Hvordan bruger jeg indekssiden for Opgaver?

Du kan se alle dine fagopgaver på indekssiden for opgaver. Som instruktør kan du også tilføje opgavegrupper, oprette en opgave og ændre opgaveindstillinger. Du kan også omarrangere opgaver og opgavegrupper.

Lær mere om Opgaver.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Se indekssiden for opgaver

Se indekssiden for opgaver

Indekssiden for opgaver er designet med globale indstillinger øverst på siden [1], efterfulgt af opgavegrupperne [2]. Individuelle opgaver er indlejret i hver opgavegruppe [3].

Bemærk: Opgaveindekssiden understøtter genvejstaster. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturnavigationsgenveje, skal du trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt på dit tastatur.

Se opgavers globale indstillinger

Globale indstillinger omfatter søgning efter opgaver [1], tilføjelse af en ny opgavegruppe [2] og tilføjelse af en ny opgave [3]. For at vægte den endelige karakter med opgavegrupper eller opdatere flere afleveringsdatoer og tilgængelighedsdatoer, klik på ikonet Indstillinger [4].

Se efter karakterperioder

Hvis der er aktiveret flere karakterperioder i et fag, kan du bruge de globale indstillinger til at sortere og filtrere siden Opgaver efter karakterperiode.

Opgaver og opgavegrupper valideres mod opgaver i lukkede karakterperioder.

Se opgavetyper

Se opgavetyper

På siden Opgaver vises alle opgaver i faget. Hver opgavetype viser et ikon, der repræsenterer opgavetypen: opgave [1], diskussion [2], klassisk test [3] eller ny test [4].

Diskussioner og test vises også på deres respektive indekssider på Canvas.

Se nye vurderinger af test

Se nye vurderinger af test

Hvis du bruger New Quizzes LTI i dit fag, angives New Quizzes af New Quizzes-ikonet [1]. Test, der oprettes med Canvas’ klassiske testværktøj, er angivet med Classic Quizzes-ikonet [2]. Begge testtyper kan bruges i samme fag.

For hjælp med New Quizzes-funktionaliteten henvises der til New Quizzes-kapitlet i instruktørvejledningen.

Se individuel opgave

Se individuel opgave

Hver opgave viser opgavens navn [1], afleveringsdato (hvis nogen) [2], antal point, opgaven er værd [3], og opgavens udkaststatus (offentliggjort eller ikke offentliggjort) [4].

Du kan også indstille forskellige afleveringsdatoer for en opgave og oprette forfaldsdatoer i henhold til fagsektionen. Forskellige forfaldsdatoer vises som flere datoer.

Hvis en opgave er knyttet til et modul, vises modulnavnet på det individuelle linjeelement i opgaven [5].

Bemærk: Afleveringsdatoer er ikke påkrævede for en opgave.

Se tilgængelige datoer

Se tilgængelige datoer

Opgaver kan også omfatte tilgængelighedsdatoer. Tilgængelighedsdatoer kan gøre en opgave tilgængelig i en bestemt periode.

Administrer individuel opgave

For at se en opgave skal du klikke på opgavens navn [1].

Du kan også bruge rullemenuen med indstillinger til at redigere opgaven [2], åbne SpeedGrader [3], duplikere opgaven [4], flytte opgaven [5], tilføje en opgave til en læringssti [6], slette opgaven [7], sende opgaven til en anden instruktør [8] eller kopiere opgaven til et andet fag [9].

Bemærk: Indstillingen Læringsstier kan administreres i dit fag, hvis indstillingen er blevet aktiveret af din institution.

Omarranger opgave manuelt

Omarranger opgave manuelt

Du kan også manuelt omarrangere en opgave ved at føre musen hen over trækkehåndtaget ved siden af opgaven og trække opgaven til det ønskede sted.

Bemærk: Hvis du bruger flere karakterperioder, kan du ikke flytte opgaver og tests, der er en del af en lukket karakterperiode, hen til en anden opgavegruppe. Du kan dog flytte åbne opgaver og tests til en anden opgavegruppe.

Se SIS-opgaver

Se SIS-opgaver

Hvis din institution har aktiveret en SIS-integration, kan du se, om en opgave er konfigureret til at blive sendt til din institutions SIS. Opgaver, der bedømmes, kan aktiveres direkte ved at klikke på synkroniseringsikonet ved siden af en opgave.

Nogle SIS-integrationer såsom PowerSchool giver dig mulighed for at importere opgavegrupper. Importerede grupper inkluderer et importikon for at identificere dem fra manuelt oprettede opgavegrupper i Canvas.

Bemærk: Nogle institutioner kan begrænse opgavers navne og/eller påkræve afleveringsdatoer. Hvis du forsøger at aktivere en opgave, og du får en fejlmeddelelse, viser fejlen, hvilket krav der skal løses, før opgaven kan aktiveres for at blive synkroniseret til din SIS.

Deaktiver synkronisering

Deaktiver synkronisering til SIS

Hvis du vil deaktivere synkronisering for alle opgaver i faget uden at administrere dem individuelt, kan du deaktivere synkronisering for alle opgaver på en gang. Klik på menuen Indstillinger [1], og vælg derefter linket Deaktiver synkronisering til SIS (Disable Sync to SIS) [2]. Alle opgaver opdateres og deaktiveres fra SIS-synkroniseringen.

Bemærk: Deaktiver synkronisering til SIS er ikke tilgængelig i menuen Indstillinger, medmindre der allerede er mindst én opgave aktiveret til at blive synkroniseret til SIS.

Se MasteryPaths

Se MasteryPaths

Hvis du bruger Læringsstier i dit fag, kan du se, hvilke elementer der er opstillet i Moduler som Læringsstier eller elementer for modificeret indhold.

Bemærk: Indstillingen Læringsstier kan administreres i dit fag, hvis indstillingen er blevet aktiveret af din institution.

Se Blueprint-fag

Se Blueprint-fag

Hvis dit fag indeholder Blueprint-ikoner, er dit fag forbundet med et blueprint-fag. Blueprint-fag er fag, der administreres som en skabelon og kan indeholde låste objekter, der administreres af en Canvas-administrator, fagdesigner eller anden instruktør.

Fanen Fagdetaljer i Fagindstillinger vil fortælle dig, om dit fag er et blueprint-fag. Ofte vil dit fag ikke være et blueprint-fag, og du kan kun administrere ulåst indhold i dit fag. Hvis dit fag er et blueprint-fag, kan du låse og synkronisere fagindhold til associerede fag.

Vis visning for studerende

For at se opgave-indekssiden som studerende skal du klikke på knappen Visning for studerende (Student View).

Bemærk: Hvis fagnavigationslinket til siden er deaktiveret og skjult for studerende, vises knappen Visning for studerende ikke.