cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan kopierer jeg indhold fra et andet Canvas-fag ved hjælp af fagimportværktøjet?

Hvordan kopierer jeg indhold fra et andet Canvas-fag ved hjælp af fagimportværktøjet?

Du kan kopiere kursusindhold så som opgaver, moduler, sider og diskussioner fra andre Canvas kurser ind i eksisterende kurser. Du kan kun kopiere indhold fra fag, hvor du er tilmeldt som bruger med instruktørtilladelser.

Denne mulighed tillader dig at kopiere indhold ind i eksisterende kuser. Du kan muligvis være i stand til at kopiere indhold ind i en ny fagform.

Bemærk:

  • Fagimporten omfatter muligvis ikke alt indhold. For yderligere detaljer henvises der til importindholdssektionen i Canvas Basics Guide.
  • Import af et kursus mere end en gang kan have uventede konsekvenser. Hvis du importerer indhold ind i et nyt kursus, redigere indholdet af det nye kursus og senere importerer det forrige indhold igen, vil dit importerede indhold tilsidesætte det eksisterende indhold.
  • Hvis du kopierer alt indhold eller inkluderer fagindstillinger i valgt indhold, så tilsidesætter politikken for at slå karakterer op den oprindelige politik for at slå karakterer op i det nye fag. Derudover vil importerede opgaver bevare deres opslagspolitik fra det originale fag.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på linket Importer indhold ind i dette fag (Import Content into this Course) for at importere indhold.

Vælg indholdstype

Import Content from Blackboard

I Indholdstype-rullemenuen skal du vælge muligheden Kopier et Canvas-fag (Copy a Canvas Course).

Søg efter et kursus

Vælg institution

I rullemenuen Søg efter et fag [1] skal du vælge det fag, du vil have adgang til. Fag er ordnet alfabetisk efter mest nylige semester. Du kan også vælge at inkludere afsluttede fag ved at markere afkrydsningsfeltet Afsluttede fag [2]. Afkrydsningsfeltet Inkluder afsluttede fag er som standard markeret.

For at søge efter et kursus efter navn, indtast navnet i feltet for Kursusnavn. Klik på fagets navn, når det vises.

Bemærk: Hvis du har adgang til mere end 100 kurser, vil søgesiden kun vise feltet for Kursusnavn.

Vælg overførselsindhold

Vælg fag

Klik på Alt Indhold (All content) knappen [1], hvis du ønsker at kopiere alt indhold fra kurset.

Hvis du ønsker at specificere indhold, skal du klikke på Vælg specifikt indhold (Select specific content) knappen [2].

Bemærk: Hvis du vælger en specifik indholdsmulighed, skal du vælge det indhold, du ønsker at importere efter du har gennemset de resterende sidemuligheder. Efter du har påbegyndt import af indhold, kan importvalget ikke annulleres.  

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Vælg fag

Hvis du ønsker at justere forfaldsdatoer, som er associeret med fagbegivenheder og opgaver, skal du klikke på afkrydsningsboksen Juster begivenheder og forfaldsdatoer (Adjust events and due dates).

Importer kursus

Importer kursus

Klik på Importer (Import) knappen.

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen [1].

Hvis du vælger specifikt indhold i dit kursus, vises det aktuelle job som Venter på valg (Waiting for Select) [2], hvilket betyder at du skal vælge det indhold, du vil importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback