Hvordan offentliggør eller fjerner jeg offentliggørelse for et modul som instruktør?

Som instruktør kan du offentliggøre eller annullere offentliggørelse af et modul i et fag. Ikke-offentliggjorte moduler er usynlige for studerende.

Moduler kontrollerer hele flowet i dit kursus og dets indhold. Når du tilføjer elementer til et modul, skal du være opmærksom på, at status for et ikke offentliggjort modul tilsidesætter status for individuelle modulelementer.

For eksempel hvis du tilføjer en offenliggjort diskussion til et ikke-offentliggjort modul, kan studerende ikke se diskussionen på modulsiden. Ikke desto mindre vil de stadig være i stand til at se diskussionen i andre områder af Canvas, såsom læseplan og kalender, men de vil ikke være i stand til at åbne eller deltage i diskussionen. Vær venligst opmærksom på disse potentieller scenarier, når kursusindhold tilføjes til et modul.

Moduler understøtter også offentliggørelse og ikke-offentliggørelse af filer, yderligere til at sætte en fil som begrænset. Den begrænsede status gælder kun for filer og kan skjule filer for studerende. Vær venligst opmærksom på, at begrænsede filer stadig kan være synlige for studerende, når de er tilføjet til moduler. Lær mere om begrænsning af filer i Canvas.

Åbn moduler

Åbn moduler

I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Se status af alle moduler

Se status af alle moduler

På indeksiden kan du se tilstanden af hvert modul. Grønne ikoner indikerer, at modulet er offentliggjort [1]. Grå ikoner angiver, at moduler ikke er offentliggjorte [2]. Du kan ændre status for et modul ved at bruge modulets rullemenu for offentliggørelse.

Offentliggør et modul

For at udgive et modul skal du klikke på modulets rullemenu for offentliggørelse [1]. For at offentliggøre hele modulet og alle dets elementer skal du klikke på indstillingen Offentliggør modul og alle elementer (Publish module and all items) [2]. For kun at offentliggøre modulet og ikke modulelementerne skal du klikke på indstillingen Offentliggør kun modul (Publish module only) [3].

Bemærk: Offentliggørelse af filer i et modul er kun tilgængelig, når filophavsret er aktiveret, og brugsrettigheder er indstillet eller deaktiveret i et fag.

Ikke-offentliggør et modul

Ikke-offentliggør et modul

For at fjerne offentliggørelsen af et modul og alle dets elementer skal du klikke på modulets rullemenu for offentliggørelse [1] og klikke på Fjern offentliggørelse af modul og alle elementer (Unpublish module and all items) [2].

Bemærk: Fjernelse af offentliggørelse af flere på en gang er ikke tilgængelig for filer i et modul.

Ændre status for modulindholdselementer

Ændre status for modulindholdselementer

Du kan se og ændre status af individuelle modulindholdselementer. Selvom offentliggørelse af et modul også vil offentliggøre alle modulelementer, kan du automatisk ikke-offentliggøre individuelle modulelementer på et senere tidspunkt. Studerende kan ikke se ikke-offentliggjorte modulelementer som en del af et offentliggjort modul. Lær mere om administrering af opgaver, quizzer, diskussioner, sider og filer.

Hvis du tilføjer en begrænset fil som et modulindholdselement, vil begrænsede filer vises i blåt med et låseikon. Begrænsede filer opfører sig som offentliggjorte filer og kan ses af studerende (afhængig af begrænsningsindstillingerne). Lær mere om begrænsning af filer i Canvas.

Bemærk: Vær opmærksom på, at et ikke offentliggjort modul tilsidesætter status for individuelle modulelementer. Hvis et element er offentliggjort i et ikke-offentliggjort modul, kan studerende ikke se elementet på modulsiden, men de kan stadig se de offentliggjorte elementer i andre områder af Canvas. Ikke desto mindre vil de ikke være i stand til at arbejde med elementet, før modulet offentliggøres.

Moduler i studievisning

Moduler i studievisning

Studerende kan ikke se nogen af de handlinger, der er involveret i offentliggjort status, såsom offentliggjorte og ikke offentliggjorte ikoner og indstillingsikoner. Studerende vil kun se offentliggjorte moduler og tilgængelige modulindholdselementer, som er vist i grå tekst.