cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan starter jeg en konference?

Hvordan starter jeg en konference?

Du kan starte konferencer, som du har oprettet for dit fag.

Bemærk: Fagnavigationslinket til dit webkonferenceværktøj reflekterer navnet på webkonferenceværktøjet. Linket vises måske som BigBlueButton, Adobe Connect eller med navnet på det webkonferenceværktøj, som din institution bruger.

Åbn konferencer

Åbn konferencer

I fagnavigation skal du klikke på linket for dit webkonferenceværktøj. Linkets navn afspejler det konferenceværktøj, din institution bruger.

Start konference

Start konference

Ved siden af konferencen, du vil starte, skal du klikke på knappen Start.

Canvas fører dig til din konferences konferencelokale. Lær, hvordan du bruger konference-grænsefladen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback