Hvordan kan jeg som instruktør se synkroniseringshistorikken for et blueprint-fag?

Hvis du er tilmeldt et blueprint-fag som instruktør, kan du synkronisere blueprint-indholdsændringer til tilknyttede fag. Når der er blevet foretaget en synkronisering i et blueprint-fag for tilknyttede fag, optages synkroniseringen på siden Synkroniseringshistorik. Du kan se synkroniseringshistorik for at se tidligere synkroniseringer og detaljer om synkroniseringen.

Siden Synkroniseringshistorik registrerer de sidste fem synkroniseringer til blueprint-faget.

Bemærkninger:

  • Tilhørende fag viser de seneste oplysninger om blueprint-synkronisering i fagindstillinger.
  • Hvis synkroniseringshistorikken ikke viser nogen synkroniseringsdetaljer, synkroniseres blueprint-faget til et tilknyttet fag af en admin. Synkroniseringshistorikken for tilknyttede synkroniseringer viser datoen og tidspunktet for synkroniseringen, men ingen yderligere detaljer inkluderes.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn Synkroniseringshistorik

Klik på fanen blueprint-sidepanel [1] på fagets startside, og klik derefter på Synkroniseringshistorik (Sync History) [2].

Bemærk: Du kan få adgang til blueprint-sidepanelet fra enhver fagnavigationsside.

Vis synkroniseringshistorik

Siden Synkroniseringshistorik viser oplysninger om de sidste fem synkroniseringer til blueprint-faget. Siden viser datoen og klokkeslættet for synkroniseringen [1], antallet af ændringer [2] og navnet på den bruger, der synkroniserede ændringerne [3].

Hvis der blev inkluderet en besked som en del af meddelelsen, vises beskeden over listen over synkroniserede ændringer [4].

For en fagtilknytning foretaget af en admin viser synkroniseringshistorikken også datoen og tidspunktet, hvor synkroniseringen blev foretaget, men ingen detaljer inkluderes i forbindelse med synkroniseringen.

Vis synkroniseringsdetaljer

Siden Synkroniseringshistorik viser det specifikke indhold, der er blevet synkroniseret. Hvert indholdsobjekt viser synkroniseringsstatussen for objektet (låst eller ulåst) [1], indholdsobjektets navn [2], indholdsobjektets type [3], indholdets ændring [4], og om synkroniseringen blev anvendt eller ej [5] .

Indholdsændringer kan oprettes, opdateres eller slettes. Opdaterede ændringer angiver enhver ændring af eksisterende indhold.

Se synkroniseringsundtagelser

Siden Synkroniseringshistorik kan vise elementer med en synkroniseringsundtagelse. Undtagelser forekommer, når indhold ikke synkroniseres, fordi indholdet blev ændret i et tilknyttet fag, før blueprint-faget blev synkroniseret.

En undtagelse vises med undtagelsesindikatoren [1], der inkluderer antallet af undtagelser.

For at se, hvilke fag der havde en undtagelse, skal du klikke på pilikonet ved siden af navnet på indholdselementet [2]. De udvidede detaljer viser faget og fagets navn.

Luk synkroniseringshistorik

Luk synkroniseringshistorik

Når du er færdig med at se siden Synkroniseringshistorik, skal du klikke på knappen Færdig (Done).