Hvordan opretter jeg en opgave med peer review?

Når du opretter en opgave, kan du kræve, at de studerende gennemfører et peer review af en anden studerendes arbejde. Lær mere om peer review-opgaver.

For peer reviews kan du manuelt tildele peer reviews eller vælge, at Canvas automatisk tildeler peer reviews for dig. Du kan også vælge at lade de studerende se andre studerendes navne i peer reviews eller gøre dem anonyme. Når anonyme peer reviews er aktiveret, kan instruktører og undervisningsassistenter stadig se navnene på student-bedømmere i SpeedGrader og på den studerendes afleveringsside. Men hvis anonym karaktergivning er aktiveret i SpeedGrader, vil navnene på begge studerende blive gemt i SpeedGrader, men ikke på studerendes afleveringsside.

For at udføre et peer review skal de studerende skrive mindst en kommentar. Hvis du inkluderer en rubrik, er de kun forpligtet til at udfylde rubrikken.

Bemærk:

  • Hvis du vil vide, hvordan afleveringsdatoer for opgaver og peer reviews vises på en studerendes opgaveliste, henvises der til ressourcedokumentet Peer review-tips.
  • Peer reviews kan ikke bruges sammen med opgaver med eksterne værktøjer.
  • Studerende kan se peer review-kommentarer, hvis opgavekarakterer er skjult. Studerende kan dog ikke se instruktørkommentarer, før opgavekaraktererne er blevet slået op.
  • Instruktører kan ikke redigere eller slette studerendes kommentarer til peer reviews.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver (Assignments)-linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

Klik på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Tilføj opgavedetaljer

Vælg indsendelsestype

Vælg indsendelsestype

I rullemenuen Afleveringsform [1] skal du vælge din foretrukne afleveringsform [2].

Bemærk: Afleveringsformen Eksternt værktøj understøtter ikke peer review-opgaver.

Vælg indstillinger for Online indtastning

Vælg indstillinger for Online indtastning

Marker afkrydsningsfelterne for de typer online afleveringsmuligheder, der er tilladt for opgaven.

Tilføj gruppeopgave

Tilføj gruppeopgave

Peer reviews kan bruges sammen med gruppearbejde. Hvis du vil oprette en gruppeopgave, skal du klike på afkrydsningsfeltet Dette er en gruppeopgave (This is a Group Assignment).

Behøver Peer Reviews

Behøver Peer Reviews

Klik på afkrydsningsfeltet Kræv peer reviews (Require Peer Reviews) [1]. Som standard tildeles peer reviews manuelt [2].

Hvis du vil tildele peer reviews automatisk, skal du vælge radioknappen Automatisk tildeling [3].

Bemærk: Peer reviews skal tildeles manuelt til opgavetyperne På papir og Ingen aflevering.

Tildel peer reviews automatisk

Tildel peer reviews automatisk

Hvis du automatisk tildeler peer reviews, viser menuen yderligere muligheder. I feltet Peer reviews pr. bruger (Review Per User) [1] skal du indtaste antallet af reviews, som hver studerende skal udfylde.

I feltet Tildel peer reviews (Assign Reviews) [2] skal du bruge kalenderikonet til at vælge en dato, eller indtast manuelt datoen, hvor de studerende bliver tildelt deres peer reviews. Hvis den efterlades tom, vil Canvas bruge opgavens afleveringsdato.

Tildel intra-gruppe peer reviews til gruppeopgaver

Tildel intra-gruppe peer reviews til gruppeopgaver

I gruppeopgaverr har du også mulighed for at tillade intra-gruppe peer reviews.

Peer reviews kræver, at en studerende gennemgår en individuel aflevering fra en anden studerende. Men en gruppeopgave indsendes af et gruppemedlem på vegne af hele gruppen, og alle gruppemedlemmer har samme aflevering.

Som standard er afkrydsningsfeltet Tillad intra-gruppe peer reviews ikke valgt, hvilket betyder, at Canvas filtrerer medlemmer af samme gruppe fra ved automatisk tildeling af peer reviews.

For at lade Canvas tildele peer review til en studerende inden for den studerendes egen gruppe skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad peer reviews inden for gruppen (Allow intra-group peer review).

Tildel anonyme peer reviews

Tildel anonyme peer reviews

Hvis du vil gøre peer reviews anonyme, skal du markere afkrydsningsfeltet Peer reviews vises anonymt.

Bemærk: Canvas DocViewer understøtter ikke anonyme kommentarer, så det kan ikke bruges til annoteret feedback på opgaver med anonyme peer reviews.

Gem og offentliggør opgave

Gem og offentliggør opgave

Hvis du er parat til at offentliggøre din opgave, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din opgave og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Offentliggør opgave

Når din opgave er gemt i kladdetilstand, kan du vende tilbage til siden og offentliggøre den til enhver tid ved at klikke på knappen Offentliggør.

Se offentliggjort opgave

Se offentliggjort opgave

Se offentliggjort opgave.

Du kan også vedhæfte en rubrik til opgaven, som de studerende skal udfylde, når de gennemfører peer reviews. For at tilføje en rubrik til opgaven skal du klikke på knappen Tilføj Rubrik (Add Rubric).