Hvordan indstiller jeg en standardkarakter for en opgave i karakteroversigten?

Hvis du vil indstille en standardkarakter for en bestemt opgave, skal du bruge opgavens rullemenu. Standardkarakterer kan enten anvendes på alle studerende eller kun studerende, der endnu ikke har fået en karakter.

Bemærk:

  • Hvis du benytter flere karakterperioder i dit fag, kan du ikke indstille en standardkarakter for opgaver, der har mindst en studerende i en lukket karakterperiode.
  • Når samlet karaktergivning er aktiveret for en opgave, er indstillingen Angiv standardkarakter ikke tilgængelig, før karakterer frigives.
  • Afleveringsstatus tages ikke med i standardanvendelsen af karakter.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Åbn opgavemenuen

Åbn opgavens rullemenu

Hold markøren over opgavens kolonneoverskrift, og klik på Indstillinger-ikonet.

Indstil standardkarakter

Indstil standardkarakter

Klik på linket Indstil standardkarakter (Set Default Grade).

Opret standardkarakterer

Opret standardkarakterer

Indtast standardkarakterværdien i feltet Karakterværdi (Grade Value) [1]. Hvis du gerne vil overskrive eksisterende karakterer for opgaven, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv allerede indtastede karakterer (Overwrite already-entered grades) [2].

Klik på knappen Indstil standardkarakter (Set Default Grade) [3].

Bemærk:

  • Hvis feltet Karakterværdi efterlades tomt, og afkrydsningsfeltet Overskriv allerede indtastede karakterer er markeret, vil alle opgavekarakterer blive fjernet.
  • Der vil blive tildelt en standardkarakter til de studerende uanset afleveringsstatus.
  • For at få alle opgavers standardkarakter indstillet til manglende, skal du indtaste "mi" i karakterfeltet.

Bekræft standardkarakterer

Bekræft standardkarakterer

Klik på OK knappen.

Vis nye karakterer

Vis nye karakterer

Standardkarakterer indtastes automatisk for alle studerende, der ikke har en karakter. Karakterer kan ændres ved at klikke på standardkarakteren og indtaste en opdateret karakter.