Hvordan bruger jeg Karakterbogen?

Karakteroversigten hjælper instruktører til nemt at se og indtaste karakterer for studerende. Afhængigt af karaktervisningstypen kan karakterer for hver opgave ses som point, procentdel, komplet eller ufuldstændig, GPA-skala eller bogstavkarakter.

Kun bedømte opgaver, bedømte diskussioner, bedømte test og bedømte undersøgelser, der er offentliggjort, vises i karakteroversigten. Opgaver uden karakter er ikke inkluderet.

Karakteroversigtens standardvisning er at se alle studerende på en gang, men du kan også se studerende individuelt i den individuelle karakteroversigt. Den individuelle karakteroversigt understøtter dog i øjeblikket ikke indstillinger fra karakteroversigten.

Følgende tastaturgenveje understøttes i karakteroversigten:

  • S: Sorter gitteret på den aktuelt valgte kolonne Den studerendes navn og notatkolonner sorteres alfabetisk. Andre kolonner sorteres efter karakter (lav til høj).
  • M: Åbn menuen for den aktuelt valgte kolonne.
  • Esc: Luk menuen for den aktuelt valgte kolonne.
  • G: Åbn siden Opgaveoplysninger for den aktuelt valgte opgave.
  • C: Åbn bakken med karakterdetaljer for den aktuelt valgte opgave.

Lær mere om karakteroversigten.

Bemærk: Hvis dit kursus inkluderer flere karakterer, bemærk venligst at når du har åbnet Karakterbogen, bliver alle eksisterende Karakterbogs data gemt i browseren indtil siden genopfriskes. Karakterer er ikke dynamisk opdateret med ændringer foretaget af andre karaktergivere i Karakterbogen eller i SpeedGrader.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Se karakterbog

Karakteroversigten indeholder globale sorteringsmuligheder og indstillinger, du kan bruge til at organisere din karakteroversigt [1], data om studerende [2] og opgavedata [3].

Karakteroversigten understøtter genvejstaster. For at få vist menuen med tastaturgenveje skal du klikke på Tastatur-ikonet [4] eller trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt.

Vis karakteroversigt-menuen

Vis karakteroversigt-menuen

Den traditionelle karakteroversigt giver dig mulighed for at se alle studerende, opgaver og karakterer. I karakteroversigt-menuen kan du også skifte mellem flere tilgængelige indstillinger:

Karakteroversigten for opfyldelse af læringsmål [1] viser karakteroversigten for opfyldelse af læringsmål, der vurderer læringsudbytter, som anvendes i Canvas-fag. Denne karakteroversigt er en funktionsindstilling på fagniveau.

Individuel karakteroversigt [2] giver dig mulighed for at vurdere en studerende og en opgave ad gangen og er fuldt tilgængelig for skærmlæsere. Individuel visning understøtter i øjeblikket ikke indstillinger fra karakteroversigten.

Karakteroversigt-historik [3] viser karakteroversigtens historik-side, der logger de nylige karakterændringer i faget i henhold til studerende, karaktergiver, opgave og dato.

Du kan når som helst skifte mellem karakteroversigter.

Søg studerende

Som standard viser karakteroversigten alle aktive studerende. For at søge efter studerende efter navn eller SIS-ID skal du indtaste din søgeforespørgsel i feltet Søg efter studerende (Search Students). Karakteroversigten filtrerer automatisk resultater, mens du skriver.

Feltet Søg efter studerende gør det muligt at filtrere flere navne på studerende på samme tid.

Feltet Søg efter studerende respekterer også mulighederne for afsluttet og inaktiv tilmelding. Hvis indstillingerne Afsluttet tilmelding eller Inaktiv tilmelding er valgt som filtre, vises ingen afsluttede eller inaktive tilmeldinger i karakteroversigten.

Bemærk: Søgeresultater for studerendes navne viser sekundær information, hvis mere end én studerende har det samme navn i faget.

Søg i Opgaver

Som standard viser karakteroversigten alle opgaver. For at søge efter opgaver skal du indtaste et opgavenavn i feltet Søg efter opgaver (Search Assignments). Karakteroversigten filtrerer automatisk resultater, mens du skriver.

Feltet Søg efter opgaver gør det muligt at filtrere flere opgavenavne på samme tid.

Valg af en opgave viser opgaven i en kolonne tættest på den studerendes navn. Hvis der er valgt flere opgaver, vises opgavekolonnerne i omvendt rækkefølge, som de vælges.

Vis karakteroversigt-indstillinger

Karakteroversigtens indstillinger giver dig mulighed for at anvende sentpolitikker, politikken for opslag af karakterer, en endelig karaktertilsidesættelse og visningsmuligheder i dit fags karakteroversigt.

Vis Sent-politikker

Vis Sent-politikker

Fanen Sent-politikker giver dig mulighed for at anvende sent-politikker for dit fag.

Politikken for manglende aflevering lader dig give en automatisk karakter for afleveringer, der er markeret som Manglende [1]. En aflevering markeres som manglende, når forfaldsdato er gået og opgaven ikke er blevet afleveret.

Politikken for sen aflevering lader dig give en defineret straf for afleveringer med status For sent [2]. En aflevering markeres For sent, når den afleveres efter forfaldsdatoen. Derudover kan du definere en tærskel under hvilken en studerende ikke får et resultat for en for sent indsendt aflevering, uanset hvor meget for sent afleveringen indsendes.

Vis politikken for opslag af karakterer

Vis politikken for opslag af karakterer

Fanen Politikken for opslag af karakterer giver dig mulighed for at ændre politikker for at slå karakterer op for dit fag.

