Hvordan kopierer jeg indhold fra et andet Canvas-fag ved hjælp af fagimportværktøjet?

Du kan kopiere kursusindhold så som opgaver, moduler, sider og diskussioner fra andre Canvas kurser ind i eksisterende kurser. Du kan også overføre flere test fra Classic Quizzes til New Quizzes.

Du kan kun kopiere indhold fra fag, hvor du er tilmeldt som en bruger, hvis rolle har tilladelsen Administrer fagindhold i fagindhold – tilføj aktiveret.

Indstillingen Importer fagindhold giver dig mulighed for at kopiere indhold til eksisterende fag. Du kan muligvis være i stand til at kopiere indhold ind i en ny fagform.

Bemærkninger:

  • Fagimporten omfatter muligvis ikke alt indhold. For yderligere detaljer henvises der til importindholdssektionen i Canvas Basics Guide.
  • Import af et kursus mere end en gang kan have uventede konsekvenser. Hvis du importerer indhold ind i et nyt kursus, redigere indholdet af det nye kursus og senere importerer det forrige indhold igen, vil dit importerede indhold tilsidesætte det eksisterende indhold.
  • Hvis du kopierer alt indhold eller inkluderer fagindstillinger i valgt indhold, så tilsidesætter politikken for at slå karakterer op den oprindelige politik for at slå karakterer op i det nye fag. Deltagelsesdatoerne fra det oprindelige fag vil tilsidesætte deltagelsesdatoerne i det nye fag. Derudover vil importerede opgaver bevare deres opslagspolitik og deltagelsesdatoer fra det originale fag.
  • Når der kopieres et fag, der indeholder en ny test med en elementbank, deles elementbanken automatisk med det nye fag.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på linket Importer indhold ind i dette fag (Import Course Content) for at importere indhold.

Vælg indholdstype

Import Content from Blackboard

I rullemenuen Indholdstype skal du vælge muligheden Kopier et Canvas-fag (Copy a Canvas Course).

Søg efter et kursus

Vælg institution

I rullemenuen Søg efter et fag (Search for a course) [1] skal du vælge det fag, du vil have adgang til. Fag er ordnet alfabetisk efter mest nylige semester. Du kan også vælge at inkludere gennemførte fag ved at markere afkrydsningsfeltet Inkluder fuldførte fag (Include completed courses) [2], som er valgt som standard.

For at søge efter et kursus efter navn, indtast navnet i feltet for Kursusnavn (Course Name) [3]. Klik på fagets navn, når det vises.

Bemærk: Hvis du har adgang til mere end 100 kurser, vil søgesiden kun vise feltet for Kursusnavn (Course Name).

Vælg overførselsindhold

Vælg fag

Klik på knappen Alt Indhold (All Content) [1], hvis du ønsker at kopiere alt indhold fra faget.

Hvis du ønsker at specificere indhold, skal du klikke på Vælg specifikt indhold (Select specific content) knappen [2].

Bemærk: Hvis du vælger en specifik indholdsmulighed, skal du vælge det indhold, du ønsker at importere efter du har gennemset de resterende sidemuligheder. Efter du har påbegyndt import af indhold, kan importvalget ikke annulleres.  

Overførsel af flere eksisterende test som New Quizzes

Overførsel af flere eksisterende test som New Quizzes

Hvis det er tilladt af din institution, kan du overføre flere eksisterende test til New Quizzes ved at markere afkrydsningsfeltet Importer eksisterende test som New Quizzes (Import existing quizzes as New Quizzes).

Hvis din institution aktiverer testoverførselsfunktionen, vil spørgsmålsbanker, der er tilknyttet via en spørgsmålsgruppe i Classic Quizzes, overføres til New Quizzes. Hvis testoverførselsfunktionen ikke er aktiveret af din institution, skal spørgsmål fra spørgsmålsbanker tilføjes individuelt, før du overfører til New Quizzes.

Bemærkninger:

  • New Quizzes inkluderer ikke en undersøgelsesfunktion. Derfor er undersøgelser, der overføres fra Classic Quizzes, standardtest i New Quizzes.
  • Efter overførsel til New Quizzes vises multiple dropdown-spørgsmål som matchende spørgsmål.
  • "Tekst uden spørgsmål"-spørgsmål overføres til New Quizzes som stimulus-spørgsmål. En instruktør skal tilføje et spørgsmål, for at det kan vises i en test.
  • Spørgsmålsgrupper med manuelt oprettede spørgsmål vil overføres som elementbanker i New Quizzes.
  • Hvis en test overføres flere gange, bruger Canvas smart sammenfletning til at dechifrere det spørgsmålsbankindhold, der skal beholdes. Denne proces hjælper med at sikre, at alt indhold bevares, f.eks. i tilfælde hvor flere brugere kan foretage redigeringer af en test på samme tid.
  • Øvelsestest fra Classic Quizzes kan overføres til New Quizzes. Når de er blevet overført, vises øvelsestestene som standard som nul mulige point og er skjult fra siderne Karakteroversigt og Karakterer.

Juster begivenheds- og forfaldsdatoer

Vælg fag

Hvis du ønsker at justere forfaldsdatoer, som er associeret med fagbegivenheder og opgaver, skal du klikke på afkrydsningsboksen Juster begivenheder og forfaldsdatoer (Adjust events and due dates).

Importer indstillinger til blueprint-fag

Importer indstillinger til blueprint-fag

Du kan importere indstillinger fra ét blueprint-fag til et andet. Import af blueprint-indstillinger anvender de samme låsepræferencer på objekter som det originale blueprint-fag. For at importere indstillinger fra et blueprint-fag skal du markere afkrydsningsfeltet Importer indstillinger til blueprint-fag (Import Blueprint Course Settings).

Se advarselsbesked om indholdsimport

Se advarselsbesked om indholdsimport

Når du importerer indhold, vises der en besked, som forklarer, at import af det samme fagindhold eller eksportpakke mere end én gang overskriver alt eksisterende indhold i faget.

Importer kursus

Importer kursus

Klik på Importer (Import) knappen.

Se nuværende jobs

Nuværende jobs-menuen vil vise status af din import. Igangværende rapporter viser en statuslinje, der angiver den resterende tid for gennemførelse af importen [1].

Hvis du vælger specifikt indhold i dit kursus, vises det aktuelle job som Venter på valg (Waiting for Select) [2], hvilket betyder at du skal vælge det indhold, du vil importere.

Importen kan også vise andre statusindikatorer som en del af importprocessen. Lær mere om statusser for kursusimport.

Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.