Hvordan redigerer jeg læseplanen i et fag?

Redigering af pensum tillader at forbinde filer, billeder og andet kursusindhold til din pensumbeskrivelse ved at uploade dem via indholdsvælgeren. Du kan også vælge at deaktivere fagoversigten.

Fagoversigten er som standard aktiveret. Den genereres automatisk på grundlag af fagopgaver og begivenheder i fagkalenderen. Elementer i fagoversigten kan kun ændres ved at redigere eller slette opgaver eller begivenheder. Alle opgaver (ikke-offentliggjorte og offentliggjorte) er listet i pensum for instruktører.

Bemærk: Billedfiler har ikke en forhåndsvisningsmulighed, når de tilføjes som et fil link igennem Rich Content Editor

Åbn pensum

Åbn pensum

I Navigation skal du klikke på linket Pensum (Syllabus).

Rediger læseplanen

Rediger læseplanen

Klik på knappen Rediger (Edit).

Rediger pensumbeskrivelsen

Rediger pensumbeskrivelsen ved at benytte Rich Content Editor.

Du kan poste din kursusbeskrivelse, en kort introduktion, klasse-guidelines, ugentlige påmindelser og anden vigtig information i pensumbeskrivelsen. Du kan kopiere indhold fra Word-dokumenter direkte ind i Rich Content Editor eller oprette originalt indhold inde i Rich Content Editor. Du kan også benytte Rich Content Editor til at indlejre videoer og  indsætte HTML.

Tilføj filer

For at indlejre et dokument i din læseplan skal du fremhæve teksten, hvor du vil anvende fillinket [1] og klikke på pilen Dokumentindstillinger for at vælge fildokumentet [2]. I Rich Content Editor bliver teksten blå for at vise, at linket kan downloades.

Bemærk: For at fjerne dokumentet, klik og fremhæv teksten i Rich Content Editor og press derefter delete (MAC) eller backspace (PC).

Administrer fagoversigt

Fagoversigten er som standard aktiveret. Den genereres automatisk på grundlag af fagopgaver og begivenheder i fagkalenderen. Elementer i fagoversigten kan kun ændres ved at redigere eller slette opgaver eller begivenheder. Alle opgaver (ikke-offentliggjorte og offentliggjorte) er listet i pensum for instruktører.

For at deaktivere fagoversigten skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis fagoversigt (Show Course Summary).

Opdater pensum

Opdater pensum

Når du har fuldført din pensumbeskrivelse, skal du klikke på knappen Opdater Pensum (Update Syllabus).

Se pensum

Se pensum

Se læseplan.