Hvordan opretter jeg en quiz med en spørgsmålsgruppe forbundet til en spørgsmålsbank?

Du kan oprette en quiz, der benytter en spørgsmålsgruppe forbundet til en spørgsmålsbank.

Når du forbinder til en Spørgsmålsbank til en spørgsmålsgruppe, vil du se alle spørgsmålsbankerne, som du har opbygget i det samme kursus og spørgsmålsbanker, du har favoriseret i andre kurser, hvor du er instruktør. Du vil også se spørgsmålsbanker, der er blevet tilføjet af din administrator til din underkonto, hvilket gør det nemmere for instruktører i den samme afdeling eller program at dele ressourcer.

Canvas vil referere til din valgte spørgsmålsbank, når hver studerende tager quizzen. Hver studerende får et bestemt antal spørgsmål, der trækkes fra banken tilfældigt. Antallet af spørgsmål og pointværdi pr. spørgsmål angives, når spørgsmålsgruppen oprettes. For eksempel, hvis du ønsker at benytte spørgsmål fra Engelsk Afdelingen og de har 7 spørgsmål i deres spørgsmålsbank, men du kun ønsker, at spørgsmålsgruppen viser 2 spørgsmål, vil Canvas tilfældigt trække 2 af de 7 spørgsmål til hver studerende, der tager quizzen.

Hvis du har brug for, at dine spørgsmål vises i en bestemt orden, kan du tilføje individuelle spørgsmål eller finde spørgsmål i stedet for at oprette en spørgsmålsgruppe.

Bemærk:

  • Når der benyttes spørgsmålsbanker, skal du sørge for at foretage ændringer i spørgsmålsbanken før quizzen gøres tilgængelig. Selvom du kan foretage ændringer i spørgsmålsbanken efter en quiz er offentliggjort, vil studerende, der allerede har åbnet eller fuldført quizzen ikke se ændringerne, hvilket kan påvirke deres karakterer. Studerende, der begynder deres quiz efter ændringer er foretaget vil se dine opdateringer.
  • Spørgsmål, der er forbundet til en spørgsmålsbank, kan ikke blive bedømt igen, eftersom de måske benyttes i mere end én quiz.
  • Når funktionen Brug New Quizzes som standard er aktiveret, kan du ikke oprette nye Classic Quizzes. Eksisterende Classic Quizzes kan dog stadig redigeres, importeres og overføres til New Quizzes.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I kursusnavigation skal du klikke på Quizzer (Quizzes) linket.

Tilføj quiz

Tilføj quiz

Klik på Tilføj Quiz (Add Quiz) knappen.

Vælg test-program

Vælg test-program

Hvis dit fag har New Quizzes aktiveret, skal du vælge et test-program.

For at vælge New Quizzes skal du klikke på indstillingen New Quizzes [1].

Hvis du vil oprette en klassisk test, skal du klikke på indstillingen Classic Quizzes [2].

For at gemme dit valg af testprogram for dette fag skal du klikke på afkrydsningsfeltet Remember my choice for this course (Husk mit valg for dette fag) [3].

Klik derefter på knappen Indsend (Submit) [4].

Bemærk:

Rediger quizindstillinger

I Indstillinge-fanen skal du indtaste navnet på din quiz [1]. I Rich Content Editor [2] skal du introducere din quiz med formateret tekst, billeder, video eller matematiske formler. Du kan endda benytte mediekommentarværktøjet til at optage en introduktion til quizzen.

Fuldfør resten af quizindstillingerne [3].

Tilføj ny spørgsmålsgruppe

Tilføj ny spørgsmålsgruppe

Klik på Spørgsmål (Questions) fanen [1]. Klik på Ny spørgsmålsgruppe (New Question Group) knappen [2].

Opret gruppedetaljer

Opret gruppedetaljer

Giv din spørgsmålsgruppe et navn [1]. Bestem, hvor mange spørgsmål du ønsker, Canvas til tilfædigt at vælge fra gruppen [2] og antal of points tildelt hvert spørgsmål [3].

Quizspørgsmålsgrupper er ikke automatisk navngivet for instruktører. For at tilføje et brugertilpasset navn for din quizspørgsmålsgruppe, skal du indtaste navnet i gruppetekstfeltet. Brugertilpassede navne kan hjælpe med nemmere at identificere grupper.

Uanset spørgsmålsgruppenavnet, kan studerende altid se quizspørgsmål i numerisk orden (dvs. Spørgsmål 1, Spørgsmål 2).

Bemærk:

  • Quiz-pointværdi understøtter op til to decimalpladser. Indtastning af mere end to decimalpladser vil afrunde pointværdien til nærmeste hundrede.
  • Hvis du indstiller en spørgsmålsgruppe til tilfældigt at vælge spørgsmål fra spørgsmålsbanken, bliver spørgsmålsbanken og spørgsmålene ikke inkluderet i testeksporterne. QTI-filen downloader testdetaljer, men der bliver ikke inkluderet nogen spørgsmål.

Find spørgsmålsbank

Find spørgsmålsbank

Vælg den spørgsmålsbank du ønsker at referere til i din quiz [1]. Klik på Vælg Bank (Select Bank) knappen [2].

Opret gruppe

Opret gruppe

Bekræft, at din spørgsmålsbank er forbundet til spørgsmålsgruppen [1]. Klik på Opret gruppe (Create Group) knappen [2].

Modificer spørgsmålsgruppe

Modificer spørgsmålsgruppe

For at ændre antallet af spørgsmål, der vælges fra gruppen, eller for at ændre tildelte points, skal du klikke på Rediger (Edit) ikon [1]. For at slette spørgsmålsgruppen, skal du klikke på Slet (Delete) ikonet [2].

Gem quiz

Gem quiz

Klik på Gem (Save) knappen for at gemme dit arbejde og forhåndsvise quizzen.

Bemærk: Du bør ikke offentliggøre din quiz, før det er dit færdige produkt. Hvis du er parat til at offentliggøre din quiz og gøre den tilgængelig for studerende, skal du klikke på Gem & Offentliggør (Save & Publish) knappen.

Forhåndsvis og offentliggør quiz

Forhåndsvis og offentliggør quiz

Klik på Forhåndsvigning (Preview) knappen [1] for at se, hvad de studerende vil se, når de tager quizzen. Hvis forhåndsvisningen viser testen, som du ønsker den, skal du klikke på knappen Offentliggør (Publish) [2].

Bemærk: Selvom du kan foretage ændringer til quizzen efter, at den er offentliggjort, vil studerende, som allerede har åbnet eller fuldført quizzen, ikke se ændringerne, hvilket kan påvirke deres karakterer.