Hvordan benytter jeg et vurderingskriterie til at bedømme indsendelser i SpeedGrader?

Hvis du har føjet en rubrik til en opgave, kan du vurdere rubrikken i SpeedGrader.

Brug rubrik til karaktergivning

Hvis du ønsker at benytte rubrikken til at beregne en karakter, sørg for at vælge afkrydsningsboksen for Brug denne rubrik til opgavebedømmelse, når der tilføjes et vurderingskriterie for en opgave. Sørg for, at denne afkrydsningsboks er valgt, før du begynder at vurdere afleveringer.

Hvis du ikke vælger et vurderingskriterie specifikt for bedømmelsen, kan du stadig benytte vurderingskriteriet til at evaluere en opgave, men karakteren vil ikke blive automatisk opdateret.

Ekstra kredit for læringsudbytte

Hvis din rubrik indeholder læringsudbytter, kan du muligvis tildele ekstra point til læringsudbyttekriteriet, hvis denne funktion er aktiveret til dit fag. Lær, hvordan du styrer funktionsindstillingerne i emnet fagindstillinger.

Bemærkninger:

  • Hvis din rubrik ikke indeholder nogen foruddefinerede rubrikkriterier, skal du bedømme rubrikken ved hjælp af friformkommentarer.
  • Hvis din rubrik ikke indeholder nogen pointværdier, skal du bedømme rubrikken ved hjælp af friformkommentarer.

Åbn SpeedGrader

Åbn SpeedGrader

Åbn SpeedGrader fra enhver opgaver, bedømt diskussion eller quiz.

Åbn studerendes indsendelser

Åbn studerendes indsendelser

Benyt listen over studerende for at finde en aflevering.

Vis rubrik

Vis rubrik

Klik på knappen for Se Vurderingskriterie (View Rubric).

Tilpas rubrik

Tilpas rubrik

For at se hele vinduet for vurderingskriterier kan du blive nødt til at scrolle både vertikalt og horisontalt. For at ændre størrelsen af vinduet for vurderingskriteriet klik og træk på størrelseskolonnen horisontalt.

Afslut rubrik

Afslut rubrik

For hvert kriterie skal du klikke på den vurdering, der gælder for den studerendes aflevering [1]. Den valgte rating viser ratingværdien i feltet Point [2]. Hvis et kriterie indeholder et område, vælges hele området, når du klikker på en vurdering, og går som standard til den højeste værdi i området [3].

For at vælge en anden værdi inden for et område skal du skrive værdien i feltet Point (pts) [4]. Du kan manuelt indtaste point over kriteriets maks. pointværdi. Hver kriterieværdi øger den studerendes samlede point [5].

For at fravælge en vurdering og vende tilbage til den tildelte pointværdi skal du klikke på den tildelte vurdering [6].

Læringsudbytter kan også understøtte yderligere point. Hvis yderligere point for læringsudbytter ikke bevares, når rubrikken gemmes, er denne funktion ikke blevet aktiveret til dit fag.

Du kan også tilføje en kommentar til hvert rubrikkriterie ved at klikke på ikonet Kommentar [7].

Gem rubrik

Gem rubrik

Klik på knappen Gem (Save).

Se resultat

Se resultat

Hvis du indstiller dit vurderingskriterie for bedømmelse, vil vurderingskriteriepoints automatisk blive indsat i karakterfeltet. Alternativt kan du indtaste karakteren fra vurderingskriteriet manuelt.