Hvordan bruger jeg indekssiden for Moduler?

Moduler kontrollerer hele flowet i dit kursus og dets indhold. Som instruktør kan du tilføje moduler, tilføje elementer til et modul og administrere modulindstillinger. Du kan også omarrangere alle moduler og modulelementer.

Åbn moduler

Åbn moduler

I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Se indeksside for Moduler

Indeksside for Moduler er designet med globale indstillinger øverst på siden [1] efterfulgt af individuelle moduler [2]. Der er indlejret fagindholdselementer i hvert modul [3].

Bemærk: Modulindekssiden understøtter tastaturgenveje. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturnavigationsgenveje, skal du trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt på dit tastatur.

Vis Modulers globale indstillinger

Vis Modulers globale indstillinger

Globale indstillinger omfatter at skjule eller udvide alle moduler, vise en studerendes fremskridt i et modul, offentliggøre og fjerne offentliggørelse af flere moduler og modulelementer, og tilføje nye moduler.

Bemærk:

  • Knappen Skjul alle vises, hvis et eller flere moduler udvides. Knappen Udvid alle vises, hvis alle moduler er skjult.
  • Hvis en bruger med en fagtilmelding skjuler eller udvider et eller flere moduler, bevarer modulets indeksside tilstanden for hvert modul, når brugeren vender tilbage til siden.

Se Moduler

Se Moduler

I Moduler kan du se alle moduler i dit fag. Moduler er organiseret efter forløb.

Moduler indeholder indholdselementerne i hvert modul. Modulerne udvides som standard og viser alle elementer i modulet [1]. For at skjule modulet skal du klikke på skjul-pilen [2].

Bemærk: Hvis du vælger at skjule eller udvide et eller flere moduler, bevarer siden Modulindeks tilstanden for hvert modul.

Vis moduloverskrift

Vis moduloverskrift

Hver moduloverskrift indeholder navnet på modulet [1].

Overskriften kan også indeholde modulets forudsætninger [2] og modulets krav [3].

Administrer modulindstillinger

Administrer modulindstillinger

Ikonerne på højre side af modulnavnet styrer hele modulet. Du kan offentliggøre et helt modul og alle elementer, kun offentliggøre moduler eller annullere offentliggørelse af moduler og alle elementer [1] og tilføje et nyt indholdselement til modulet [2].

I rullemenuen Muligheder (Options) [3], kan du redigere et modul [4], hvilket giver dig mulighed for at omdøbe modulet, låse moduler, indstille forudsætninger, og indstille modulkrav.

Du kan også flytte modulet [5], flytte modulelementer [6], slette modulet [7] eller duplikere modulet [8].

Omarranger moduler

Omarranger moduler

Du kan omarrangere et modul ved at føre musen hen over håndtaget ved siden af modulets navn og trække modulet til det ønskede sted.

Vis modulelement-ikoner

Vis modulelement-ikoner

Moduler kan blive udfyldt med forskellige typer af indhold inklusive sider, diskussioner, opgaver, quizzer, links og andre krav. Hvert modulelement indeholder også et typeikon:  

  • Side [1]: En side med indhold, der skal læses
  • Diskussion [2]: en diskussion for et fag
  • Quiz [3]: en quiz for et fag
  • Opgave [4]: en opgave i et fag
  • Link eller eksternt værktøj [5]: et eksternt link eller værktøj til visning uden for faget
  • Fil [6]: en fil til download eller visning

Se individuelt modulelement

Se individuelt modulelement

Hvert modul indeholder modulindholdselementer, der kan vise elementnavnet [1], forfaldsdatoen [2], antallet af point [3], modulkravet [4] og modulelementets udkastforms status [5]. Et modul kan også indeholde elementer uden karakter [6], som fx sider og diskussioner uden karakter. Hvis der blev tilføjet en opgaveliste-dato til et element uden bedømmelse, vises datoen ud for modulelementet [7].

Administrer individuelt modulelement

For hvert enkelt modulindholdselement kan du bruge rullemenuen med indstillinger[1], redigere indholdselementet [2], åbne SpeedGrader [3],  duplikere elementet, hvis elementet understøtter duplikering [4], fjerne indholdselementet fra modulet [5],  flytte elementet [6], indrykke elementet op til 5 niveauer (eller fjerne indrykning) [7] sende indhold til en anden bruger [8] eller kopiere til et andet fag [9].

Bemærk: Indstillingen Læringsstier kan administreres i dit fag, hvis indstillingen er blevet aktiveret af din institution.

Omarranger modulelement

Omarranger modulelement

Du kan også omarrangere et modulelement ved at føre musen hen over håndtaget ved siden af navnet på elementet og trække elementet til det ønskede sted.

Se MasteryPaths

Se MasteryPaths

Hvis du bruger MasteryPaths i dit fag kan du se Modul-siden og angive, hvilke modulelementer, der konfigureres til MasteryPaths.

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Hvis dit fag indeholder Blueprint-ikoner, er dit fag forbundet med et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon og kan indeholde låste objekter, der administreres af en Canvas-administrator, fagdesigner eller anden instruktør. Ligesom med udkastformsikoner viser Moduler objektets status som også vist på objektets respektive indeksside.

Fanen Fagdetaljer i Fagindstillinger vil fortælle dig, om dit fag er et blueprint-fag. Ofte vil dit fag ikke være et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.

Se planlagt offentliggørelse af side

Hvis aktiveret af din institution, kan du planlægge, hvornår en side skal offentliggøres, og du kan se, hvornår en side er planlagt til at blive offentliggjort.

Vis visning for studerende

For at se modul-indekssiden som studerende skal du klikke på knappen Visning for studerende (Student View).

Bemærk: Hvis fagnavigationslinket til siden er deaktiveret og skjult for studerende, vises knappen Visning for studerende ikke.