cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg en begivenhed til en kursuskalender?

Hvordan tilføjer jeg en begivenhed til en kursuskalender?

En Canvas begivenhed er en ikke-bedømt Canvs aktivitet. Begivenheder, som du har oprettet i Kalenderen, vil ikke vises på opgavesiden eller i karakteroversigten. Men de vil vises på pensumsiden og studiekalenderen. Du kan oprette begivenheder med forfaldsdatotider, såvel som heldagsbegivenheder.

For eksempel ønsker du måske at forbinde en lektion, som du ønsker dine studerende skal deltage i som forberedelse til en klassediskussion i kalenderen. Du vil ikke bedømme studerende, uanset om de har deltaget i lektionen eller ej, men du tilbyder lektionen på en specifik dato for at hjælpe dem med at organisere deres tid mere effektivt.

Du kan også duplikere en begivenhed.

Åbn Kalender

Åbn Kalender

I Global Navigation skal du klikke på Kalender (Calendar) linket.

Tilføj begivenhed

Tilføj begivenhed

Klik på en hvilken som helst dato i kalenderen for at tilføje en begivenhed [1]. Eller klik på pilene ved siden af navnet på måneden for at navigere til en anden måned [2], og vælg en dato.

Hvis du ikke ønsker manuelt at finde datoen, kan du klikke på ikonet Tilføj (Add) [3].

Indtast indstillinger for begivenhed

Indtast indstillinger for begivenhed

Indtast en titel for begivenheden [1].

Afhængigt af hvordan du tilføjede din begivenhed, kan datoen være blevet udfyldt for dig. Hvis ikke, skal du angive en dato i datafeltet [2].

Kalendertidspunkt kan også være blevet udfyldt for dig i Fra-felterne [3]. Specificer start- og sluttid for begivenheden [3]. For at oprette en heldagsbegivenhed skal Fra-feltet være tomt, så der ikke er nogen start- og sluttid for din begivenhed.

Indtast sted for begivenheden [4].

Sørg for, at det korrekte kursus er valg i kalender-rullemenuen [5].

Indsend begivenhed

Indsend begivenhed

Klik på Flere Muligheder (More Options) [1] for at tilføje yderligere detaljer til din begivenhed [6]. Du kan bruge Rich Content Editor til at tilføje en beskrivelse eller ressource-links, tilføje en adresseplacering og duplikere begivenheden.

Hvis du kun ønsker at oprette begivenheden som en pladsholder og tilføje detaljer senere, skal du klikke på knappen Indsend (Submit) [2]. Du kan redigere din begivenhed når som helst.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback