Hvordan opretter jeg som instruktør en diskussion?

Som instruktør kan du oprette en diskussion for dit kursus. Denne lektion beskriver en række forskellige muligheder at vælge imellem for at tilpasse en diskussion til dit fag.

Bemærk: Diskussioner kan være med eller uden karakter. Hvis en studerende vedhæfter en fil til en diskussion uden karakter tæller filstørrelsen med i den studerendes lagerkvote. Vedhæftede filer tilføjet til diskussioner med karakter tæller dog ikke med i den studerendes lagerkvote.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Tilføj Diskussion

Klik på Tilføj Diskssusion (Add Discussion) knappen.

Opret Diskussion

Opret Diskussion

Tilføj en titel til din diskussion i feltet Emnetitel [1].

For at tilføje diskussionsindhold skal du bruge Rich Content Editor [2]. Rich Content Editor indeholder en ordtællingsvisning under tekstboksens nederste højre hjørne [3].

Hvis du vil oprette en sektionsspecifik diskussion, der ikke skal bedømmes, skal du klikke på rullemenuen Slå op på [4]. Du kan vælge en eller flere sektioner. Brug diskussionsindstillingerne til at oprette en bedømt, sektionsspecifik diskussion.

Bemærk: Når et dokument uploades til Rich Content Editor fra en test, gemmes filen i mappen Uploadede medier i Fagfiler og har som standard statussen skjult. Studerende kan se filen, når testen gøres tilgængelig for dem. Lær mere om filsynlighed.

 

Tilføj vedhæftet fil

Tilføj vedhæftet fil

For at tilføje en vedhæftet fil til din diskussion skal du klikke på knappen Vælg fil (Choose File) [1].

Hvis det kræves af din institution, skal du vælge indstillinger for brugsrettigheder til din vedhæftede fil. For at administrere indstillinger for brugsrettigheder skal du klikke på ikonet Indstil brugsrettigheder [2].

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [3] skal du vælge en af fem brugsrettigheder: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for din fil, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

  • Jeg ejer ophavsretten (originalt indhold oprettet af dig)
  • Jeg har fået tilladelse til at bruge filen (autoriseret tilladelse fra forfatteren)
  • Materialet er i det offentlige domæne (eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret)
  • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove (uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse)
  • Materialet er licenseret under Creative Commons, denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [4].

For at gemme dine brugsrettigheder skal du klikke på knappen Save (Gem) [5]. Du kan redigere indstillinger for brugsrettigheder ved at klikke på ikonet Indstil brugsrettigheder.

Tilføj diskussionsmuligheder

Tilføj diskussionsmuligheder

Som standard er diskussioner oprettet som fokuserede diskussioner. For at oprette en trådet diskussion, skal du markere afkrydsningsboksen Tillad trådede svar (Allow threaded replies) [1].

For at kræve, at brugere svarer i diskussioner, før de kan se andres svar, skal du markere afkrydsningsboksen Brugere skal poste, før de kan se svar (Users must post before seeing replies) [2].

For at aktivere en diskussionspodcastnyhedskilde, skal du markere afkrydsningsboksen Aktiver podcastnyhedskilde (Enable podcast feed) [3].

For at tillade studerende at synes godt om diskussionssvar, skal du markere afkrydsningsboksen Tillad at synes godt om (Allow liking) [4].

For at tilføje en diskussion uden karakter til de studerendes opgaveliste skal du klikke på afkrydsningsfeltet Tilføj til studerendes opgaveliste (Add to student to-do) [5]. Studerendes elementer på opgavelisten vises i kalenderen i listevisningsoversigten, der er specifik for studerende, og i de globale og startside-opgavelister. Diskussioner med karakter vises automatisk i en studerendes opgaveliste.

For at ændre en diskussion til en gruppediskussion skal du markere afkrydsningsboksen Dette er en gruppediskussion (This is a Group Discussion) [6].

For at gøre din diskussion tilgængelig på en bestemt dato eller indenfor et bestemt datointerval ved hjælp af ledige datoer, skal du indtaste datoer i felterne Ledig fra (Available from) og Indtil (Until) [7], eller klik på kalenderikonerne for at vælge datoer. Hvis du opretter en diskussion med karakter, kan de Tilgængelig fra- og til-datoer indstilles i feltet Tildel (Assign). Inden Tilgængelig fra-datoen kan de studerende kun se diskussionstitlen. Efter Til-datoen kan de studerende se diskussionsemnet og alle svar, men kan ikke tilføje eller redigere svar.

Opret bedømt diskussion

Tilføj diskussionsmuligheder

For at oprette en bedømt diskussion skal du markere afkrydsningsfeltet Bedømt (Graded). Hvis denne valgmulighed er valgt, tilføjes der yderligere muligheder på siden, hvor du kan tildele bedømte diskussioner til alle, enkelte studerende, fagsektioner, eller faggrupper.

Bemærk: Hvis du vil oprette en bedømt diskussion, og du har tilføjet sektioner i feltet Post til, vil indstillingen Bedømt ikke være tilgængelig. Du skal fjerne sektionerne fra feltet Post til, før du vælger denne indstilling. Du vil være i stand til at tilføje sektioner som en del af indstillingerne for bedømte diskussioner.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til offentliggøre din diskussion, skal du klikke på Gem & Offentliggør (Save & Publish) knappen [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din diskussion og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Offentliggør diskussion

Når din diskussion gemmes i kladdetilstand, kan du når som helst vende tilbage til siden og offentliggøre den ved at klikke på knappen Offentliggør i den klassiske diskussionsgrænseflade [1] eller ikonet Offentliggør i grænsefladen Diskussioner - nyt design [2].