Hvordan bruger jeg fagindstillinger?

Navigationslinket Indstillinger er det sted, hvor du nemt kan opdatere og se forskellige brugere og sektioner, og du kan også ændre navigationen i dit fag. Afhængigt af dine tilladelser kan du redigere fagindstillingernes forskellige niveauer.

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

Fagindstillingerne er kun tilgængelige for instruktører.

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Se fagdetaljer

Se fagdetaljer

I fanebladet fagdetaljer kan du se detaljerne i dit fag, herunder navn, din kvote og hvilken licens du har knyttet til dette indhold inden for dit fag. Du kan også se fagstatus. Hvis der ikke kan fjernes offentliggørelse for faget, får du besked herom, når du fører musen henover.

Se sektioner

Se sektioner

På fanen Sektioner kan du tilføje en sektion til dit fag og administrere studerendes sektionstilmeldinger.

Se navigation

Se navigation

På fanen Navigation kan du ændre de indholdsnavigationslinks, der er angivet i dit fag. Du kan trække og slippe for at omarrangere og skjule fagnavigationslinks.

Enhver konfigureret ekstern app (LTI-værktøjer), der vises i fagnavigation, vises også her.

Se Apps

Se Apps

Hvis din institution har aktiveret Canvas App Center, kan du på fanen Apps se alle tilgængelige eksterne læringsværktøjer i Canvas. Du kan dog også konfigurere apps manuelt.

Se Funktionsmuligheder

Se Funktionsmuligheder

På fanen funktionsindstillinger kan du aktivere og deaktivere Canvas-funktioner inden for dit fag som stillet til rådighed af din kontoadministrator.

Vis integrationer

Vis integrationer

Hvis aktiveret af din institution, kan du også vise fanen Integrationer. Fra fanen Integrationer kan du synkronisere tilmeldingsdata til Microsoft Teams.