cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus-, groeps- en gebruikersbestanden maken in de Rich Content Editor?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik als cursusleider hyperlinks naar cursus-, groeps- en gebruikersbestanden maken in de Rich Content Editor?

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om hyperlinks in te voegen naar document-, afbeeldings- en mediabestanden die zijn opgeslagen in je cursus-, groeps- en gebruikersbestanden. Als je de Rich Content Editor in een cursus gebruikt, heb je toegang tot bestanden in de mappen Cursusbestanden en Gebruikersbestanden. Als je de Rich Content Editor in een groep gebruikt, heb je toegang tot bestanden in de mappen Groepsbestanden en Gebruikersbestanden.

Opmerkingen: 

  • Als je een bestand instelt als niet zichtbaar voor cursisten in Cursusbestanden en naar dat bestand linkt in de Rich Content Editor, kunnen cursisten dat bestand zien met behulp van de link in de Rich Content Editor.
  • Om hyperlinks naar groepsbestanden te maken, moet je de Rich Content Editor binnen een groep openen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer je een aankondiging, opdracht, discussie, pagina, toets of syllabus maakt of bewerkt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Om het menu van de toetsenbordsneltoetsen te zien, klik je op het toetsenbordpictogram of druk je op ALT+F8 (pc-toetsenbord) of ALT+FN+F8 (Mac-toetsenbord).

Zijbalk Toevoegen weergeven

Zijbalk Toevoegen weergeven

Standaard toont zijbalk Toevoegen de cursuslinks. Om alle beschikbare cursus-, groeps- of gebruikersbestanden te bekijken, klik je op de vervolgkeuzelijst Toevoegen (Add) [1] en selecteert dan de optie Bestanden (Files) [2].

Bestanden bekijken

Klik op de link Cursusbestanden (Course Files) [1] om de cursusbestanden te zien.

Klik op de link Mijn bestanden (My Files) [2] om je gebruikersbestanden te zien.  

Als de Rich Content Editor binnen een groep wordt gebruikt, kun je een groepsbestand selecteren door op de link Groepsbestanden (Group Files) [3] te klikken.

Bestanden sorteren

Bestanden sorteren

Om de weergegeven bestanden op afbeeldings-, document- of mediabestandstype te sorteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Alles (All) [1] en selecteert dan het bestandstype om de bestanden te sorteren [2].

Bestanden sorteren

Om de weergegeven bestanden op datum van toevoeging of alfabetisch te sorteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Datum toegevoegd (Date Added) [1].

Je kunt naar een bestand zoeken door de bestandsnaam in het veld Zoeken (Search) [2] in te voeren. Je moet minimaal drie tekens invoeren om een zoekresultaat te krijgen.

Bestand selecteren

Bestanden bekijken en sorteren

Klik op de naam van het bestand dat je wilt linken in de Rich Content Editor.

Opmerking: De tekst knippert voordat deze in de hyperlink verandert.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerkingen:

  • De pagina's Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsgegevens tonen een knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).
  • De pagina Syllabus toont een knop Syllabus bijwerken (Update Syllabus).
  • Discussieantwoorden toont een knop Antwoord posten (Post Reply).

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Je kunt de inhoud bekijken. Klik op de link [1] om het gekoppelde bestand te bekijken.

Klik op het pictogram Downloaden (Download) [2] om het bestand te downloaden.

Opmerking: Links naar externe URL's tonen het pictogram Openen [3].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.