cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan importerer jeg indhold fra Common Cartridge til Canvas?

Hvordan importerer jeg indhold fra Common Cartridge til Canvas?

Du kan importere tidligere indhold fra Common Cartridge til et Canvas-fag.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på linket Importer indhold ind i dette fag (Import Content into this Course) for at importere indhold.

Vælg indholdstype

Vælg indholdstype

I rullemenuen Indholdstype skal du vælge muligheden Common Cartridge 1.x Pakke (Common Cartridge 1.x Package).

Vælg fil

Vælg fil

Klik på knappen Vælg fil (Choose File).

Lokaliser .zip-fil

Lokaliser .zip-fil

Find og klik på den Common Cartridge ZIP- eller IMSCC-fil, du vil importere [1]. Klik så på knappen Åbn (Open) [2].

Vælg spørgsmålsbank

Vælg spørgsmålsbank

I rullemenuen Standardspørgsmålsbank (Default Question bank) skal du vælge den spørgsmålsbank, du ønsker at bruge fra Common Cartridge.

Opret spørgsmålsbank

Opret spørgsmålsbank

Hvis du ikke har en spørgsmålbank, du vil bruge, kan du oprette en ny spørgsmålbank. I rullemenuen skal du vælge Opret ny spørgsmålsbank (Create new question bank) muligheden.

Vælg overførselsindhold

Vælg overførselsindhold

Klik på Alt Indhold (All content) knappen [1], hvis du ønsker at kopiere alt indhold fra kurset.

Hvis du ønsker at specificere indhold, skal du klikke på Vælg specifikt indhold (Select specific content) knappen [2].

Bemærk: Hvis du vælger en specifik indholdsmulighed, skal du vælge det indhold, du ønsker at importere efter du har gennemset de resterende sidemuligheder. Efter du har påbegyndt import af indhold, kan importvalget ikke annulleres.  

Importer vurderinger til New Quizzes

Importer vurderinger til New Quizzes

For at importere vurderingsindhold oprettet i New Quizzes, klik på indstillingen Importer vurderingsindhold som New Quizzes (Import assessment content as New Quizzes). Hvis du vælger denne mulighed, konverteres vurderinger i importpakken til New Quizzes-format.

Bemærk: Du kan ikke vælge en standard-spørgsmålbank, hvis du bruger indstillingen Importer vurderingsindhold som New Quizzes.

Overskriv opgaveindhold

Overskriv opgaveindhold

For at overskrive vurderingsindholdet med matchende ID'er skal du klikke på afkrydsningsfeltet Overskriv vurderingsindhold med matchende ID'er (Overwrite assessment content with match IDs) .

Visse systemer genbruger deres ID'er for hver ny eksport. Hvis du derfor eksporterer to separate spørgsmålsbanker, vil de have de samme ID'er. For at forhindre tab af opgavedata, behandler Canvas spørgsmålsbankerne som separate objekter uanset deres ID'er. Valg af denne mulighed vil deaktivere denne sikkerhedsforanstaltning og tillade opgavedata at overskrive eksisterende data med de samme ID'er.

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Hvis du ønsker at justere forfaldsdatoer, som er associeret med fagbegivenheder og opgaver, skal du klikke på afkrydsningsboksen Juster begivenheder og forfaldsdatoer (Adjust events and due dates).

Importer kursus

Importer kursus

Klik på knappen Import [1].

En statusindikator viser uploadstatus i procent [2].

Se nuværende jobs

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen [1].

Hvis du vælger specifikt indhold i dit kursus, vises det aktuelle job som Venter på valg (Waiting for Select) [2], hvilket betyder at du skal vælge det indhold, du vil importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback