Hvordan eksporterer jeg karakterer i Karakteroversigten?

Du kan eksportere scores fra Karakterbogen og downloade dem til din computer som en CSV-fil. Karakteroversigtens CSV-opgavekolonner vises i samme rækkefølge som vist i Karakteroversigten for en individuel bruger.

Noter om CSV-filer:

 • Nogle kolonner, der forekommer i en CSV-fil, er skrivebeskyttede kolonner beregnet efter regler eller procenter sat i Canvas. Enhver ændring foretaget til disse kolonner vil blive ignoreret, når du gen-uploader filen til dit kursus.
 • Når et karakterperiode-filter anvendes i Karakteroversigten, viser eksporten de filtrerede karakterperioderesultater. Samlede kolonner for opgavegruppen vises dog på tværs af alle karakterperioder.
 • For opgavegruppekolonner vil ændringer foretaget til opgavescores automatisk blive inkluderet i opgavegruppeberegningen i Karakterbogen.
 • Kolonnen Total i karakteroversigten viser en løbende sum af alle bedømte opgaver i faget, herunder opgaver med skjulte karakterer. CSV-downloaden indeholder skrivebeskyttede kolonner med nuværende og endelige resultater. Nuværende resultat reflekterer totalen, men det ignorerer ikke-indsendte opgaver, og det endelig resultat tæller ikke-indsendte opgaver som nul. Opgaver med skjulte resultater er karakterer, der ikke er slået op endnu, og vises i separate kolonner for henholdsvis nuværende resultat, der ikke er slået op endnu, og slutresultat, der ikke er slået op endnu.
 • Hvis en studerende har indsendt en opgave flere gange, vil CSV-filen kun tælle den seneste indsendelse.
 • Afsluttede og inaktive tilmeldinger er ikke inkluderet i CSV-filen, medmindre deres respektive indstillinger, Vis afsluttede tilmeldinger (Show Concluded Entrollments) eller Vis inaktive tilmeldinger (Show Inac..., er aktiveret i karakteroversigtens menu Indstillinger.
 • Fuldførte/ikke-fuldførte opgaver er vist som fuld eller ingen kredit (f.eks. for en 10 points opgave, 10 eller 0).
 • Hvis du har indstillingen Tilsidesættelse af slutresultat aktiveret i dit fag, inkluderer eksporten af Karakteren den tilsidesatte karakter. Ændringer til visning af Tilsidesættelse af endelig karakter på siden med importbekræftelse.
 • Karakteroversigtens eksportfiler gemmes automatisk til dine brugerfiler i en Uarkiveret folder.
 • Hvis du har indstillet manuelle opslagspolitikker for specifikke opgaver, viser disse opgaver opslagspolitikken i CSV-filen. Dog kan politikken for opslag af karakter ikke ændres via CSV-filen.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Eksport Scores

Eksport Scores

Klik på knappen Eksporter (Export) [1], og klik derefter på linket Eksporter aktuel karakteroversigtvisning (Export Current Gradebook View) [2].

Hvis du bruger karakterperioder og vil have alle karakterperioder inkluderet i din CSV-fil, skal du klikke på linket Eksporter hele karakteroversigten (Export Entire Gradebook) [3].

Når en eksport er fuldført, downloader Canvas automatisk CSV-filen til din computer.

Vis eksporterede resultater

Eksporter nuværende resultat

Hvis du navigerer væk fra siden under eksporten, så vises CSV-filen som en tidligere download i menuen Eksporter, så den kan downloades igen. Karakteroversigten giver dig mulighed for at se en tidligere eksport.

Hvis du har foretaget ændringer i Karakteroversigten efter at have eksporteret en fil og vil eksportere en ny fil, skal du klikke på linket Eksporter igen.

Bemærk:

 • Karakteroversigt-eksportfiler indeholder dato og klokkeslæt for download for at skelne mellem flere eksporter. Eksportfilnavnets format er ÅÅÅÅ-MM-DD-TTTMM efterfulgt af fagets navn.
 • Karakteroversigtens eksportfiler gemmes automatisk til dine brugerfiler i en Uarkiveret folder.

Rediger Scores

Rediger Scores

Rediger scores i Microsoft Excel. Sørg for at gemme filen som en CSV-filtype.

Når du har foretaget ændringerne, kan du uploade den til dit kursus.

Se skrivebeskyttede kolonner

CSV-downloaden indeholder skrivebeskyttede kolonner, der viser nuværende og endelige resultater. Disse kolonner vises for hver opgavegruppe i et fag og for endelige fagkarakterer.

 • Nuværende point [1]: Afspejler point for bedømte opgaver
 • Endelige point [2]: Afspejler point for alle opgaver
 • Nuværende resultat [3]: Afspejler resultater for bedømte opgaver, der er slået op
 • Ikke offentliggjort aktuelt resultat [4]: Afspejler resultater for bedømte opgaver og inkluderer skjulte opgaver
 • Endeligt resultat [5]: Afspejler det samlede resultat inklusive ikke-indsendte opgaver som nul, men eksklusive skjulte opgaver
 • Ikke offentliggjort endeligt resultat [6]: Afspejler det samlede resultat, inklusive ikke-indsendte opgaver som nul og skjulte opgaver
 • Nuværende karakter [7]: Afspejler fagets karakter baseret på bedømte opgaver, der er slået op
 • Ikke-offentliggjort nuværende karakter [8]: Afspejler fagets karakter baseret på bedømte opgaver, herunder skjulte opgaver, men ikke opgaver, der ikke er blevet afleveret
 • Endelig karakter [9]: Afspejler fagets samlede karakter, inklusive ikke-indsendte opgaver som nul, men uden skjulte opgaver
 • Ikke-offentliggjort endelig karakter [10]: Afspejler fagets samlede karakter, inklusive ikke-indsendte opgaver som nul og skjulte opgaver