Hvis du automatisk vil slå karakterer op og gøre dem synlige for studerende, så snart de indtastes, skal du vælge indstillingen Slå automatisk karakterer op (Automatically Post Grades) [1]. Politikken for opslag af karakterer er som standard indstillet til Slå automatisk karakter op.

Hvis du som standard vil skjule karakterer og manuelt vælge, hvornår du vil slå karakterer op og gøre dem synlige for studerende, skal du vælge indstillingen Slå karakterer op manuelt (Manually Post Grades) [2].

Bemærk: Karakterer for anonyme eller bedømte opgaver skal slås op manuelt. Karakterer for bedømte opgaver kan ikke vises, før endelige karakterer er blevet sendt.

Vis avancerede indstillinger

Vis avancerede indstillinger

Fanen Avanceret giver dig mulighed for at anvende en tilsidesættelse af endelig karakter i dit fag. Hvis aktiveret, kan du indtaste en tilsidesættelseskarakter for en studerende, der er forskellig fra den karakter, der automatisk beregnes af Canvas.

Vis visningsindstillinger for karakteroversigten

Vis visningsindstillinger for karakteroversigten

Fanen Visningindstillinger giver dig mulighed for at filtrere og sortere karakteroversigten i henhold til flere visningsmuligheder:

Bemærkninger:

  • Hvis indstillingerne Vis ikke-bedømte som 0 og Opdel de studerendes navne ikke vises i din karakteroversigt, er disse indstillinger ikke blevet aktiveret af din institution.
  • Når funktionen Tilsidesættelse af endelig karakter er aktiveret, viser teksten i Vis-sektionen Skjul samlet kolonne og Tilsidesættelseskolonner. Hvis funktionen Tilsidesættelse af endelig karakter er deaktiveret, viser teksten i Vis-sektionen Skjul samlet kolonne.

Vis filtre for karakteroversigten

Vis filtre for karakteroversigten

I menuen Anvend filtre kan du oprette og administrere forudindstillinger for filtre [1] eller filtrere kolonner efter type [2] (opgavegruppe, sektion, moduler, studiegrupper og karakterperiode, hvis relevant).

Vis import- og eksportindstillinger

For at administrere studerendes karakterer i karakteroversigten kan du også importere karakterer [1] og eksportere karakterer [2].

Vis kolonne for studerendes navn

Vis kolonne for studerendes navn

Kolonnen for studerendes navn viser hver studerendes navn og kan også indeholde en studerendes sekundære ID, hvis aktiveret. Du kan holde musen hen over kolonneoverskriften og se menuen Studerendes navn [1], som tillader følgende indstillinger:

For at se en studerendes karakter-side skal du klikke på den studerendes navn [2].

Vis teststuderende

Vis teststuderende

Hvis du har aktiveret Visning for studerende i fagindstillinger, vises der en teststuderende nederst i karakteroversigten, der automatisk tilføjes til hver sektion i dit fag. Den teststuderendes data påvirker ikke faganalysen.

Hvis du vil fjerne den teststuderende helt, skal du fjerne den teststuderende fra dine sektionstilmeldinger i fagindstillinger.

Vis opgavekolonne

Se opgaver

Hver kolonne i karakteroversigten repræsenterer en offentliggjort opgave på siden Opgaver. Hver kolonne viser opgavetitlen, totale points og hver studerendes karakter.

For at se opgaven skal du klikke på opgavens navn.

For hver opgave kan du holde musen hen over kolonneoverskriften og se Opgavemenuen [2], som tillader følgende indstillinger:

Ikoner og farver repræsenterer opgaver og afleveringsstatus inden for Canvas, herunder differentierede opgaver, karakterperioder og læringsstier.

Tilføj kolonner

Opgavekolonner er automatisk tilføjet, hver gang du opretter og offenliggører opgaver, bedømte diskussioner og bedømte quizzer og spørgeundersøgelser. En kolonne er også automatisk tilføjet til fremmødeværktøjet.

Du kan manuelt tilføje en kolonne som en del af import af karakterer til karakteroversigten. Opgaver, der importeres i CSV-filen, offentliggøres dog automatisk.

Hvis du har brug for at oprette en kolonne i karakteroversigten til manuel karaktergivning, kan du oprette en Ingen aflevering- eller På papir-opgave.

Indtast karakterer

Når du indtaster karakterer, viser karakteroversigten et sigtekorn og fremhævning på tværs af rækken og kolonnen for lettere overblik.

For at indtaste karakterer skal du skrive karakteren som understøttet af opgavetypen direkte i karakteroversigt-cellen [1].

Du kan også indtaste karakterer og ændre afleveringsstatus ved at klikke på ikonet for bakken med karakterdetaljer [2].

 

Vis bakke med karakterdetaljer

Vis bakke med karakterdetaljer

Bakken med karakterdetaljer giver dig mulighed for at indtaste eller redigere karakterer [1], ændre status for en aflevering [2] og skrive kommentarer for den studerende [3].

Vis opgavegrupper og Samlet-kolonnen

De opgavegrupper, der vises i karakteroversigten, matcher de opgavegrupper, der er oprettet på siden Opgaver [1].

Hvis dine opgavegrupper er vægtede, vises den vægtede karakter under gruppetitlen [2]. Vægtning af opgavegruppe afspejles i den samlede karakter. Den studerendes tildelte opgavekarakter ganges med opgavegruppens vægtning.

Samlede karakterer fra opgavegrupper beregnes i kolonnen Samlet i karakteroversigten [3]. Du kan holde musen hen over kolonneoverskriften for at se menuen Samlet kolonne [4], som giver dig mulighed for at sortere efter karakter og flytte Samlet kolonnen forrest hen i karakteroversigten. Hvis dine opgavegrupper ikke er vægtede, kan du se Samlede karakterer som en pointværdi i stedet for en procentdel.