-grænsefladen. Skærmdeling understøttes ikke på Safari-browsere.

Se Konference-grænseflade

Konference-grænsefladen indeholder en række værktøjer til at hjælpe dig med at moderere og deltage i din præsentation. Grænsefladen består af følgende områder:

  • Brugermenu [1]
  • Præsentationsvindue [2]
  • Konferenceværktøjer [3]
  • Indstillingsmenu [4]

Se brugermenuen

Se brugermenuen

Fra brugermenuen kan du se alle brugere i konferencen [1]. Hver bruger repræsenteres med deres visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med konferencedeltagere og bidrage til delte noter. For at åbne konference-chatten skal du klikke på linket Offentlig chat (Public Chat) [2]. For at åbne de delte noter skal du klikke på linket Delte noter (Shared Notes) [3].

Brugermenuen er som standard åben. For at lukke Bruger-menuen skal du klikke på Bruger-ikonet [4].

Administrer brugere

Administrer brugere

For at administrere indstillinger for alle brugere skal du klikke på ikonet Brugerindstillinger [1].

For at rydde brugernes statusikoner skal du klikke på linket Ryd alle statusikoner (Clear all status icons) [2].

Hvis du vil slukke lyden for brugere, skal du klikke på linksene Sluk lyd for alle brugere (Mute all users) eller Sluk lyd for alle brugere undtagen ordstyrer (Mute all users except presenter) [3].

For at låse specifikke konferencefunktioner for brugere skal du klikke på linket Lås tilskuere (Lock viewers) [4]. For at oprette pauserum skal du klikke på linket Opret pauserum (Create breakout rooms) [5].

Hvis du vil chatte med en bruger, fjerne en bruger fra konferencen eller promovere en bruger til ordstyrer eller moderator, skal du klikke på brugerens navn [6].

Se præsentationsvinduet

Præsentationsvinduet viser den præsentation, der er valgt af en moderator eller ordstyrer [1]. Hvis du vil uploade en ny præsentationsfil, starte en afstemning eller dele en ekstern video, skal du klikke på knappen Tilføj (Add) [2].

For at begynde at optage sessionen skal du klikke på knappen Start optagelse (Start recording) [3].

Præsentationsvinduet indeholder også flere værktøjer, der styrer, hvordan du kan deltage i konferencen. For at slå mikrofonen til eller fra skal du klikke på knappen Mikrofon (Microphone) [4]. For at forlade eller deltage i konferencens lyd skal du klikke på knappen Lyd (Audio) [5].

For at aktivere dit webcam skal du klikke på knappen Webcam [6]. Hvis webcams er aktiveret, kan du lukke præsentationsvinduet og kun vise webcams ved at klikke på Luk-ikonet [7].

For at dele din computerskærm skal du klikke på knappen Skærmdeling (Screen Share) [8].

Se anmærkningsværktøjer

Se anmærkningsværktøjer

Konferences grænseflade indeholder flere værktøjer, som du kan bruge til at skrive anmærkninger i præsentationsvinduet. Hvis du vil bruge en blyant til at tegne i præsentationsvinduet, skal du klikke på Blyant-ikonet [1].

For at få vist alle anmærkningsværktøjer skal du klikke og holde blyant-ikonet nede. Ud over blyant-værktøjet kan du også oprette tekstanmærkninger [2], linjeanmærkninger [3] eller form-anmærkninger[4].

For at panorere et dokument, der er blevet zoomet ind, skal du klikke på Panorering-ikonet [5].

For at justere tykkelsen af en anmærkning skal du klikke på Tykkelse-ikonet [6]. For at justere farven på anmærkningen skal du klikke på Rediger-ikonet [7].

For at fortryde den seneste anmærkning skal du klikke på Fortryd-ikonet [8]. For at slette alle anmærkninger, du har oprettet, skal du klikke på Slet-ikonet [9].

For at give alle brugere mulighed for at bruge anmærkningsværktøjerne skal du klikke på Multibruger-tavle-ikonet [10].

Åbn menuen Indstillinger (Options)

Åbn menuen Indstillinger (Options)

For at åbne menuen Indstillinger skal du klikke på Indstillinger-ikonet [1].

Hvis du vil se konferencen i fuldskærmstilstand, skal du klikke på indstillingen Vis i fuld skærm (Make fullscreen) [2].

For at se oplysninger om grænsefladen skal du klikke på indstillingen Om (About)[3]. Klik på indstillingen Hjælp (Help) [4] for at få vist hjælpeselvstudiet. For at se genvejstaster skal du klikke på indstillingen Genvejstaster (Hotkeys) [5].

For at afslutte konferencen skal du klikke på indstillingen Afslut møde (End meeting) [6]. For at logge ud af grænsefladen skal du klikke på indstillingen Log ud (Logout) [7].

Se menuen Indstillinger (Settings)

Se menuen Indstillinger (Settings)

For at åbne menuen Indstillinger skal du klikke på linket Indstillinger (Settings) [1].

Administrer app-indstillinger

Administrer app-indstillinger

Klik på linket Applikation (Application) [1] for at administrere app-indstillinger.

For at aktivere eller deaktivere animationer, der vises, når en bruger taler, skal du klikke på knappen Animationer (Animations) [2].

For at aktivere eller deaktivere chatvarsler skal du klikke på knappen Lydalarmer til chat (Audio Alerts for Chat) eller Pop-op-advarsler til chat (Popup Alers for Chat) [3].

For at vælge et sprog til grænsefladen skal du klikke på rullemenuen App-sprog (Application Language) [4] og vælge sproget. For at justere skriftstørrelsen skal du klikke på Formindsk (Decrease) eller Forøg (Increase) [5].

Bemærk: Chat-varslinger fungerer kun i samme browser, hvor konference-grænsefladen er åben.

Administrer dataspareindstillinger

Administrer dataspareindstillinger

For at administrere indstillinger for datasparing skal du klikke på linket Datasparing (Data Savings) [1].

For at aktivere eller deaktivere webkameraer skal du klikke på knappen Aktiver webkameraer (Enable webcams) [2]. Hvis du vil aktivere eller deaktivere desktopdeling, skal du klikke på knappen Aktiver desktopdeling (Enable desktop sharing) [3].

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback