Hvordan bruger jeg som instruktør kursushjemmesiden?

Hvis du er tilmeldt et kursus som instruktør, vil kursusinstrumentbrættet hjælpe dig med at administrere dit kursus. Hjemmesiden hjælper studerende også at forstå, hvordan de kan navigere gennem kurset. Du kan tilpasse Hjemmesiden for at oprette en bestemt arbejdsgang for dine studerende.

For at hjælpe dig med at lære at navigere et Canvas-kursus, benytter denne lektion et kursus, der allerede er oprettet. Lær mere om, hvordan du bygger et nyt kursus ved at besøge opret et nyt kursus lektion.

Bemærk: Hvis din institution har aktiveret Kursusopsætning, (Course Setup Tutorial), reagerer kurssussider som Opgaver og Diskussioner på browserens fulde bredde og minimerer hvidt mellemrum i sidepanelet. Denne adfærd gælder for alle brugere i din institution.

Se kursushjemmeside

Startsiden indeholder navigation (Course Navigation) [1], indholdsområde [2], og sidebjælke [3].

For at se startsiden som studerende skal du klikke på knappen Visning for studerende (Student View).

Bemærkninger:

 • Hvis du ser Canvas på en mindre skærm, vil enhvert sidepanelindhold indjusteres med bunden af siden.
 • Hvis fagnavigationslinket til siden er deaktiveret og skjult for studerende, vises knappen Visning for studerende ikke.

Se kursusnavigation

Se kursusnavigation

Startsiden vises fra Navigation (Course Navigation Home linket.

Kursusnavigationslinks hjælper dig med at finde rundt inden for Canvas-kurset. Som instruktør kan du tilpasse hvilke links, der vises i dit kursus. Læs mere om menuen Fagnavigation (Course Navigation).

Skjul menuen Fagnavigation

Skjul menuen Fagnavigation

For at udvide eller skjule menuen Navigation, klik på ikonet Menu. Når du vælger at udvide eller skjule menuen Global navigation, anvendes din præference på alle dine fag.

Se indholdsområde

Se indholdsområde

Hjemmeside indholdet (og al Canvas indhold) er vist i indholdsområdet.

Indholdet kan være en side, pensum, diskussioner, bekendtgørelser, quizzer eller importeret indhold sat af dit kursushjemmeside layout [1]. Din hjemmeside kan også indstilles til at vise nyeste beskeder øverst på siden [2]. Indholdet kan også vise kursusaktivitetsstrømmen.

Hjemmeside indholdet kan også definere hvilke sektioner, der vises i sidepanelet.

Se brødkrummer

Se brødkrummer

Brødkrummer vises over kursusindholdsområdet.

Mens du ser kursusindhold, efterlader brødkrummerne et spor, der viser, hvor du har været inde i kurset. Du kan følge disse links tilbage for at vise tidligere kursusindhold.

Bemærk: Hvis du har oprettet et kaldenavn til et fag, viser brødkrummerne kaldenavnet for at identificere faget. Ellers viser brødkrummerne fagkoden.

Se sidepanel

Se sidepanel

Sidebjælken fungerer på samme måde som Dashboard sidebjælke, men viser kun det bestemte kursus og inkluderer ekstra indstillinger.

Øverste del af sidepanelet indeholder links for administration af dit kursus [1].

Afhængigt af det layout, du har sat for kursushjemmesiden, kan sidepanelet også vise flere sektioner af indhold for dig og dine studerende [2].

Se kursusværktøjer

Se kursusværktøjer

I sektionen med fagværktøjer på sidepanelet kan du administrere dit fags startside og se andre nyttige knapper til dit fag.

 • Importer eksisterende indhold [1]: Giver dig mulighed for at importere fagindhold ved hjælp af fagimportværktøjet.
 • Vælg hjemmeside [2]: Giver dig mulighed for at ændre fagets hjemmesidelayout.
 • Vis fagstrøm [3]: Viser seneste fagaktivitet og begivenheder i faget for opgaver, beskeder, diskussioner og samtaler.
 • Tjekliste til oprettelse af fag [4]: Viser en liste over tjeklisteelementer til at hjælpe med at udfylde dit fag.
 • Ny besked [5]: Giver dig mulighed for at oprette en ny besked.
 • Vis faganalyse [6]: Viser analyser for dit fag, herunder sidevisninger, indsendelsesstatusser og karakterer.
 • Vis fagmeddelelser [7]: Lader dig administrere fagmeddelelser for et enkelt fag. Indstillinger for fagmeddelelser gælder kun for det fag, hvor de er indstillet.

Bemærkninger:

 • Hvis du ikke kan se knappen Seneste fagaktiviteter, er startsiden fagets seneste aktiviteter.
 • Hvis du ikke kan se knappen Tjekliste til konfiguration af fag (Course Setup Checklist), har din institution aktiveret lektionen opsætning af Canvas-fag i stedet for.
 • For at se faganalyser skal man have tilladelse fra en Canvas-administrator.
 • Knappen Vis faganalyse vises som Ny analyse, hvis funktionen Nyt fag og Brugeranalyse er aktiveret for faget. For at aktivere nye analyser kan du lære mere om at administrere funktioner til et fag.

Se Sidepanel

Se Sidepanel

Sidebjælken viser altid sektionen Opgaveliste (To Do) [1], som viser alle elementer, der kræver bedømmelse i Canvas, uanset forfaldsdato. Hvert punkt på Opgavelisten viser opgavens navn, antallet af point og forfaldsdatoen for opgaven. Nogle opgaver kan vise flere forfaldsdatoer. Punkter forbliver i denne sektion i fire uger. Opgaver, der ikke er bedømt eller kræver ikke en online aflevering, vises kun indtil forfaldsdatoen.

Sidebjælken kan også indeholde en række andre sektioner [2], afhængigt af layoutet på din kursusside. Yderligere sidebjælkeindstillinger inkluderer Kommer eller Opgavelsesliste, Kalender og Opgavegrupper og Seneste Feedback.

Administrer sidebjælkeelementer

Administrer sidebjælkeelementer

Hvert sektionselement angiver, hvor mange elemeneter der skal skal bedømmes [1].

Hvis en sektion indeholder flere elementer, end hvad der er listet, vil et link forekomme visende antallet af yderligere elementer [2].

Hvis der er mere end 25 elementer i To Do (To Do) sektionen, skal du fjerne elementer, før du kan se de nye elementer. For at fjerne et To Do (To Do) element, skal du klikke på fjern (remove) ikonet [3] ved siden af elementet.

Bemærk: Når et element er blevet fjernet, kan elementet kun gendannes til opgaveliste-sektionen, hvis der modtages en ny aflevering for den pågældende opgave, eller hvis en eksisterende aflevering for opgaven stadig påkræver karaktergivning.