Hvordan vælger jeg specifikt indhold som en del af en fagimport?

Når du importerer fagindhold med fagimportværktøjet, kan du vælge specifikt indhold som en del af importen. Denne mulighed lader dig vælge specifikke indholdsområder såsom opgaver, indstillinger og filer uden at importere hele faget.

Ikke alt indhold kan kopieres som en del af et fag.

Bemærk:

  • Import af et kursus mere end en gang kan have uventede konsekvenser. Hvis du importerer indhold ind i et nyt kursus, redigere indholdet af det nye kursus og senere importerer det forrige indhold igen, vil dit importerede indhold tilsidesætte det eksisterende indhold.
  • Hvis du ombestemmer dig, efter at importen er startet, og du vil importere alt fagindhold, kan du importere alt indhold ved at vælge hvert element for en indholdstype.
  • For information om fagimportværktøjets begrænsninger henvises der til Oversigt over fagimportværktøj.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Importer indhold

Importer indhold

Klik på linket Importer indhold til dette fag (Import Content into this Course) for at importere indhold.

Vælg indholdstype

Vælg indholdstype

I rullemenuen Indholdstype skal du vælge den indholdstype, du vil importere. Udfyld eventuelle yderligere felter, der kræves for indholdet.

Vælg specifikt indhold

Vælg specifikt indhold

I afsnittet Indhold skal du klikke på radioknappen Vælg specifikt indhold (Select specific content).

Se advarselsbesked om indholdsimport

Se advarselsbesked om indholdsimport

Når du importerer indhold, vises der en besked, som forklarer, at import af det samme fagindhold eller eksportpakke mere end én gang overskriver alt eksisterende indhold i faget.

Importer kursus

Importer kursus

Klik på knappen Importer (Import) [1].

En statusindikator viser uploadstatus i procent [2].

Vælg indhold

I afsnittet Aktuelle job skal du klikke på knappen Vælg indhold (Select Content).

Vælg Alt gruppeindhold

Vælg Alt gruppeindhold

Indhold kan være individuelle elementer [1] eller en indholdsgruppe [2]. Indholdsgrupper viser antallet af elementer i gruppen. For at se indhold i en gruppe skal du klikke på gruppens udvidelsesikon [3].

For at importere alt indhold for en indholdstype skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for indholdsnavnet [4]. Hvis indholdstypen er en gruppe, vælger Canvas automatisk alle elementer i gruppen.

Vælg specifikt gruppeindhold

For kun at importere nogle få elementer fra en indholdsgruppe skal du udvide gruppen og vælge de specifikke elementer, du vil importere [1]. Canvas placerer en streg i indholdsgruppens afkrydsningsfelt [2], hvilket indikerer, at ikke alle elementer er valgt i gruppen.

Vælg Thin Common Cartridge-indhold

Vælg Thin Common Cartridge-indhold

Hvis du importerede en Thin Common Cartridge-fil (import fra Common Cartridge), importeres denne filtype direkte som modulindhold. Strukturen kan udvides for at se et indlejret layout, som simulerer indholdsstrukturen. Lær, hvordan manvælger indhold med Thin Common Cartridge-filer.

Vælg indhold

Vælg indhold

Klik på knappen Vælg Indhold (Select Content).

Se nuværende jobs

Rapporten viser en menulinje med den resterende tid til at fuldføre importen. Se indholdet fra en fuldført import ved at få adgang til et link i Navigation.

Importen kan også vise fejl som en del af importstatus. Lær mere om statusser for kursusimport.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No