Hvordan opretter jeg regler for en opgavegruppe?

Når du har tilføjet opgaver til din opgavegruppe, kan du oprette regler for hele opgavegruppen. Opgavegrupperegler bestemmer, hvordan Canvas behandler enhver undtagelse, du ønsker at oprette for karakterberegninger. Opgavegrupper kan være vægtede eller ikke-vægtede.

Når reglen om laveste eller højeste score benyttes, skal en opgavegruppe indeholde mindst en score yderligere end antallet af droppede valgte scorerg og opgaver med en Never Drop tildeling. For eksempel hvis du har en regel for at droppe tre scorer og en Never Drop opgave, skal du have scorer fra mindst fem studerende i opgavegruppen for at have alle tre laveste og højeste scorer droppet.

Canvas tager i betragtning, hvordan reglen mest negativt eller positvit påvirker den overordnede score for en studerende. En regel om at droppe den laveste score vil fjerne den/de opgavescorer(-er) fra en studerendes gruppeprocentberegning, der vil resultere i den bedst mulige score for den gruppe. En regel om at droppe den højeste score vil fjerne den/de opgavescorer(-er) fra en studerendes gruppeprocentberegning, der vil resultere i den lavest mulige score for den gruppe. At droppe både det laveste og det højeste resultat fjerner eventuelle afvigende resultater og beregner en studerendes karakter baseret på de resterende mellemresultater.

At droppe resultater baseres på effekten af de samlede point for den opgavegruppe. I nogel tilfælde kan pointværdien anses for vigtigere end procent score, når det bestemmes hvilken opgave, der kan droppes. Hvis en studerende fx opnår 100 % på en opgave med 50 point, 65 % på en med 100 point og 50 % på en med 24 point, er den studerendes samlede resultat 127 ud af 174 point eller 73 % for opgavegruppen. Hvis en instruktør indstiller en regel om at droppe opgaven med det laveste resultat i opgavegruppen, dropper Canvas resultatet, der giver den studerende et bedre resultat i alt for gruppen. Selvom 50 % er den laveste procentdel, vil opgaven med 65 % blive droppet, hvilket giver den studerende et resultat på 62 ud af 74 point eller 84 % for opgavegruppen.

Flere karakterperioder

Hvis du benytter flere bedømmelsesperioder, kan du ikke ændre opgavegrupperegler, når en opgavegruppe har opgaver i en lukket bedømmelsesperiode.

Hvis en opgavegruppe indeholder opgaver, der falder ind i flere karakterperioder, kan karakterer have utilsigtede konsekvenser ved beregning af opgavegruppens regler.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver (Assignments)-linket.

Rediger opgavegruppe

Rediger opgavegruppe

Klik på opgavegruppens rullemenu Muligheder (Options) [1]. Klik på linket Rediger (Edit) [2].

Opret regler

Opret regler

For hver opgavegruppe kan du oprette en af tre bedømmelsesregler:

  • Slip (ignorer) de laveste x resultater for hver studerende [1].
  • Slip (ignorer) de højeste x resultater for hver studerende [2].
  • Fjern aldrig en bestemt opgave [3].

Drop laveste score

Drop laveste score

For at droppe et bestemt antal af laveste score, skal du indtaste antal i feltet Laveste Score (Lowest Scores). Du kan benytte piletasterne for at justere antallet.

Drop højeste score

Drop højeste score

For at droppe et vist antal af højreste score, skal du indtaste antallet i feltet Højeste Score (Highest Scores). Du kan benytte piletasterne for at justere antallet.

Aldrig drop opgave

Aldrig drop opgave

For at bede Canvas om aldrig at droppe en bestemt opgave, skal du klikke på linket Tilføj en opgave (Add an assignment).

Vælg opgave

Vælg opgave

I Opgave-rullemenuen skal du vælge navnet på opgaven i opgavegruppen, der aldrig droppes.

For at vælge en anden opgave, skal du klikke på linket Tilføj en anden opgave (Add another assignment) [1].

Gem regler

Gem regler

Når du er færdig med at tilføje regler, skal du klikke på knappen Gem (Save).

Se opgavegrupperegler

Se opgavegrupperegler

I opgavegruppeværktøjslinjen vil Canvas vise antallet af regler tildelt til gruppen [1]. Svæv over linket for at se regler [2].