Hvordan importerer jeg læringsudbytter for et fag?

Du kan få masseimportresultater for dit fag ved hjælp af en CSV-fil. En masseimport giver dig mulighed for at tilføje nye læringsudbytter til dit fag eller opdatere detaljerne om flere læringsudbytter ad gangen.

CSV-filen skal formateres korrekt i henhold til læringsudbytters importformatdokumentation. Download en outcomes.csv prøvefil med en læringsudbyttegruppe og seks læringsudbytter.

Når din CSV-fil er blevet behandlet, modtager du en e-mailmeddelelse, der bekræfter en vellykket import eller viser fejl i filen. Hvis der var fejl, vil e-mailen indeholde detaljer om de første 100 fejl, herunder fejlens række og en kort beskrivelse.

Denne lektion viser, hvordan du importerer læringsudbytter i den klassiske sidevisning med læringsudbytter. Hvis siden Læringsudbytter i dit fag vises anderledes end billederne i denne lektion, kan du lære at importere læringsudbytter i et fag inden for en konto, der har aktiveret den forbedrede funktionsindstilling til styring af læringsudbytter.

Bemærk:

 • I øjeblikket understøttes kun CSV-filer. JSON-filer vil blive understøttet i en fremtidig udgivelse.
 • Import af resultater er en fagtilladelse. Hvis du ikke har tilladelse til at importere læringsudbytter, har din institution begrænset denne funktion.
 • I nye læringsudbytter må feltet vendor_guid ikke indeholde et kolon.

Åbn læringsudbytter

Åbn læringsudbytter

I kursusnavigation skal du klikke på Læringsmål (Outcomes) linket.

Importer læringsudbytter

Importer læringsudbytter

Klik på Import knappen.

Upload fil

Træk og slip din CSV-fil til uploadområdet, eller klik på uploadområdet for at vælge en fil fra din computer.

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser CSV-filen [1], og klik derefter på knappen Åbn (Open) [2].

Se importstatus

Canvas viser en indlæsningsside, mens filen uploades. Det kan tage tid at importere store CSV-filer. Du kan til enhver tid forlade læringsudbytte-siden uden at forstyrre importprocessen.

Se importsuccess

Se importsuccess

Når filen er importeret, viser Canvas en bekræftelsesbesked. Du vil også modtage en e-mail om, at importen lykkedes.

Se importfejl og advarsler

Importfejl

Hvis importen ikke lykkedes, eller hvis importen ændrede eksisterende læringsudbytter, viser Canvas en fejlbesked.

Fejlbeskeden vises for importfejl og for importadvarsler for læringsudbytter.

Du vil modtage en e-mail med oplysninger om de første 100 fejl og advarsler. Hver fejl eller advarsel vil indeholde CSV-rækkenummeret og en beskrivelse af fejlen eller advarslen.

Importfejl stopper importprocessen helt og skal rettes, før læringsudbytterne kan importeres. Følgende typer fejl kan forekomme i CSV-filer:

 • Påkrævede overskrifter mangler
 • Andre overskrifter placeres efter klassifikationsoverskriften
 • Der findes ugyldige overskrifter
 • Påkrævede felter mangler
 • Importfilen indeholder ingen data
 • Ugyldig UTF-8-streng

Når der opstår en importadvarsel, springer Canvas over den berørte række, og importen fortsætter. Følgende typer advarsler kan forekomme i CSV-filer:

 • Klassifikationsniveauer mangler point
 • Klassifikationsniveauer har ugyldige pointværdier
 • Klassifikationsniveauer har point i forkert rækkefølge
 • Objekttype er forkert
 • Overordnet gruppe henviser til manglende læringsudbytter
 • Overordnede grupper er ugyldige
 • Arbejdsprocessens tilstand er ugyldig
 • Beregningsvalideringsmetode er ikke angivet
 • Gruppen modtager ugyldige felter
 • Redigeringer af læringsudbytter er ikke inden for samme kontekst

Ret fejlene i CSV-filen i henhold til læringsudbytters importformatdokumentation og importer filen igen.

Se læringsudbytter

Se læringsudbytterne importeret til dit fag.